Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 96-00-477 от 21.08.2001 г. на ГДД

21 Nov 2003 03:06ч, видяна 1804 пъти
реклама
Относно: Документиране за данъчни цели на разходите за транспорт
Юридическото лице е предприятие по смисъла на § 1 от ДР на Закона за счетоводството, поради което за дейността му следва да се води отчетност съгласно изискванията на закона.

 

Определянето на разходите следва да се извършва при спазване на § 6 от ДР на ЗСч, във връзка с чл. 8 от същия закон, в който се съдържат изискуемите реквизити за първичен счетоводен документ. В т. З на ал. 1 от чл. 8 от ЗСч като задължителен реквизит на документа, обосноваващ извършения разход, е записано наименование, адрес и данъчен номер на предприятието, с което се осъществява стопанската операция.

Видно от изнесеното в писмото, Вие имате сключен договор с таксиметрова компания, но не изисквате издаването на фактури за ползваните таксиметрови услуги във връзка с осъществяваната от Вас дейност, а ползвате издадените от такси-метровите шофьори фискални бонове от ЕКАФП. Последните са крайно недостатъчни за признаване на така документираните разходи за таксиметрови услуги на служителите, тъй като не носят задължителните реквизити по чл. 8, ал. 1 от ЗСч.

Съгласно чл. 23, ал. 2, т. 13 от ЗКПО „финансовият резултат преди данъчното преобразуване се увеличава с разходите, които данъчнозадължените лица не могат да докажат документално по реда, изискван в съответните нормативни актове, включително придружени с фискален бон от електронни касови апарати с фискална памет и от електронни системи с фискална памет, както и разходите, отчетени в нарушение на нормативните счетоводни изисквания, които водят до намаляване на финансовия резултат.

Предвид изложеното, за да бъдат доказани за целите на ЗКПО, разходите на предприятието следва да бъдат документирани с първичен документ, притежаващ задължителните реквизити по чл. 8, ал. 1 от ЗСч, какъвто документ е фактурата. Наличието на фискален бон от ЕКАФП, когато плащането не е извършено по банков път, е само допълнително изискване към документалното доказване на разходите за целите на ЗКПО.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР