Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-00-280 от 20.06.2002 г. на ГДД

21 Nov 2003 03:30ч, видяна 1440 пъти
реклама
Относно: Наредба № 4 от 1999 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти - разяснение
На основание чл. 237, ал. 1, т. 10 от ДКП даваме следните разяснения по някои текстове на Наредба № 4 от 16.02.1999 г. на министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти:

 

1. Относно срока за въвеждане в експлоатация на резервно фискално устройство.

Съгласно чл. 4, ал. З лицата по чл. 2, ал. 1 и 2, чийто среднодневен оборот надхвърля 500 лв. в рамките на тримесечен период (с изключение на обектите за продажби на течни горива), са длъжни да закупят и регистрират резервно фискално устройство по реда на чл. 18. Член 18 от своя страна урежда, че въвеждането в експлоатация на фискалното устройство се извършва от представител на вписаната в паспорта сервизна фирма в присъствие на лицето по чл. 2, ал. 1 и 2, като се спазват разпоредбите на чл. 4, ал. 1. Съгласно чл. 4, ал. 1 - монтирането, въвеждането в експлоатация и използването на фискалното устройство или интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност следва да бъде от започването на дейността на обекта. Т. е. резервното фискално устройство следва да се монтира и въведе в експлоатация на първия работен ден на обекта при новите условия, т. е. първия работен ден след изтичане на месеца, в края на който е констатиран среднодневен оборот, надхвърлящ 500 лв.

В този смисъл е и чл. 21, ал. 12 от наредбата: всяко новозакупено фискално устройство се въвежда в експлоатация незабавно и се регистрира по реда на чл. 18 (който от своя страна препраща към спазване на разпоредбите на чл. 4, ал. 1 - наличие на фискално устройство към датата на започване на дейността).

2.  коя е датата, на която данъчнозадълженото лице е длъжно да констатира, че среднодневният му оборот надхвърля 500 лв. в рамките на тримесечен период?

За месечен период се споменава в чл. 35 от наредбата. Съгласно ал. 1 от него съкратеният отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за изтеклия месец се отпечатва в края на всеки месец. Съгласно ал. 2 отчетите по ал. 1 се съхраняват в книгата по чл. 33 на страницата за дата на пускане на отчета.

От разпоредбата следва, че месечният отчет се прави в края на всеки отчетен месец, а не в средата или в края на месеца, който следва. На тази дата следва да се проверяват и резултатите от среднодневния оборот за тримесечен период, който е вид месечен период. Датата, на която данъчнозадълженото лице е длъжно да констатира наличие на условия за въвеждане на резервно фискално устройство, е онази дата в края на отчетния месец, на която е длъжно да изготви месечния отчет.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР