Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Валутни операции при дейност в чужбина

17 Apr 2008, видяна 4454 пъти
реклама
В бр. 1 от 2008 г. на сп. „Счетоводство + " ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с, посочва регламентирането на валутни операции при дейност в чужбина в МСС 21 и СС 21

Двата стандарта третират по различен начин дейността в чужбина.

СС 21 я разделя на:

1. Дейност в чужбина, неразделно свързана с дейността на отчитащото се предприятие - за такава се счита тази дейност, при която:

- отчитащото се предприятие осъществява контрол по отношение на дейността;

- финансирането се извършва предимно от отчитащото се предприятие;

- паричните потоци на отчитащото се предприятие се влияят пряко от функционирането на тази дейност;

2. Чуждестранна дейност - под това понятие се разбира предприятие, което е дъщерно, асоциирано, съвместно или клон на отчитащото се предприятие, дейностите на което са базирани или се ръководят в страна или валута, различна от тази на отчитащото се предприятие. То се характеризира със следното:

- дейностите, осъществявани от предприятието в чужбина, се отличават със значителна автономност спрямо дейностите на отчитащото се предприятие;

- сделките с отчитащото се предприятие не представляват значителен дял от дейността на предприятието в чужбина;

- дейностите, осъществявани от предприятието в чужбина, се финансират предимно от съответната дейност или от местните заеми, а не от отчитащото се предприятие;

- продажбите на предприятието в чужбина се отчитат във валута, различна от отчетната валута;

- паричните потоци на отчитащото се предприятие са отделени от дейността на предприятието в чужбина;

- разходите се отчитат и задълженията се погасяват основно в местна валута, а не толкова в отчетна валута.

МСС 21 не разграничава чуждестранните дейности и ги третира като еднакви. В резултат на това няма разлика между неразделни чуждестранни дейности и чуждестранни предприятия.

Разликата е пренесена към оценъчната валута.

Предприятието, което се третираше (в старата версия и в СС 21) като неразделна чуждестранна дейност, ще има същата функционална валута като отчитащата се стопанска единица,

Предишното чуждестранно предприятие ще използва друга функционална Валута и ще се включва в отчета на майката по пътя на консолидацията.

Ако функционалната валута е валута на свръхинфлационна икономика, финансовите отчети на предприятието се преизчисляват, съобразно МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики.

При предприятие в чужбина възниква въпросът и за нетната инвестиция в чуждестранната дейност. Под това понятие се разбира делът на отчитащото се предприятие в нетните активи на дадената дейност.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР