Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > С Димитър Войнов на семинара Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018, София

СъбитиеС Димитър Войнов на семинара Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018, София
Дата15.02.2019
МястоInterpred Sofia, бул. "Драган Цанков" No 36. Зала G3
ОрганизаторАдвайзърс джъст ин тайм ЕООД/Елена Льондева
ПрограмаПрограма: (Възможно е програмата да претърпи промяна по преценка на лектора)

Промени в ЗКПО през 2018 г.

Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.

Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация.

Парични взаимоотношения между дружеството и собственика (касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба).

Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:

- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
Актуална данъчна практика по ЗКПО.

Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.:
- отмяна на регулирането на слабата капитализация
- въвеждане на нов режим на данъчно регулиране на разходите за лихви
- въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
- промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
- други промени

Очаквани промени в Закона за счетоводството през 2019 г.
Лектори/участнициДимитър Войнов - данъчен консултант
Условия за записване/участие1. Ранно записване и плащане до 08.02.2019 г. вкл. – 120лв. без ДДС
2. Регулярно записване след 08.02.2019 до 13.02.2019 г. - 140 лв. без ДДС

Крайната цена е за един участник.
Отстъпка за 2-ма и повече участници - 5% от цената.

Таксата за участие включва:
- 6 уч.часа семинар с възможност за дискутиране на казуси,
- предоставени учебни материали и средства за писане,
- 1 кафе-пауза (кафе/чай, минерална вода/сладки),
- безжичен интернет в залата,
- сертификат за участие.
Допълнителни бележкиЗа повече информация и записване посетете сайта: www.advisorsjit.com
Публикувал обяватаРадослава Топалова

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР