Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-37 от 14.02.2008 г. на НОИ

12 Mar 2008, видяна 2805 пъти
реклама
Провеждане на дейността по профилактика и рехабилитация, финансирана от бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г.

На основание чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация и Решение № 23 от 28 януари 2008 г. на управителя на НОИ се сключиха договори с 22 юридически лица за общо 52 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация, в които през 2008 г. ще се провежда дейността за срок от 18.02.2008 г. до 31.12.2008 г.

Националният осигурителен институт и през 2008 г. ще заплаща на изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация средствата за не повече от общо 5 основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Направени са промени по отношение на цените на диагностичните и терапевтичните процедури.

Обръщаме вниминие, че:

*процедури с код съответно ОУГ, АТ, МЦТ и БК са изключени от ценоразписа;

* включена е нова процедура с код ЕСМ;

* размерът на частична парична помощ за хранене е 4,50 лв. за един храноден с ДДС;

*максимално допустимата цена за една нощувка е 15.50 лв. с ДДС.

При извършване на плащания териториалните поделения да се съобразят с обстоятелството, че следните юридически лица не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност:

*“Специализирана болница за рехабилитация-Марикостиново” ЕООД, с. Марикостиново;

*“Хоспис-Енергия” ЕООД, гр. Търговище;

* “Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация” ЕООД, гр. Перник;

*“Специализирана болница за долекуване и продължително лечение – Малко Търново” ЕООД, гр. Малко Търново.

Лицата/осигурителите могат да свалят от сайта на НОИ образците на бланките по чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 7, ал. 2 от наредбата или да ги получат от съответните длъжностни лица към ТП на НОИ.

И през 2008 г. следва да се спазват указанията, дадени с писма № 91-01-110/26.04.2007 г., № 91-01-135/04.06.2007 г. и № 91-01-145/15.06.2007 г. на ГД “ОВКО” на НОИ.

Във връзка със спазване на изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията, Ви уведомяваме, че в този период могат да се включват и периоди, които са зачетени на основание чл. 9, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Контролната дейност при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация да се извършва по условията и реда на Инструкция № 4 от 10 април 2007 г. за контролната дейност по ползването и изплащането на паричните помощи за профилактика и рехабилитация на период от два месеца от финансовите ревизори, съвместно с лекарите, експерти по експертиза на временната неработоспособност. За начална дата на този срок да се счита 18.02.2008 г.

Задължително е:

*контролната дейност по ползването и изплащането на паричните помощи за профилактика и рехабилитация да се извършва в определените с инструкцията срокове;

*екземплярът за ГД “ОВКО” да се изпраща своевременно, тъй като съгласно т. 26.3. от договорите и за 2008 г. НОИ ще прекратява договори едностранно без предизвестие при установени три или повече нарушения в рамките на една календарна година.

ТП на НОИ следва да създадат необходимата организация за приемане на документи за профилактика и рехабилитация от 15 февруари 2008 г., при начална дата за престой в изпълнителите на дейността – 18 февруари 2008 г.

За ваше улеснение, както и за улеснение на лицата, които ще ползват програмата за профилактика и рехабилитация, предоставяме обобщена таблица за:

* профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, както и информация за контакти с тях;

*размерите на сумите за доплащане на храната от правоимащите лица, които следва да огласите на видно място в териториалните поделения.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР