Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Новини > от Дневник

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Стандартите за малки предприятия преминаха успешно през тест

24 Apr 2008, видяна 2926 пъти
реклама
Международните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия (МСФО за МСП) се приемат позитивно по принцип, но трябва да се опростят.

Международните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия (МСФО за МСП) се приемат позитивно по принцип, но трябва да се опростят. Това стана ясно по време на провелата се наскоро месечна среща на Съвета за Международни счетоводни стандарти. Експерти от Deloitte наблюдаваха събитието и го отразиха в обичайното резюме, публикувано в сайта iasplus.com. На срещата експерти от екипа на съвета представиха резултатите от тест за въвеждане на МСФО за МСП в 116 компании от 20 страни.

Експертите на съвета не са правили подбор на тестваните компании. Те са работили с професионални организации и органи, създаващи счетоводни стандарти. Професионалните организации и съставителите на счетоводни стандарти са имали грижата да подберат предприятията, както и да им помогнат да изготвят отчетите си в съответствие с МСФО за МСП.

Дванадесет от 116-те участници в теста са били компании, които по принцип изготвят финансовите си отчети в съответствие с МСФО, защото националното им законодателство изисква или позволява това. Останалите участници изготвят отчетите по национални стандарти. Приблизително 70% от тестваните предприятия са с персонал от около 50 души. Сред участниците в теста е имало и компании с по-малко от 10 наети лица. Значителната част от предприятията са с оборот под 5 млн. долара, а 35% от тях са с оборот под 1 млн. долара.

Участниците в теста са били помолени да представят информация за бизнеса си и изискванията за финансово отчитане в страните, в които работят. Те също така е трябвало да представят последния си финансов отчет, изготвен в съответствие с изискванията на правната рамка, която регламентира счетоводството им. След това от предприятията се изисквало да изготвят финансов отчет в съответствие с МСФО за МСП за същия отчетен период, за който са представили и отчета, изготвен по националното им законодателство. В отчета по МСФО за МСП компаниите не са представяли сравнителна информация за предходния период.

Експертите на съвета представиха ключовите проблеми, проявили се по време на теста. Според тях като цяло резултатите са позитивни. Повече от половината предприятия не са срещнали проблем изобщо или пък са посочили като проблемни един-два въпроса.

Значителна част от предприятията са отбелязали, че изискванията да се определи справедливата стойност на финансовите активи и остатъчната стойност на нефинансовите активи са сложни, скъпи за спазване и понякога неизпълними. Причините са, че често липсва надежден измерител на справедливата стойност, както и че предприятията понякога не могат да си позволят да наемат нужните специалисти, които да им помогнат да остойностят активите си. Друг съществен въпрос, разгледан по време на срещата, касаеше естеството, обема и сложността на изискваните оповестявания.

Експертите обясниха, че значителна част от предприятията, участвали в теста, са на мнение, че изискванията за оповестяване са прекалено тежки за изготвяне от гледна точка на време и пари. Една част от предприятията са отбелязали, че от тях се изисква да направят публично достъпна "чувствителна информация". Експертите обясниха, че най-често "чувствителната информация" е свързана с изискването да се оповестят възнагражденията на ключовите мениджъри, като трябва да се вземе предвид, че в някои от предприятията това е само един човек.

Много от участниците в теста са изказали мнение, че е необходимо МСФО за МСП да се опростят, защото в сегашния си вид изискванията, които те поставят не са кой знае колко по-облекчени от тези в пълната версия на МСФО.

По време на срещата съветът попита експертите дали може да се направи анализ на резултатите от теста, който да прави връзка между проблемите, свързани с изготвянето на отчета в съответствие с МСФО за МСП и големината на предприятията. Съветът също така се поинтересува от възможността за анализ, показващ връзката между срещаните проблеми при изготвянето на отчета и това доколко са близки счетоводните изисквания в страните на участниците с МСФО.

Органът, изготвящ МСФО, поиска и отделен анализ на проблемите при 12-те компании, изготвящи отчетите си по МСФО, както и отделен анализ за компаниите с под 10 наети лица (наричани микропредприятия).

Според експертите най-вероятно анализите, изисквани от съвета, ще е възможно да бъдат направени. Те изказаха становище, че проблемите произтичат по-скоро от това доколко националните изисквания за компаниите са близки до МСФО, отколкото от това колко голямо е даденото предприятие. Любопитна особеност е това, че според експертите предприятията, които изготвят отчети по МСФО, са срещнали повече проблеми от другите участници в теста.

По време на срещата на съвета не бяха взети конкретни решения, свързани с по-нататъшното развитие на проекта МСФО за МСП. Дневник

На 14 април председателят на Съвета за Международни счетоводни стандарти сър Дейвид Туиди обяви промени в експертния екип. Промените идват, след като досегашният директор на експертния екип Лиз Хайки (Liz Hickey) е обявила, че се оттегля от поста си и се връща в родната си Нова Зеландия. От промените незасегнат остана Пол Пактър, който ръководи проекта "МСФО за МСС". В официалното съобщение на съвета се казва, че: "Пол работи с огромна енергия и показа ръководни умения при придвижването напред на МСФО за МСП." След промените в експертния екип шестимата му директори ще докладват директно на Дейвид Туиди.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР