Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Данъци

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Годишно преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, придобити през 2007 г.

08 Mar 2008, видяна 3039 пъти
реклама
В бр. 12 от 2007 г. на сп. „финанси и право" Веска Димитрова, данъчен консултант, разглежда годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, придобити през 2007 г.

Нови моменти:

На първо място, това е формирането на годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, придобити през 2007 г. В тази връзка е необходимо да се има предвид, че съгласно ЗДДФЛ месечният облагаем доход от трудови правоотношения е равен на начисления за съответния месец облагаем доход (чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ). Единственото изключение е. когато начисленият за съответния месец доход не бъде платен в пълен размер до края на следващия месец. В този случай авансовият данък се определя и дължи на база действително получения от лицето доход (чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ). Следователно в облагаемия доход за 2007 г. се включва и размерът на начисления доход за декември 2007 г., при условие че същият е изплатен в пълен размер до 31.01.2008 г.

Действащият до 31.12.2006 г. Закон за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ, отм.) определяше, че в облагаемия доход се включва полученият от лицето доход, което при годишното преизчисляване изискваше в годишния облагаем доход по чл. 19 от ЗОДФЛ (отм.) да се включва частта от работната заплата за м. декември на предходната година, която е платена през януари на текущата година, и авансът за декември, получен през текущата година. Отчитайки действащите до 31.12.2006 г. законови разпоредби по отношение на годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, в годишния облагаем доход за 2006 г. не е включена и респективно не е обложена с данък частта от работната заплата за декември 2006 г., която е платена през януари 2007 г. Следователно това възнаграждение трябва да бъде включено в облагаемия доход по чл. 24 от ЗДДФЛ и да участва при определяне на годишната данъчна основа по чл. 25 от ЗДДФЛ.

На второ място, това е разширеният обхват на видовете данъчни облекчения, които могат да се приспадат при годишното преизчисляване на данъка, дължим за доходите от трудови правоотношения.

На трето място, работодателят, който е задължен да извърши годишното преизчисляване към 31 декември на годината, може да включи и други доходи от трудово правоотношение, които лицето е получило през годината от други основни и/или допълнителни работодатели. За целта лицето - получател на дохода, следва да предостави служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ, издадена от другия/ите работодател/и. Следователно, с новия Закон за данъците върху доходите на физическите лица вече еднозначно е определено, че отговорността за цялостното обхващане на доходите, подлежащи на годишно преизчисляване по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ, е на лицето -получател на дохода. В случай че лицето има и други доходи от трудови правоотношения, но не Желае те да бъдат включвани от основния работодател при годишното преизчисляване, то е задължено да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и в нея да посочи всички получени от него облагаеми доходи.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР