Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 92-00-321 от 2.07.2002 г. на ГДД

21 Nov 2003 03:35ч, видяна 1368 пъти
реклама
Относно: Данъчно облагане на доходите, начислени на чуждестранни лица
По силата на чл. 12, ал. 2, т. 2 от ЗКПО основа за облагане на доходите, начислени (персонифицирани) в полза на чуждестранни физически и юридически лица, както и на чуждестранните неперсонифицирани дружества, освен доходите, посочени в ал. 1 на чл. 12 от същия закон, е брутният размер на доходите от авторски и лицензионни възнаграждения.

 

Съгласно чл. 34, ал. 4 от ЗКПО, когато данъчнозадължените лица и едноличните търговци начисляват на чуждестранни лица и на чуждестранни неперсонифицирани дружества доходите, изброени в чл. 12, ал. 2, 3 и 5, и те не са реализирани чрез място на стопанска дейност по смисъла на този закон или определена база по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителната разпоредба на ЗОДФЛ, данъкът, удържан при източника, е окончателен.

Данъчнозадължените лица и едноличните търговци удържат данъка при източника, когато начисляват посочените доходи.

Видно от цитираните разпоредби, данъкът по чл. 34, ал. 4 от ЗКПО, във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 2 от същия закон, се удържа върху брутния размер на начисления доход.

Същността на данъка при източника, какъвто е данъкът по чл. 34, ал. 4 от ЗКПО, се изразява в удържането на този данък от начисления размер на дохода, т. е. данъчната тежест се понася от получателя на дохода.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР