Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-96 от 06.04.2007 г. на НОИ

21 Apr 2008, видяна 3783 пъти
реклама
Изчисляването и изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност при прилагането на чл.21 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността

Във връзка с възникнали въпроси по изчисляването и изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност, в случаите на чл. 21, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (НМЕР), да се има предвид следното:

Съгласно чл. 21, ал. 3 НМЕР, неработните дни и ползването на друг законоустановен отпуск не прекъсват състоянието на временна неработоспособност. Прекъсване на временната неработоспособност се приема само, когато лицето се е явило на работа със съгласието на органа, разрешил отпуск по болест.

От посочената разпоредба следва, че е налице нарушение на чл. 13, ал. 1 НМЕР, когато са издадени два болнични листа за временна неработоспособност, по единия от които отпускът изтича непосредствено преди почивните или празничните дни, или другия законоустановен отпуск, а по другия болничен лист, макар и първичен, започва непосредствено след тях и сборът от дните в отпуск е повече от 7 дни.

По аналогичен начин не се прекъсва временната неработоспособност, продължила през останалото време (извън почивните и празничните дни, или другия законоустановен отпуск (без прекъсване за едно и също, или за различни заболявания, повече от 6 месеца, с оглед изискването за нейното продължаване само след контролен преглед на ТЕЛК, съгласно чл. 21, ал. 2 НМЕР.

В тези и други подобни случаи болничните листове, издадени в нарушение на компетентността на здравните органи, не следва да бъдат представени от осигурителите в ТП на НОИ, а да бъдат обжалвани от тях по реда на чл. 112 от Закона за здравето. Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, преди представянето на болничните листове в ТП на НОИ, осигурителите са длъжни да проверят дали те са издадени в съответствие с компетентността на здравните органи.

Необходимо е да се има предвид, че разпоредбата на чл. 21 НМЕР регламентира компетентността на здравните органи за издаването на болничните листове. Тя не се отнася до определянето на временната неработоспособност като настъпила, с оглед изплащането на възнаграждение от осигурителя за първия работен ден от нея (по чл. 40, ал. 4 КСО) или за установяването на 6 - месечния период, за който се отнася осигурителният доход за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност. Затова временната неработоспособност по последващ болничен лист, отпускът по който започва непосредствено след почивните или празничните дни или след другия законоустановен отпуск, се приема за новонастъпила, когато той е правомерно издаден като "първичен" и с друга причина или диагноза без връзка със заболяването по предходния болничен лист, отпускът по който изтича непосредствено преди почивните или празничните дни или другия законоустановен отпуск.

Настоящите разяснения да бъдат сведени до знанието на длъжностните лица в осигурителите и самоосигуряващите се лица.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР