Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 08/678 от 03.10.2007 г. на МТСП

19 Feb 2008, видяна 1729 пъти
реклама
Търговските дружества, които образуват средствата си за работна заплата по реда на чл.11 от наредбата, представят в Министерството на финансите и в Министерството на труда и социалната политика решението на общинските съвети или на кмета на общината за предложение за увеличение средствата за работна заплата и справка за финансово-икономическото състояние на дружеството

Търговските дружества, които образуват средствата си за работна заплата по реда на чл. 11 от наредбата представят в Министерството на финансите и в Министерството на труда и социалната политика решението на общинските съвети или на кмета на общината предложение за увеличение на средствата за работна заплата и справка за финансово - икономическото състояние на дружеството.

Съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2007 г., приета с ПМС № 111 от 15.05.2007 г., търговските дружества, на които цените на произвежданите от тях стоки и услуги се определят и/или се регулират от държавен или общински орган, могат да увеличават средствата си за работна заплата по реда на наредбата само по предложение на съответния министър, ръководител на ведомство или кмет на община след съгласуване с министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика.

Търговските дружества, които образуват средствата си за работна заплата по реда на чл. 11 от наредбата, представят в Министерството на финансите и в Министерството на труда и социалната политика решението на общинските съвети или на кмета на общината предложение за увеличение на средствата за работна заплата и справка за финансово-икономическото състояние на дружеството.

С наредбата се дава възможност на търговските дружества, които са приключили 2006 г. с печалба по счетоводния баланс, приключват отчетното тримесечие с положителен финансов резултат и към края на отчетното тримесечие нямат просрочени задължения, да образуват средствата си за работна заплата в съответствие с финансово-икономическото си състояние.

На базата на предоставената информация министерството на труда и социалната политика съгласува увеличението на средствата за работна заплата.

Министър: (n)
(не се чете)

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР