Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Особености при продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ

10 Mar 2008, видяна 4550 пъти
реклама
В бр. 11 от 2007 г. на сп. „Счетоводство +" Иван Дочев, д.е.с, разяснява особеностите при про-дажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ.

Този сценарий не се Вписва в обхвата на МСФО 3 поради изричния запис в § 3, буква Дб" за предприятия или бизнеси под общ контрол, въпреки нюанса, даден в последното изречение на т. 1, буква Да" от СС 22 (МСС имат водеща роля).

Отделно от това има трайна практика на върховния административен съд (ВАС), според която прехвърлянето на предприятие по чл. 15 от ТЗ не е бизнескомбинация (Решения: № 7305/2003 г., № 697/2005 г. и № 7871/2005 г.).

При продавача - едноличен търговец, счетоводната и данъчната трактовка (по ЗДДФЛ) са различни в зависимост от това, дали той се заличава, или не.

Ако продажбата на предприятието на едноличния търговец е свързано със заличаване от търговския регистър, счита се, че доходът от сделката е реализиран от физическото лице. Продажната цена постъпва по неговата лична сметка. В този случай едноличният търговец отписва активите и пасивите за сметка на собствения капитал:

Дт с/ки на Собствения капитал

Дт с/ки на Пасиви

Кт с/ки на Активи.

Когато едноличният търговец не се заличава от търговския регистър (независимо от това, дали се продава цялото предприятие, или част от него), доходът от сделката е на едноличния търговец - в това качество на физическото лице. Сумата от продажбата постъпва по сметката на едноличния търговец.

Счетоводните статии са същите, както при продавача - търговско дружество.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР