Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Преминаване от пълно на непълно работно време

 Преминаване от пълно на непълно работно време звезди (гост) 22.05.2009 16:03

Днес шефа ме уведоми, че от 01,06,09 част от работниците трябва да преминат от 8 часов на 6 часов работен ден. само Допълнително споразумение ли е нужно или и нещо друго? Може ли на една и дъща длъжност да работя едни на 8, а други на 6 часа

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време Star (гост) 22.05.2009 16:07

Да!

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време звезди (гост) 22.05.2009 16:11

Съгласие от тях трябва ли да взема и на какво основание да е допълнителното споразумение

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време звезди (гост) 22.05.2009 16:14

моля помогнете

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време звезди (гост) 22.05.2009 16:15

ЛС, къде си помощ!!!!!!!!

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време il_iv Профил 22.05.2009 16:19

Допълнителното споразумение трябва да е на основание чл 120 от КТ - поради производствена необходимост се променя работното време от 8 часа на 4 часа и тн. С подписването на споразумението работника се съгласява

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време гостенка (гост) 22.05.2009 16:21

Или е по инициатива на работника
Или е по инициатива на работодателя и тогава е едностранно.

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време звезди (гост) 22.05.2009 16:22

по инициатива на работодателя е

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време il_iv Профил 22.05.2009 16:24

прочети чл. 120 от КТ и ще си отговориш

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време ЛС Профил 22.05.2009 16:25

КТ - чл. 138а и § 3б. ПМС № 44/2009 г. Порови се в сайта на Агенция по заетостта - www.az.government.bg

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време мая (гост) 22.05.2009 16:26

Според мен е чл.119 от КТ

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време звезди (гост) 22.05.2009 16:27

чл.120 гласи:
Чл. 120. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Промяната по предходната алинея се извършва в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят може да възложи на работника или служителя работа от друг характер, макар и да не съответствува на неговата квалификация, когато това се налага по непреодолими причини.

ние запазваме длъжността само намаляваме раб.време

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време ЛС Профил 22.05.2009 16:28

чл. 138а от КТ без ДС-та

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време мая (гост) 22.05.2009 16:28

да, правилно ЛС - ЧЛ.138А от КТ

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време звезди (гост) 22.05.2009 16:30

с обща заповед ли?

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време ЛС Профил 22.05.2009 16:32

Издаване на писмена заповед за всеки отделен случай не по-късно от 10 работни дни преди датата на въвеждане на непълното работно време. Заповедта следва да съдържа данните по чл. 9 НРВПО: срок и работни места, за които се установява непълно работно време; продължителността на работното време; данни за проведеното съгласуване с представителите на работниците и служителите.
Запознаване срещу подпис на работниците и служителите със заповедта, която от този момент става задължителна за изпълнение.

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време звезди (гост) 22.05.2009 16:36

не е ли по-добре с ДС
на основание чл.119 и във връзка с чл.138 или 138а

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време звезди (гост) 22.05.2009 16:38

може ли за неопределен срок

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време ЛС Профил 22.05.2009 22:02

Може, със съгласието на работника.

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време 123 (гост) 26.05.2009 23:14

как да се оформи за неопределено време

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време питам (гост) 27.05.2009 12:12

В крайна сметка при решение на ръководството за преминаване от 8 на 4-часов работен ден, може ли това да стане със заповед на Управителя, без да се иска съгласието на работника. Да, или не. До три месеца ли трябва да се ограничава?

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време loyalty Профил 17.12.2009 12:41

Чл. 138а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.
(2) Продължителността на работното време по ал. 1 не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време.
(3) С оглед създаване на възможност за преминаване от пълно на непълно работно време или обратно работодателят:
1. взема под внимание молбите на работниците и служителите за преминаване от работа на пълно работно време на непълно работно време, независимо дали молбите са за същото или за друго работно място, когато съществува такава възможност в предприятието;
2. взема под внимание молбите на работниците и служителите за преминаване от работа на непълно работно време на работа на пълно работно време или за увеличаване продължителността на непълното работно време, ако възникне такава възможност;
3. предоставя своевременно на подходящо място в предприятието писмена информация на работниците и служителите за свободните работни места и длъжности при пълно и непълно работно време, за да се улесни преминаването от работа на пълно работно време на работа на непълно работно време или обратно; тази информация се предоставя и на представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2;
4. предприема мерки за улесняване на достъпа до работа на непълно работно време на всички нива в предприятието, включително за длъжностите, изискващи квалификация, и за ръководните длъжности, и при възможност за улесняване достъпа на работниците и служителите, които работят на непълно работно време, до професионално обучение с цел да се увеличат възможностите за израстване в кариерата и професионалната мобилност.

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време dobipeti Профил Изпрати email 01.04.2020 10:56

А ако работникът откаже да подпише - какви може да
са последствията....Благодаря !

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време XXXXX Профил 01.04.2020 11:34

В случая не се пита за мнението на работника. Ако желае да продължи да работи в тази фирма - съгласява се с условията. Ако не му харесва - има чл. 325/1/1, чл. 326...

Между другото - във връзка с извънредното положение има промяна точно в чл. 138а
Все пак влизате в тема от преди 11 години

Отговор на dobipeti(01.04.2020 10:56):
dobipeti каза:
А ако работникът откаже да подпише - какви може да
са последствията....Благодаря !
 

 RE: Преминаване от пълно на непълно работно време dobipeti Профил Изпрати email 02.04.2020 08:18

Добро утро! Вярно е ,че темата е стара, но реших да се включа за да не създавам нова. Благодаря Ви за отговора , ще погледна актуалното към момента
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения