Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута (₿)

СъбитиеДанъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута (₿)
Дата16.09.2022
МястоОНЛАЙН с професионална онлайн плат­фор­ма, без да се инсталират допълнителни програми.
ОрганизаторЗОП Трейнингс ООД - zoptrainings.com/crypto/
ПрограмаПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

I. Въведение:

1) Същност и класификация на електронните пари.
2) Място, роля и значение на криптоактивите.
3) Добиване на криптовалути.
4) Аспекти и сфери на приложение на криптовалутите.
5) Предстояща регулаторна рамка на криптоактивите в ЕС.
6) Общо нормативно регулиране на криптовалутите в Република България.
7) Задължения по реда на ЗМИП.
8) Регистрационен режим за търговците с криптовалути и доставчици на попечителски услуги.
9) Статистическо деклариране пред БНБ.

II. Източници на доходи от криптовалути за физическите лица и тяхното данъчно третиране:

1) Добиване на криптовалути чрез копаене.
2) Добиване на криптоактиви чрез стейкване.
3) Продажба на криптовалута срещу фиатни пари.
4) Бартер на криптовалута.
5) Трудови и извънтрудови възнаграждения под формата на криптовалута.
6) Дивиденти във вид на криптовалута.
7) Придобиване на криптовалута по наследство.
8) Подаръци, криптонагради, рекламни услуги (fork/airdrops) под формата на криптовалута.
9) Залози в приложението DeFi.

III. Данъчно третиране по реда на ЗДДС на сделките с криптовалута на физически лица:

1) Задължителна регистрация по ДДС.
2) Условия, при които физическото лице е задължено/освободено от регистрация по реда на ЗДДС:
3) Регистрация по чл. 97а от ЗДДС.
4) Съвети за данъчно планиране и препоръки за оптимизиране на данъчно-осигурителната тежест на местните физически лица.

IV. Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на сделките с криптовалута на физически лица:

1) Деклариране и облагане при нерегулярни сделки с криптовалута (сделки по управление на лично имущество).
2) Деклариране и облагане при дейност по занятие с криптовалута.
3) Паралелно деклариране и облагане на единични сделки и дейност по занятие с криптовалута (хибриден подход).
4) Деклариране и облагане на доходи от криптовалута на самоосигуряващи се лица с регистрация в БУЛСТАТ.

V. Счетоводни аспекти на криптовалутата като обект на отчитане в дейността на предприятията:

1) Обзор на международната счетоводна практика.
2) Официално решение на Комитета по разяснения на МСФО (КРМСФО).
3) Счетоводна политика на предприятието по отношение на криптовалутата.
4) Подходи за първоначално признаване на криптовалутата съгласно НСС.
5) Последващо оценяване на криптовалутата.
6) Организация на текущото счетоводно отчитане на криптовалутата.
7) Счетоводни модели, свързани с придобиването на криптовалута, сделки с/в криптовалута, последващо оценяване и представяне във финансовите отчети на криптовалутата.
8) Представяне на криптовалутата във финансовите отчети на предприятията.

VI. Данъчно третиране на криптовалутата при юридическите лица:

1) Данъчен подход на ЕС по отношение на облагането на криптовалутата с ДДС.
2) Позицията на българското данъчно регулиране на криптовалутата.
3) Въпроси относно регистрацията по ЗДДС и мястото на изпълнение по реда на ЗДДС
4) Данъчно облагане по реда на ЗКПО на печалбите на юридическите лица от криптовалута.
5). Анализ на данъчната практика в Република България.

ОНЛАЙН УЧАСТИЕТО Е ОГРАНИЧЕНО! ЗАПАЗЕТЕ МЯСТО от тук:
https://zoptrainings.com/crypto/
Лектори/участнициД-р БОРИСЛАВ БОЯНОВ e главен асистент към катедра „Счетоводство и анализ“ при УНСС – София и управител на счетоводно предприятие. Научните и практическите му интереси са в областта на стандартизацията в сче­то­вод­ство­то, сче­то­вод­ството и финансовата от­чет­ност на стопанските предприятия, разкриването на въз­мож­но­сти­те за сче­то­вод­но моделиране на но­во­поя­вя­ва­щите се обекти на отчитане като криптоактивите, сче­то­вод­ният инженеринг и дигиталната транс­фор­ма­ция на сче­то­вод­ство­то като научно знание и прак­ти­чес­ка дей­ност.
Условия за записване/участие130.00 лв. без ДДС на участник при регистрация до 31 август 2022 г. / 165.00 лв. без ДДС след 31.08.2022 г.

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация на 2 или повече участника от 1 организация

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след ре­гистра­цията. Моля проверявайте и вашата спам папка за изпратения документ.


ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

✔ Такса обучение
✔ Фактура за заплатена такса
✔ Консултации с лектора по време на обучението

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА!
https://zoptrainings.com/crypto/
Допълнителни бележкиГрафик:

09.00 – 09.30 ч. Вход в онлайн платформата
09.30 – 11.00 ч. Учебна сесия 1
11.00 – 11.30 ч. Почивка
11.30 – 13.30 ч. Учебна сесия 2, въпроси и отговори
Публикувал обяватаЗОП Трейнингс ООД - zoptrainings.com/crypto/

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР