Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! Плащане на ДДС за реклама в Google?

 Плащане на ДДС за реклама в Google? tinchev Профил 29.12.2008 15:35

Използвам услугите на Google за реклама и получавам фактура от Google Ирландия. Ако ползвам тези фактури като разход ще трябва ли да плащам ДДС за тях? Моля, пишете, ако имате информация по въпроса.

Благодаря предварително за отговора!

 RE: Плащане на ДДС за реклама в Google? кристи (гост) 29.12.2008 15:44

ЗДДС - Чл. 21. (3) Мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект - мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът;
2. доставяните услуги са:
а) предоставяне или прехвърляне на права върху лицензия, патент, авторско право, търговска марка, ноу-хау или друго подобно право на индустриалната или интелектуалната собственост, както и прехвърляне на права върху програмен продукт, различен от стандартен софтуер;
б) рекламни услуги;
Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице - доставчик по облагаема доставка, с изключение на случаите по ал. 4 и 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато доставчикът не е регистрирано по закона лице и не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:
1. доставка на природен газ чрез тръбопроводи за пренос или на електрическа енергия - когато получателят е регистрирано по този закон лице;
2. доставка на услуги, посочени в чл. 21, ал. 3 - когато получателят е данъчно задължено лице;

 RE: Плащане на ДДС за реклама в Google? petya (гост) 03.04.2009 17:17

аз също имам фактура за реклама в Google,изготвила съм протокол по чл.117 във вр.с чл.82 ал.2 т.
но имам въпрос в кои колони на дневниците да включа начисленото ддс
четох за воп - в покупки -колона 10 и 11
в продажби - колона 13 и 15
но дали се отнася това и за услугите по чл.21 ал.3
благодаря на включилите се

 RE: Плащане на ДДС за реклама в Google? стискозъбка Профил 03.04.2009 17:24

в продажби - колона 14 и 15

Аз там ги сложих.... не се е чуло още :)))

 RE: Плащане на ДДС за реклама в Google? таня (гост) 03.04.2009 17:25

Вашият доставчик е регистрирано по ДДС лице в Ирландия, извършва рекламна услуга
значи попадате в чл.21 ал.3,обаче в чл.82 пише
Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице - доставчик по облагаема доставка, с изключение на случаите по ал. 4 и 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато доставчикът не е регистрирано по закона лице и не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:
1. доставка на природен газ чрез тръбопроводи за пренос или на електрическа енергия - когато получателят е регистрирано по този закон лице;
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) доставка на услуги, посочени в чл. 21, ал. 2, т. 1 и ал. 3 - когато получателят е данъчно задължено лице;

дали сте длъжни да начислявате с протокол,след като доставчикът е регистриран по ДДС

 RE: Плащане на ДДС за реклама в Google? petya (гост) 03.04.2009 17:32

а в покупки , кои колони?

 RE: Плащане на ДДС за реклама в Google? стискозъбка Профил 03.04.2009 17:33

Предполагам, мен питаш?

При мен са с право на ДК - в 10 и 11.

 RE: Плащане на ДДС за реклама в Google? petya (гост) 03.04.2009 17:41

да,теб попитах и благодаря
на другия въпрос не знам какво да отговоря,
вярно че доставчикът ми е регистриран по ддс ,а не както пише в чл.82 , но пък услугата ми е в чл.21 ал.3
така че по-добре да начисля,отколкото да ме санкционират ,че не съм издала протокол

 RE: Плащане на ДДС за реклама в Google? петя (гост) 03.04.2009 17:46

ако фирмата получател на услугите не е рег. по ддс трябва ли да внася ддс

 RE: Плащане на ДДС за реклама в Google? petya (гост) 03.04.2009 17:47

чл.91 ал.3

 RE: Плащане на ДДС за реклама в Google? petya (гост) 03.04.2009 17:49

може ли някой да коментира доводите на таня...

 RE: Плащане на ДДС за реклама в Google? 777 (гост) 03.04.2009 18:03

таня (гост) „дали сте длъжни да начислявате с протокол,след като доставчикът е регистриран по ДДС „

Първо доколкото знам google имат седалище в Ирландия но не са регистрирани по ДДС там, (но и да са регистрирани това няма никакво значение). След като сте получател на услуги по чл.21, ал.3 не зависимо от къде и не зависимо от кого сте задължени да си начислите ДДС ако сте данъчно задължено лице.

 RE: Плащане на ДДС за реклама в Google? 777 (гост) 03.04.2009 18:05

А това което е подчертала от закона няма нищо общо

Чл. 82.
.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато доставчикът не е регистрирано по закона лице ....

Под закона се разбира ЗДДС, а не лице регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от България.

 RE: Плащане на ДДС за реклама в Google? НеДа (гост) 06.04.2009 12:01

според мен когато имаш получени услуги по чл.21 ал.3 и изготвяш протокол по чл.117 и си самоначисляваш ддс-то, в дневник продажби трябва да го включиш в колона 13 и 15

 RE: Плащане на ДДС за реклама в Google? lenovec Профил 17.01.2018 18:21

Да съживя малко темата. Ние сме в същата ситуация, новостартирала фирма желае да изполва рекламни услуги от google ирландия, но не е регистрирана по ДДС, и не желае разбира се доброволно. Могат ли да се осчетоводят разходите за плащанията към google, и ако да как?

В един друг форум прочетох следното:

прави се регистрация по ДДС само за чуждестранни плащания и се внася 20% за всеки похарчен лев

Това има ли го като опция?
 

 RE: Плащане на ДДС за реклама в Google? Abby12 Профил 17.01.2018 23:21

осчетоводяването няма общо с плащането на данъци
задължителна е регистрацията, какъв точно вид регистрация ще е по-добре за вас си питайте счетоводителя
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС