Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. За теглене на 50% от мрз за майка зап.работа

 За теглене на 50% от мрз за майка зап.работа maia Профил Изпрати email 19.07.2004 17:05

Колеги назначавам натрудов договор на 4 часа майка на 11 мес.бебе,която до момента е вземала обезщ.за майчинство от социалните .Сега не знам дали имам право да тегля 50% от мрз защото е зап.работа преди 2г.възраст на детето и ако имам право дали това е размера Моля ако някой знае да ми отговори

 Re: За теглене на 50% от мрз за майка зап.работа Марио (гост) 19.07.2004 22:38

Можеш да теглиш спокойно 50% ог МРЗ за страната месечно до навършване на 2 год. възраст на детето.

 Re: За теглене на 50% от мрз за майка зап.работа maia Профил Изпрати email 20.07.2004 11:44

Колеги може би некоректно зададох въпроса Неясно ми е има ли тя право при положение че вземайки си 120 лв от социалните то тя не е била осигурявана за всички осиг.случаи

 Re: За теглене на 50% от мрз за майка зап.работа Krass (гост) 30.07.2004 15:18

в КСО го пише:

КСО
Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Когато допълнителният платен отпуск за отглеждането на малко дете вместо от майката (осиновителката) се ползва от бащата (осиновителя) или от лицето, което е поело отглеждането на детето, се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обезщетение се изплаща на настойника, когато той ползва отпуска по чл. 167, ал. 2 от Кодекса на труда.
(3) Изплащането на паричното обезщетение по ал. 1 и 2 се прекратява при смърт на детето, при даване за осиновяване или при настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка.
Обезщетение при неизползване на допълнителния платен отпуск
за отглеждане на малко дете
Чл. 54. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., доп., бр. 112 от 2003 г.) В случаите, когато не се ползва допълнителният платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на майката (осиновителката) се изплаща парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако тя е осигурена за всички осигурени социални рискове, включително и без трудова злополука и професионална болест и безработица и ако е имала право на обезщетение по чл. 52а.

а размера е в

ЗБДОО 2004

Чл. 10. Определя се за 2004 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 120 лв.

 Re: За теглене на 50% от мрз за майка зап.работа мария (гост) 08.09.2004 17:23

Аз имах такъв случай и се консултирах с НОИ. Отговориха ми, че трябва да се върне на пълне работен ден, за да има право да получава 50% обезщетение за прекъсване на отпуска по майчинство.
 

 Re: За теглене на 50% от мрз за майка зап.работа s_vassileva (гост) 15.09.2004 09:58

Със сигорност мога да кажа следното . Ако девойката с детет е била регистрирана като безработна тоест тя не е била осигурена за всички осигурителни случаи тя има право на майчинство само 1г и размера на майчинството не е 120 лева а 100.
Понеже мен самата много ме вълнува този проблем си купих една книга от Славейков и там прочетох всички тези неща. После направих и справка в социални грижи където ми подтвърдиха информацията.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване