Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! т.нар "вдовишка добавка"

 т.нар "вдовишка добавка" блажена (гост) 24.05.2009 20:03

Искам за подам заявление за 20% добавка към пенсията (вдовишка добавка) на една съседка, която е на 85 г. и не може да ходи.
Как точно да формурилам тази добавка в пълномощното?

 RE: т.нар "вдовишка добавка" ЛС Профил 24.05.2009 20:06

Какво пълномощно? То се пише молба. До сега не е получавала такава ли?

Добавка от пенсията на починал съпруг

Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) Пенсионерът има право на добавка в размер 20 на сто от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг (съпруга).
(2) Когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката по ал. 1 се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право по реда на чл. 83.
(3) Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

 RE: т.нар "вдовишка добавка" блажена (гост) 24.05.2009 20:09

ЛС, как да получава, като съпругът й почина миналата седмица на 94 год. възраст
Мислиш ли,че е имала основание да получава.)))
Помогни моля те, с точната формулировка на добалката,че имам трябва да свъша 100 неща тази вечер.
Предвалително ти благодаря!!!

 RE: т.нар "вдовишка добавка" блажена (гост) 24.05.2009 20:13

Благодаря!
Значи да пиша ,че ме упълномощава да подам от нейно име заявление за получаване на добавка от пенсията на починал съпруг по чл.84, ал.1 КСО

 RE: т.нар "вдовишка добавка" ЛС Профил 24.05.2009 20:15

Сори,, усетих се ;))))))) Дай боже всеки му да доживее до тез години !баща ми като почина на 39г и за това изключих :(
Пише се молба и в нея упоменаваш на основание чл.84 от КСО да бъде отпусната добавка от пенсията на съпруга ми................трите имена и задължително ЕГН-то, копирайте и смъртния акт, приложете и него. Напишете, че няма друг брак ;)))) това е смешно на тез години, но го искат. Само това се подава.
Назовете го Молба, Заявление както намерите за добре. Не е необходимо пълномощно, но ако искате напишете него отделно.

 RE: т.нар "вдовишка добавка" блажена (гост) 24.05.2009 20:19

Аз молбата или заявлението ще го напиша намясто в пенсионното. Ще нося удостоверение за наследници и копие от смъртния акт.
Благодаря за уточнението. Ще трябва в пълномощното да посоча,че ме упълномощава и от нейно име да декларирам,че не се намира в друг брак.
Не е смешно за брака, защото и на 87 се женят в "Старчмеските домове".
За всъплането в брак няма горна граница.
Много ти благодаря!!!
Отново съм ти задължена!

 RE: т.нар "вдовишка добавка" блажена (гост) 24.05.2009 20:22

Мислех,че Пенсионното имат някаква тяхна бланка.
подавала съм такава молба от името на майка ми, без пълномощно, но съм забравила, защото беше преди 7 г.

 RE: т.нар "вдовишка добавка" ЛС Профил 24.05.2009 20:23

И аз не помня, ще те излъжа ако ти кажа. Порови се в сайта на НОИ и виж дали няма нещо там.

 RE: т.нар "вдовишка добавка" блажена (гост) 24.05.2009 20:28

Благодаря!!!

 RE: т.нар "вдовишка добавка" vivi5 Профил 24.05.2009 20:34

Необходимите документи за отпускането на добавка от починал съпруг (съпруга) са следните:
1. молба-заявление свободен текст или примерен образец, изготвен от НОИ;
2. удостоверение за наследници;
3. декларация, че преживелият съпруг няма сключен нов брак;
Заявлението се подава лично от преживелия съпруг; чрез законен представител; чрез последния осигурител на починалото лице, когато наследодателят не е бил пенсионер; чрез осигурителна каса или чрез упълномощено лице до ТП на НОИ по постоянния адрес на заявителя.

 RE: т.нар "вдовишка добавка" vivi5 Профил 24.05.2009 20:38

Вътрешен ход на процедурата
Посочените по-горе документи се прилагат към заявлението и се подават в териториалното поделение на НОИ по постоянен адрес на заявителя. Съответното длъжностно лице извършва проверка на редовността на документите и изготвя разпореждане, с което се отпуска (отказва) добавка по чл. 84 КСО към пенсията на преживелия съпруг.
За пенсионера се изготвя препис от пенсионното разпореждане за отпуснатата (отказаната) добавка от починал съпруг (съпруга). Пенсионното разпореждане може да се обжалва по административен ред на основание чл. 117, ал. 1, т. 2 КСО в тримесечен срок от получаването му пред ръководителя на съответното ТП на НОИ.
Ръководителя на ТП на НОИ се произнася по жалбата с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването й. Със своето решение той може да потвърди разпореждането на длъжностното лице по пенсионно осигуряване или да го отмени и да реши въпроса по същество. Решението на директора се съобщава на заинтересованото лице в седемдневен срок.
Решението на ръководителя на териториалното поделение на НОИ може да се обжалва по съдебен ред в 14-дневен срок от получаването му, пред съответния окръжен съд. Жалбата се подава чрез ръководителя на ТП на НОИ, който е длъжен в седемдневен срок да изпрати пенсионната преписка и жалбата в съда. Решенията на окръжния съд (Софийския градски съд) подлежат на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването им по реда на Закона за Върховния административен съд. За делата по жалбите си жалбоподателите не внасят държавна такса.
Правото на добавка от починал съпруг (съпруга) се придобива със смъртта на наследодателя. Началната дата на отпускане на добавката е датата на смъртта за наследодател, който не е бил пенсионер, или първо число на месеца, следващ датата на смъртта за наследодател, който е бил пенсионер, в случай, че е спазен шестмесечният срок по чл. 94, ал. 1 КСО. В случай, че този срок не е спазен началната дата на добавката от починал съпруг (съпруга) е датата на заявлението.
При встъпване в брак, добавката по чл. 84 КСО се прекратява от датата, на която е сключен бракът. Съпругът (съпругата) на безвестно отсъстващ пенсионер или на осигурен, който има право на пенсия, получава добавка по чл. 84 КСО при спазване на условията на чл. 33 и 49 НПОС относно отпускането и възстановяването.

 RE: т.нар "вдовишка добавка" блажена (гост) 24.05.2009 20:38

Благодаря, много, колега!!
Сега се чудя, тя ли да ми подпише документите и да ме упълномощи да ги подам или да ме упълномощи да напиша и заявлението и декларацията.

 RE: т.нар "вдовишка добавка" блажена (гост) 24.05.2009 21:07

Колега, копираното явно е старо, щом за съдебното обжалване се цитира ЗВАС.
Реът за обжалване на ИАА е съгласно АПК, считано от 01.03.2007 г.
Всичко това ми е ясно, но неми върши работа.

 RE: т.нар "вдовишка добавка" СП (гост) 30.11.2009 15:53

Интересувам се,като вдовишката добавка е 20% от пенсията на починалия съпруг,тя зависи ли от ограничения таван на пенсиите?Т.е пенсията на съпруга ми в момента е 730лв,а 20% ги изчисляват в/ху 700лв.Това правилно ли е?

 RE: т.нар "вдовишка добавка" jojko Профил 16.02.2010 11:42

Имам колежка която я съкращават ,съпругът и работеше в същото предприятие но почина преди да се пенсионира има ли право тя да получи някакъв % от пенсията му или изобщо някакво обезщетение при съкращение .

 RE: т.нар "вдовишка добавка" коко (гост) 24.01.2011 14:08

Темата е стара, но се надявам някой да ми отговори на следния въпрос, който е свързан всъшност с вдовишките пенсии.: Ако към датата на кончината на наследодателя, преживелият съпруг отговаря на необходимите условия( в смисъл , че има навършена възраст за пенсия, но реално има съвсем малко осигурителен стаж-по една или друга причина) , т.е стажът е абсолютно недостатъчен за лична пенсия за прослужени години и възраст, то тогава има ли право на наследствена пенсия, в размера, в който се полага, като наследник? Благодаря предварително!

 RE: т.нар "вдовишка добавка" huliganka Профил 24.01.2011 14:23

Здравейте:-))
незнам дали имате право....ще ви кажа какво се случи с майка ми.
На 03,07,2009 почина баща ми и майка ми на 05,09,2009 правеше 60години, но не е работила от 10 год. Незнам дали имаше точките но НОИ и изчисляват някакъв размер (който най вероятно е минимален ) и и казват имаш право да получаваш твоята малка пенсия плюс вдовишка добавка или 50% от пенсията на мъжа си.
И така сега майка ми взема 400 лв пенсия защото татко имаше голяма пенсия.(т.е. майка ми взема наследствена пенсия)
Моя съвет е да отидете в НОИ да питате.

 RE: т.нар "вдовишка добавка" коко (гост) 24.01.2011 14:46

Благодаря, huliganka за бързия отговор! Става въпрос за леля ми, която има творческа професия, сложно е за обяснение , а и не е по темата, но накратко:заради произхода на дядо и баба( преди 9.9.44), тя не е могла да се назначи на щатна работа преди 10. 11...Внасяла нещо към творчески фонд, но вс. месеци дават сумарно едва около няколко години, след 10.11 е работила на стаж в държавна институция и е вярвала , че до 55 все ще събере необходимия стаж...но закриват институцията..После заради възрастта си не можа да си намери работа, и наверно заради това от притеснение я налегнаха сериозни болести, съответно беше пенсионирана до скоро по инвалидност ( до преди да почине съпугът й) .Иначе доколкото знам той беше с висока пенсия, така, че ако получи 50% от неговата ще може да преживява. Не разполагам с време, защото съм тук за съвсем кратко време, отново заминавам, а няма кой да ходи по НОИ, затова ще е добре ако има някой компетентен по въпроса, който може да каже поне дали има право .Отново предварително благодаря!

 RE: т.нар "вдовишка добавка" neli7304 Профил Изпрати email 24.01.2011 14:54

Коко, ти вдовишка добавка ли исакш или насдледствена пенсия. Още повече, че има лична инвалидна пенсия.

Трябва да се види коя е по-голяма наследствената (50 % от пенсиятана починалия съпруг или личната инвалидна.

 RE: т.нар "вдовишка добавка" Zara_83 Профил 02.08.2012 11:28

Здравейте, към днешна дата това ли са актуалните документи за получаване на тази добавка:
1. Заявление по чл.84 от КСО
2. Копие от смъртен акт

 RE: т.нар "вдовишка добавка" OpaSna TikVa Профил 02.08.2012 15:01

към днешна дата си имат бланка за заявлението и се дава оригинал на удостоверението за наследници.

 RE: т.нар "вдовишка добавка" OpaSna TikVa Профил 02.08.2012 15:01

о, пипе, как съм те опущила?.
има кой да ги гледа тия работи

Отговор на neli7304(24.01.2011 14:54):
neli7304 каза:


Трябва да се види коя е по-голяма наследствената (50 % от пенсиятана починалия съпруг или личната инвалидна.

 RE: т.нар "вдовишка добавка" mus1k Профил 07.10.2013 08:03

Към днешна дата знае ли някой какви документи са нужни?

 RE: т.нар "вдовишка добавка" Минчо Кънев Профил 07.10.2013 09:33

Отговор на mus1k(07.10.2013 08:03):
mus1k каза:
Към днешна дата знае ли някой какви документи са нужни?

http://www.noi.bg/forusers/forms/118-examples/Obr_P-4.doc

 RE: т.нар "вдовишка добавка" dankatabg Профил 14.06.2018 20:56

И аз да питам към днешна дата кои са актуалните документи, които се подават, за да се получи добавка към пенсията на починалия съпруг. Прочетох и видях на сайта на НОИ май трябва да се подаде:1.УП 1 и там да се подчертае добавка. 2.Оригинал на удостоверение за наследници. 3.Декларация свободен текст, че не е встъпила в друг брак. Моля някой, ако знае за бърз отговор, че изтича двумесечния срок.
 

 RE: т.нар "вдовишка добавка" Abby12 Профил 14.06.2018 23:45

към днешна дата не знам, но към 2015 г. доколкото помня УП1 и удостоверение за наследници - "специално издание" за НОИ в оригинал (в Общината си знаеха и вътре май пишеше, че няма друг брак)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване