Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Справочник

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Програма за профилактика и рехабилитация - НОИ

13 Mar 2008, видяна 36790 пъти
реклама
Общи изисквания и необходими документи за постъпване в заведение за профилактика и рехабилитация

Националният осигурителен институт (НОИ), чрез неговите териториални поделения, осъществява дейност по профилактика и рехабилитация по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.) на определен контингент лица:

1. осигурени за всички осигурени социални рискове;

2. осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица;

3. осигурени за всички осигурени социални рискове без безработица;

4. осигурени за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест, само при случаи на трудова злополука и професионална болест;

5. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване, не са осигурени и срокът на инвалидносттта в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия не е изтекъл.

Лицата по точки 1, 2, 3 и 4 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО за 2007 г. е 59 години за жените и 63 години за мъжете.

Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:

1. средствата за не повече от общо 5 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията);

2. средствата за нощувки по цени, определени в договорите между Националния осигурителен институт и юридическите лица;

3. частична парична помощ за хранене в размер на 4,50 лв. за един храноден. За деня на постъпване и деня на напускане, Националният осигурителен институт заплаща общо 4,50 лв. частична парична помощ за хранене.

Лицата получат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за престой от 10 до 15 дни.

Резервации за постъпване при изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация (заведения) се правят от лицата. Националният осигурителен институт не поема отговорност за некоректно направени резервации от лицата или от изпълнителите на дейността.

Необходими документи за издаване на удостоверение за ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация:

1. Медицинско направление.

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващ лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско направление (Бл. МЗ № 119á98).

Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.

Медицинското направление трябва да е издадено не по - рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.

2. Документ за самоличност.

3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Приложение № 1)*.

4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето - епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

5. Лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто представят и експертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, както и декларация по образец, че не са осигурени (Приложение № 2)*.

6. Лицата, претърпели трудова злополука, представят и разпореждането за приемане на злополуката за трудова.

7. Лицата с професионална болест представят и експертното решение за признаване на професионална болест.

Забележка:

*Програмата разрешава разпечатване на описаните образци на бланки за ползване от лица и осигурители.

Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

Удостоверение не се издава на лица с противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

Необходими документи за постъпване на лицата при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация:

1. Документ за самоличност.

2. Удостоверението от ТП на НОИ – в два екземпляра.

3. Медицинското направление от лекуващия лекар – в два екземпляра.

4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето - епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лица с противопоказания не се приемат от съответните изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

При прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по собствено желание преди срока, посочен в удостоверението, лицата заплащат за своя сметка направените разходи за диагностични и терапевтични процедури, нощувки и хранене.

Националният осигурителен институт на основание чл. 29 от Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.) за 2007 г. сключи договори с 18 юридически лица за общо 47 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация (заведения):

1. “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД:

-клон Боровец, Балнеохотел “Дружба 1”, гр. Банкя;

-клон Боровец, Балнеохотел “Дружба 2”, гр. Банкя;

-клон Боровец, Балнеохотел “Констанция”, с. Костенец;

-клон Боровец, Хотел “Калина”, к. Боровец;

-клон Баня, Балнеохотел “Стряма”, гр. Баня;

- клон Баня, Балнеохотел “Гергана”, гр. Хисар;

-клон Бургас, Балнеохотел “Свети Мина” – Дом 1, Бургаски минерални бани;

-клон Бургас, Балнеохотел “Свети Мина” – Дом 2, Бургаски минерални бани;

-клон Бургас, Балнеохотел “Жива вода”, Сливенски минерални бани;

-клон Велинград, Балнеохотел “Велинград”, гр. Велинград;

- клон Вършец, Балнеохотел “Тинтява”, гр. Вършец;

-клон Габрово, Балнеохотел “Люляци” – к. Люляци, гр. Габрово;

-клон Павел баня, Оздравителен комплекс, гр. Павел баня;

-клон Павел баня, Балнеохотел “Загоре”, Старозагорски минерални бани;

-клон Пловдив, Балнеохотел “Роза”, гр. Стрелча;

-клон Пловдив, Хотел “Диана”, парк Родопи;

-клон Хасково, Балнеохотел “Йонико”, Хасковски минерални бани;

-Централно управление, Балнеохотел “Здравец”, гр. Тетевен.

2. “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД:

-филиал Наречен;

-филиал Павел баня;

-филиал Поморие;

-филиал Сандански;

-филиал Кюстендил;

-филиал Момин проход;

-филиал Овча могила;

-филиал Велинград;

-филиал Хисар;

-филиал Баня, Карлово;

-филиал Баните, Смолян.

3. Военномедицинска академия:

-Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика “Калероя”, гр. Хисар;

-Болнична база за лечение, рехабилитация и профилактика, гр. Банкя;

-Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика “Свети Георги Победоносец”, гр. Поморие.

4. Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “Вита” ЕООД, гр. Велинград.

5. Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “Света Богородица” ЕООД, с. Нареченски бани.

6. “Специализирана болница за рехабилитация – Банкя” АД, Ясен, гр. Банкя.

7. “Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани” ЕАД.

8. “Специализирана болница за рехабилитация – Здраве” ЕАД, гр. Банкя.

9. “Специализирана болница за рехабилитация – Марикостиново” ЕООД, с. Марикостиново.

10. “Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация” ЕООД , гр. Перник.

11. “Орфей Хотел” АД, гр. Девин.

12. “Хоспис Енергия” ЕООД, гр. Търговище.

13. “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс" ЕАД, филиал "Свети Мина”, гр. Вършец.

14. “Специализирана болница за долекуване и продължително лечение – Малко Търново” ЕООД , гр. Малко Търново.

15. “Дая-Турс” ЕООД, хотел “Ди Марио”, гр. Симитли.

16. “Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня” АД, гр. Сапарева баня.

17. “Мари – Д” ЕООД, гр. София.

18. Специализирана болница за рехабилитация –“Свети Влас, Слънчев бряг” АД.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР