Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > СЕМИНАР СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА на ЗАКОНА за ДДС - 21.10.лектор:Р.РУСКОВ

СъбитиеСЕМИНАР СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА на ЗАКОНА за ДДС - 21.10.лектор:Р.РУСКОВ
Дата01.01.1970
МястоХотел Шипка,София, ЗАЛА 1
ОрганизаторАДВ. РОСЕН РУСКОВ, МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД ,Доместикс ЕООД
ПрограмаСДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА на ЗАКОНА за ДДС

ЛЕКТОР : АДВ. РОСЕН РУСКОВ
ДАТА: 21.10.2009г.

Основната цел на обучението е да даде знания по юридическата страна на недвижимите имоти (вещно право) и сделките с тях и да разгледа практическото прилагане на ЗДДС към тези сделки.
Практиката показва, че поради непознаване на основни понятия от недвижимите имоти при прилагане на ЗДДС се допускат сериозни и необратими финансови грешки.Семинарът дава основни юридически знания за недвижимите имоти, техните видове, начин на прехвърляне на собствеността, видове нотариални актове и др. На тази база се представят основните търговско правни хипотези на сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Обучението е подходящо за управители, счетоводители, мениджъри, брокери и всички, които се занимават със сделки с недвижими имоти.

ОРГАНИЗАТОРИ :АДВ. РОСЕН РУСКОВ, МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД ,Доместикс ЕООД

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 08888 07 911, 0888 461 467, 02 4010400
Е–mail: [email protected] , [email protected]
www.magisterdixit.net

Хотел Шипка, София, Бул. Тотлебен 34 А, ЗАЛА 1
Начало 9:00ч. край 14:30ч.
6 учебни часа
2 кафе паузи (10,30-11,00 и 12,30-13,00)
материали

ПРОГРАМА
Първа част
Движими вещи и недвижими имоти;
Видове имоти – УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект – апартамент, магазин, офис, гараж
Собственост
видове право на собственост
придобиване на собственост
предварителни договори
видове нотариални актове

Съсобственост
Етажна собственост(сгради и части от сгради), реални и идеални части
Право на строеж
Право на пристрояване и надстрояване, право на ползване

Подобрения, приращения, присъединявания

Урегулиране и застрояване – КИНТ, Плътност, височинност;
Определения по ЗУТ
Втора част
Сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС
ДДС и УПИ
ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради
ДДС и права на строеж
ДДС и прилежащ терен
ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”
Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС
Данъчно събитие
Данъчна основа
ДДС, ремонти и подобрения на чужди имоти(активи)
Крайни цени БЕЗ ДДС за ранно записване и плащане до 09.10.2009г.

115лв.
105лв. за участвали в предишни семинари
100лв. за втори и следващ участник от фирма

Крайни цени БЕЗ ДДС след 09.10.2009г.:

125лв.
115лв. за участвали в предишни семинари
110лв. за втори и следващ участник от фирма

БАНКОВА СМЕТКА за фирми НЕ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС:

ДОМЕСТИКС ЕООД
IBAN: BG59UNCR 7630 1077 2377 22
BIC: UNCRBGSF
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Цени С ДДС за ранно записване и плащане до 09.10.2009г.

138лв.с ДДС
126лв.с ДДС за участвали в предишни семинари
120 лв.с ДДС за втори и следващ участник от фирма

Цени С ДДС след 09.10.2009г.:
150лв.с ДДС
138лв.с ДДС за участвали в предишни семинари
132 лв.с ДДС за втори и следващ участник от фирма


Банкова сметка за фирми РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС:

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД
IBAN: BG91 UNCR 7630 1078 6465 56
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Лектори/участнициадв.Росен Русков
Условия за записване/участиеТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 08888 07 911, 0888 461 467, 02 4010400
Е–mail: [email protected] , [email protected]
www.magisterdixit.net
Таксата се заплаща по банков път!
Допълнителни бележкиНачало 9:00ч. край 14:30ч.
6 учебни часа
2 кафе паузи (10,30-11,00 и 12,30-13,00)
материали
Публикувал обяватаДени Рускова

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР