Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. Осигуряване на лице- едноличен търговец и съдружник в ООД едновременно

 Осигуряване на лице- едноличен търговец и съдружник в ООД едновременно Ели (гост) 25.08.2004 16:50

Следва ли лице, което е едноличен търговец и съдружник в ООД, задължително да се осигурява на минималния осигурителен доход и през двете фирми? ЕТ и ООД имат дейност. Благодаря за помощта.

 Re: Осигуряване на лице- едноличен търговец и съдружник в ООД едновременно МИМИ (гост) 26.08.2004 08:53

Ако лицето като съдружник в ООД не желае да се осигурява, подаваш заявление в НОИ, че лицето е неработещ съдружник. А в ЕТ го осигуряваш върху 200лв. Но ако същото лице е и управител в ООД тогава следват задължителни осигуровки и в двете фирми. С цел избягване на осигуровките , ние практикуваме следното : назначаваме ПРОКУРИСТ в ЕТ на граждански или трудов договор за управление, по този начин в края на годината не се извършва годишно изравняване на дохода за НОИ.

 Re: Осигуряване на лице- едноличен търговец и съдружник в ООД едновременно Милена Владимирова Профил 26.08.2004 08:57

Съгл.чл.4,ал.3,т.2 от КСО лицата упражняващи трудова дейност като ЕТ ,собственици или съдружници в ТД,ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ,ЗА СТАРОСТ И ЗА СМЪРТ.В този случай вноските се дъкжат за ДОО и ДЗПО в размер съответно 26% за ДОО и 3% за ДЗПО.
нА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.4,АЛ.4 ОТ КЗОО по свой избор,като самоосигуряващо се лице,може да се осигурява и за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица.В този случай вноски се дължат върху избран от лицето доход и са в размер 29% за ДОО и 3% за ДЗПО.
На основание чл.2,ал.2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и бълг.граждани на работа в чужбина,когато тези лица упражняват трудова дейност едновременно като еднолични търговци и собственици на ООД ,се осигуряват авансово за една от дейностите по избор,а годишно определят окончателния размер на осигурителния си доход съгл.данните от дан.декларация по чл.41 от ЗОДФЛ.
Ако лицето е избрало да се осигурява като ЕТ и не получава доходи като управител на ООД ,не дължи осиг.вноски за ДОО и за ДЗПО в това си качество.
Съгл.разпоредбите на чл.40,ал.1,т.1 и 2 и чл.40,ал.6 от Закона за ЗО режимът за внасяне на здравноосигурителни вноски е идентичен с този на внасянето на вноски за ДОО и ДЗПО

 Re: Осигуряване на лице- едноличен търговец и съдружник в ООД едновременно Ели (гост) 26.08.2004 12:59

Колеги, благодаря ви за отзивчивостта.
Бих искала да конкретизирам казиса така:
Въпросното лице се осигурява като съдружник в ООД авансово върху 200 лв.избран осигурителен доход (за вс.осиг.случаи без тр.злополука,пр.болест и безр.) и годишно изравнява по данъчна декларация. Доходите, които получава от ООД са за положен личен труд, но не е изпълнител по договор за управление, нито получава доходи като управител, въпреки че е вписан като управител в съдебното решение. Едновременно с това има ЕТ, за който е декларирал в НОИ, че няма дейност. През втората половина на 2003 г. обаче е започнал дейност в ЕТ, като е продължил да внася осигуровки върху 200 лв. само през ООД. В годишната декларация декларира доходите от ЕТ и ООД и прави изравняване. Въпросът ми е: за този период трябва ли да внася осигуровки върху избран осигурителен доход и в двете фирми ( примерно 2 х200 лв.).

 Re: Осигуряване на лице- едноличен търговец и съдружник в ООД едновременно Ели (гост) 26.08.2004 13:04

Извинявам се за правописната грешка -" казус"
 

 Re: Осигуряване на лице- едноличен търговец и съдружник в ООД едновременно Соня (гост) 26.08.2004 13:39

В ООД той е регистриран като самоосигуряващ се, така че няма нужда да се самоосигурява и в ЕТ. Когато се подава декларацията в НОИ и се открива дейността на ЕТ-то тогава се попълва, че лицето е съдружник в ООД и е регистрирано като самоосигуряващо се.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване