Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 96-00-102 от 20.02.2008 г. на НАП

28 May 2008, видяна 2974 пъти
реклама
Относно прилагането на чл.42 от ЗКПО за 2007г.

Уважаеми господин ,

Във връзка с поставени въпроси във Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № 96-00-102/ 20.02.2008г. изразяваме следното становище :

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗКПО разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Тази разпоредба не се прилага за разходите, представляващи:

основно или допълнително трудово възнаграждение, определено с нормативен акт;

доходи на еднолични търговци.

В запитването поставяте въпросът дали следва да се увеличи счетоводния финансов резултат с начислените като разход през м.Декември 2007г, но изплатени през м.Януари 2008 трудови възнаграждения на работници и служители.

От цитирания по горе текст на чл.42 от ЗКПО е видно, че начисленото основно и допълнително трудово възнаграждение, определено с нормативен акт попада в обхвата на изключенията т.е нормата на чл.42 ал.2 от ЗКПО, на практика изключва от регулация начисленото брутно трудово възнаграждение на работниците и служителите в течение на годината, което остава неизплатено към датата на съставяне на финансовия отчет на предприятието / 31 декември на съответната година/.

Изключението се отнася само до възнаграждения начислени по силата на нормативен акт. Кодексът на труда е такъв нормативен акт. Съгласно чл.4 от Закона за нормативните актове „ кодексът е нормативен акт, който урежда обществените отношения, предмет на цял клон на правната система или на обособен негов дял.” В тази връзка следва да имате предвид, че извън обхвата на това изключение остават всички форми на допълнително материално стимулиране / премии, бонуси и други подобни / и всякакви надбавки определени по решение на ръководството на предприятието, без да са предписани от нормативен акт, включително и социални разходи.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ”
ПЛОВДИВ:/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР