Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-29 от 05.02.2008 г. на НОИ

12 Mar 2008, видяна 4648 пъти
реклама
Реда за издаване на болнични листове за гледане на болен член от семейството

ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпили запитвания относно реда за издаване на болнични листове за гледане на болен член от семейството даваме следните допълнителни указания:

Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността определя различни условия и ред при издаване на болнични листове за гледане на болен член от семейството в дома и за гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ.

Болничен лист за гледане на болен член от семейството в дома, както и за гледане на дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД), се издава при спазване на общите разпоредби, определящи компетентността на органите на експертизата на работоспособността:

*лекуващ лекар (стоматолог) - еднолично до 7 дни непрекъснато;

*ЛКК - до 30 дни наведнъж, но за не повече от 6 месеца;

*ТЕЛК - след 180 дни без прекъсване/12 месеца с прекъсване в две предходни години и годината на боледуването.

Отразеният в болничния лист код за причината за неработоспособността може да бъде 26 или 27 според конкретния случай.

Посочените общи разпоредби не се прилагат при издаване на болничен лист за гледане на:

1. заразноболно дете в дома;

2. дете, посещаващо детско заведение, контактно със заразноболен, задължително карантинирано в дома (до изтичане на карантинния период);

3. здраво дете, посещаващо детско заведение, върнато оттам поради наложена карантина на заведението или на отделна група (за срока на карантинния период);

4. болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ (за целия престой в лечебното заведение).

Болничният лист за гледане на болен член от семейството по точки 1, 2, 3 и 4 се издава еднолично от лекуващия лекар за целия период, независимо че този период може да бъде по-дълъг от 7, респективно 30 дни. Отразеният в болничния лист код за причината за неработоспособността може да бъде 25, 26 или 27 според конкретния случай.

Правилникът за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи с чл. 22, ал. 1, т. 6, буква “б” въвежда и допълнителни ограничения за еднолично издадените болнични листове. Отпускът за временна неработоспособност в една календарна година с прекъсване, разрешен еднолично от един или повече лекари, не може да бъде повече от 40 дни. В 40-дневния отпуск не се включват дните за временна неработоспособност поради бременност, раждане, осиновяване, лечение в чужбина и карантина. Със съвместно писмо на МЗ, НОИ и НЗОК от август 2005 г. от 40-дневния отпуск са изключени и дните по еднолично издадените болнични листове за болнично лечение.

Обръщаме внимание, че дните по болничните листове, издадени за гледане на болен член от семейството, независимо от мястото където то се провежда, се включват в посочените 40 дни. Във връзка с описаните различни условия и ред при издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството за случаите по точки 1, 2, 3, и 4 и за гледане на болен член от семейството в дома трябва да имате предвид следното:

1. Болничният лист за гледане на болен член от семейството за случаите по точки 1, 2, 3, и 4 (код 25, 26 или 27) се издава еднолично, независимо че с дните по него ползваният отпуск за временна неработоспособност ще бъде повече от 40 дни. Този болничен лист не следва да се обжалва на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, буква “б” от правилника.

2. Болничният лист за гледане на болен член от семейството в дома (код 26 или 27) се издава при спазване на условията, посочени в чл. 35, ал. 1 от наредбата и чл. 22, ал. 1, т. 6, буква “б” от правилника. Дните по този болничен лист заедно с дните по предходните еднолично издадени болнични листове не могат да бъдат повече от 40 дни. Болничен лист, с дните по който общата продължителност на временната неработоспособност е повече от 40 дни, следва да се обжалва на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, буква “б” от правилника.

Пример 1:

Майката на лицето А. Г. постъпва в лечебно заведение за болнична помощ на 15 юни 2007 г. и от същия ден в историята на заболяването е вписано заключение от ръководителя на лечебното заведение, че гледането на болната е наложително за срок от 12 дни.

Към дата 15 юни 2007 г. лицето А. Г. е ползвало 35 дни отпуск за временна неработоспособност с прекъсване, разрешен еднолично. С посочените 12 дни за гледане на болната майка общата продължителност на временната неработоспособност е повече от 40 дни. На основание чл. 37 от наредбата, болничният лист за тези 12 дни ще се издаде еднолично от лекуващия лекар на майката и не следва да се обжалва по чл. 22, ал. 1, т. 6, буква “б” от правилника. Паричното обезщетение по него ще се изплати при условията и размера на чл. 45, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Пример 2:

Майката на лицето А. Г. получава мозъчен инсулт на 15 юни 2007 г. От същия ден лекуващият лекар на майката издава еднолично на лицето А. Г. болничен лист за гледане на болната в дома за срок от 7 дни.

Към дата 15 юни 2007 г. лицето А. Г. е ползвало 35 дни отпуск за временна неработоспособност с прекъсване, разрешен еднолично. С посочените 7 дни за гледане на болната майка общата продължителност на временната неработоспособност е 42 дни, т. е. повече от 40 дни.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, буква “б” от правилника този болничен лист следва да се обжалва.

Пример 3:

Детето на лицето А. Г. се разболява от Скарлатина на 15 юни 2007 г. От същия ден лекуващият лекар на детето издава еднолично на лицето А. Г. болничен лист за гледането му в дома за срок от 10 дни.

Към дата 15 юни 2007 г. лицето А. Г. е ползвало 35 дни отпуск за временна неработоспособност с прекъсване, разрешен еднолично. С посочените 10 дни за гледане на болното дете общата продължителност на временната неработоспособност е 45 дни, т. е. повече от 40 дни.

Този болничен лист не следва да се обжалва на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, буква “б” от правилника, тъй като съгласно чл. 36, ал. 1, т. 1 от наредбата болничният лист за гледане на заразноболно дете в дома се издава еднолично от лекуващия лекар на детето. Паричното обезщетение по него ще се изплати при условията и размера на чл. 45, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

По отношение на режима, който се определя при тези случаи, указания са дадени с писмо № 91-01-266 от 29.11.2007 г. на ГД “ОВКО”.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР