Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Тема. Намаляване обема на работа

 Намаляване обема на работа Галя (гост) 05.04.2009 09:01

Трябва ли да се уведомява ИТ при прекратяване на тр.договори поради намаляване обема на работа?Трябва ли да имаме по-специални документи при такава ситуация? Ср.численост на персонала е 150 души и ще бъдат съкратени около 5 човека на това основание.

 RE: Намаляване обема на работа мими (гост) 05.04.2009 09:12

при такъв персонал не може да не сте чели КТ

 RE: Намаляване обема на работа гост (гост) 06.04.2009 08:15

Мими, я кажи какво казва кодекса? Точно ти Мими не знаеш, защото ако знаеше щеше да отговориш на въпрос зададен в секция "начинаещи".
 

 RE: Намаляване обема на работа ЛС Профил 06.04.2009 08:29

Допълнителни разпоредби
Обяснения на някои думи

§ 1. По смисъла на този кодекс:


9. (нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) "Масови уволнения" са уволненията на едно или повече основания извършени по преценка на работодателя и по причини, несвързани с конкретния работник или служител, когато броят на уволненията е:
а) най-малко 10 в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е повече от 20 и по-малко от 100 работници и служители за период 30 дни;
б) най-малко 10 на сто от броя на работниците и служителите в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 100, но не повече от 300 работници и служители за период 30 дни;
в) най-малко 30 в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 300 или повече работници и служители за период 30 дни;
г) най-малко 20 в предприятия, независимо от броя на работниците и служителите, за период 90 дни.
(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато в периодите по букви "а" - "в" работодателят е уволнил най-малко 5 работници и служители, всяко последващо прекратяване на трудово правоотношение, извършено по преценка на работодателя на други основания и по причини, несвързани с конкретния работник или служител, се взема предвид при определяне броя на уволненията по букви "а" - "в".
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи