Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > Управление на проекти – Preparation for Success (24 PDUs)

СъбитиеУправление на проекти – Preparation for Success (24 PDUs)
Дата28.03.2019
МястоСофия
ОрганизаторПроджекта
ПрограмаПЪРВИ ДЕН
Тема 1: Основни понятия и концепции в управлението на проекти
– Характеристики на проекта
– Основни роли в проекта
– Отговорности на ръководителя на проекта по отношение на процесите и екипа
– Роли в екипа по проекта и необходими умения
– Модел на зрелост на възможностите за управление на проекти (CMM)
– Големи проекти и програми
– Казус 1: Структуриране на работата в един или повече проекти
– Основни елементи и процеси на управлението на проекти
– Жизнен цикъл на проекта – стартиране, планиране, изпълнение, контрол, приключване

Тема 2: Дефиниране на работата
– Компоненти на дефинирането на проект
– Обхват
– Оценки на високо равнище
– Допускания и рискове
– Упражнение: Допускания или рискове
– Подход на проекта
– Организация на проекта
– Упражнение: типични роли в проекта
– Дефиниция на проекта (проектен документ)
– Казус 2: Дефиниране на проект

Тема 3: Създаване на работен план за изпълнение на проекта (може да продължи през втория ден)
– Преглед на изходната информация
– Създаване на Структура на работата
– Казус 3: Изготвяне на Структура на работата (представяне на пример)
– Оценка на усилията (обема на работата)
– Казус 4: Оценка
– Изготвяне на мрежови график (вкл. представяне на пример)
– Определяне на ресурси
– Оценка на продължителността и разходите
– „Настройка” на плана и добавяне на ключови събития

ВТОРИ ДЕН
Тема 4: Управление на работния план на проекта
– Общи процеси
– Сигнали за проблеми с продължителността
– Да върнем проекта обратно в график
– Сигнали за проблеми с бюджета
– Да върнем проекта в рамките на бюджета
– Сигнали за проблеми с човекодните
– Техники за управление на работния план – толеранси, придобита стойност, критична верига
– Казус 5: Проблеми с графика и бюджета

Тема 5: Управление на проблемите на проекта
– Техники за анализ на проблемите
– Варианти за решаване на проблемите
– Форма за поставяне на проблеми
– Регистър на проблемите

Тема 6: Управление на обхвата на проекта
– Дефиниране на обхвата
– Техники за управление на обхвата
– Процедури за промяна в обхвата
– Форма за искане на промяна в обхвата
– Регистър на промените в обхвата; управленски резултати
– Казус 6: Управление на обхвата

Тема 7: Управление на човешките ресурси в проекта
– Изготвяне на план за управление на човешките ресурси в проекта
– Осигуряване на човешки ресурси
– Измерване на представянето
– Освобождаване на човешките ресурси

ТРЕТИ ДЕН
Тема 8: Управление на доставките в проекта
– Цикъл на доставките
– Роля на ръководителя на проекта в управлението на доставките
– Управление на договори

Тема 9: Управление на комуникациите в проекта
– Роля на комуникациите
– Доклад за състоянието
– Управление на очакванията
– Отчитане на състоянието
– План за комуникациите
– Казус 7: Управление на комуникациите

Тема 10: Управление на документацията на проекта
Тема 11: Управление на качеството в проекта
– Казусът качество
– Характеристики на качеството
– Планиране на качеството, Осигуряване на качеството, Контрол на качеството
– Техники за контрол на качеството
– Техники за осигуряване на качеството
– Уравнение за стойността на качеството
– Ползи и разходи, свързани с качеството; Измерване на качеството
– План за качеството, списъци за проверка, критерии за завършеност и съответствие
– Казус 8: Управление на качеството

Тема 12: Управление на риска при изпълнението на проекти
– Характеристики на риска
– Идентифициране на рисковете
– Количествен и качествен анализ на рисковете
– Реагиране на рисковете
– Контрол на риска
– Инструменти за управление на рисковете
– Упражнение – идентифициране на рискове
– Казус 9: План за управление на риска

Заключителна тема: Измерване на успеха на проекта – ползи от измерването, основни принципи, измерители
Оценка в края на семинара
Курсът включва упражнения и работа по казус от 9 части, който се разработва в процеса на обучението.

Продължителност: три дни, 24 учебни часа (24 PDUs за поддържане на сертификат Project Management Professional)
Лектори/участнициАлександър Апостолов, PMP®
Условия за записване/участиеТакса за участие: 580 лева
Публикувал обяватаПроджекта

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР