Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Данъци

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Разходи, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност

17 Apr 2008, видяна 7674 пъти
реклама
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експерт" Анета Георгиева, данъчен консултант, представя темата за разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност

За 2008 г. се запазва режимът на данъчно третиране, познат от данъчната практика през последните години, включително изчисленията при превозни средства, с които едновременно се извършва дейност по занятие и управленска дейност. Основен практически Въпрос, който се поставя, е: Как може да се определи за целите на ЗКПО коя дейност е управленска, при положение че, от една страна, ЗКПО не е определил този обхват, а от друга -няма ясно разграничение между административна и управленска дейност в икономическата теория?

В разяснителни писма, издадени от органите на Мф, се казва, че като управленска трябва да се разбира онази част от дейността, пряко свързана с мениджмънта на данъчнозадължените лица, която се обслужва чрез превозни средства. Следователно това е частта от дейността, която се осъществява от лица по силата на законови правомощия (управители, членове на управителни органи, контрольори и т.н.), както и по силата на вътрешнофирмената структура и организация, респективно делегирани правомощия (финансови, административни, производствени и други директори). В обхвата на тази дейност не следва да се включват дейностите, породени от и насочени към административното обслужване на данъчнозадължените лица, и които се обслужват чрез превозните средства. Така например не се включват действията, касаещи материално-техническо снабдяване, дейностите по „инкасо" и др.

За 2008 г. е налице специфично облекчаване на изискванията на ЗКПО към документирането на разходите, обложени по реда на чл. 204, т. 3 от ЗКПО - нова ал.6 (изречение второ) на чл. 10 от ЗКПО. Тези разходи ще бъдат признати за данъчни цели и когато не е издаден пътен лист.

Какъв е практическият аспект на тази промяна?

За 2008 г. - ако разглежданите разходи на стойност 100 лв. (отчетени без пътен лист) бъдат обложени в съответния месец с еднократен данък 10% (10 лв.), за данъчнозадълженото лице в края на годината ще е налице разход от 110 лв., или ефект за намаляване на корпоративния данък с 11 лв.

По режима до 31.12.2007 г. - разходът (отчетен без пътен лист) следва да бъде третиран като документално необоснован, следователно участва в данъчното преобразуване на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 26. т. 2 от ЗКПО.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР