Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП

Страница 1 от [4] 1234»

 Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 28.05.2010 18:05

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЕНСИИТЕ
УТВЪРДЕН С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 ЯНУАРИ 1958 Г.
Обн. ДВ. бр.5 от 17 Януари 1958г., изм. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 1958г., изм. ДВ. бр.104 от 30 Декември 1958г., изм. ДВ. бр.65 от 12 Август 1960г., изм. ДВ. бр.49 от 20 Юни 1961г., изм. ДВ. бр.66 от 18 Август 1961г., изм. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 1961г., изм. ДВ. бр.88 от 3 Ноември 1961г., изм. ДВ. бр.4 от 12 Януари 1962г., изм. ДВ. бр.54 от 6 Юли 1962г., изм. ДВ. бр.50 от 28 Юни 1963г., изм. ДВ. бр.99 от 20 Декември 1963г., изм. ДВ. бр.49 от 23 Юни 1964г., изм. ДВ. бр.102 от 25 Декември 1964г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 1965г., изм. ДВ. бр.45 от 8 Юни 1965г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 1965г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 1966г., изм. ДВ. бр.54 от 12 Юли 1966г., изм. ДВ. бр.72 от 16 Септември 1966г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 1966г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 1966г., изм. ДВ. бр.53 от 7 Юли 1967г., изм. ДВ. бр.102 от 29 Декември 1967г., изм. ДВ. бр.39 от 17 Май 1968г., изм. ДВ. бр.64 от 16 Август 1968г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 1969г., изм. ДВ. бр.97 от 16 Декември 1969г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 1970г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 1972г., изм. ДВ. бр.67 от 24 Август 1973г., изм. ДВ. бр.7 от 25 Януари 1974г., изм. ДВ. бр.57 от 23 Юли 1974г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 1974г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 1975г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Август 1975г., изм. ДВ. бр.94 от 9 Декември 1975г., изм. ДВ. бр.47 от 11 Юни 1976г., изм. ДВ. бр.70 от 31 Август 1976г., изм. ДВ. бр.59 от 29 Юли 1977г., изм. ДВ. бр.86 от 4 Ноември 1977г., изм. ДВ. бр.73 от 14 Септември 1979г., изм. ДВ. бр.94 от 27 Ноември 1979г., изм. ДВ. бр.42 от 30 Май 1980г., изм. ДВ. бр.100 от 22 Декември 1981г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 1983г., изм. ДВ. бр.85 от 1 Ноември 1983г., изм. ДВ. бр.61 от 3 Август 1984г., изм. ДВ. бр.20 от 12 Март 1985г., изм. ДВ. бр.32 от 23 Април 1985г., изм. ДВ. бр.44 от 7 Юни 1985г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 1986г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 1989г., изм. ДВ. бр.59 от 1 Август 1989г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Август 1989г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Септември 1989г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Май 1990г., изм. ДВ. бр.81 от 9 Октомври 1990г., изм. ДВ. бр.103 от 25 Декември 1990г., изм. ДВ. бр.40 от 21 Май 1991г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 1992г., изм. ДВ. бр.58 от 17 Юли 1992г., изм. ДВ. бр.70 от 28 Август 1992г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 1993г., попр. ДВ. бр.18 от 6 Март 1993г., доп. ДВ. бр.68 от 10 Август 1993г., изм. ДВ. бр.85 от 5 Октомври 1993г., изм. ДВ. бр.101 от 9 Декември 1994г., изм. ДВ. бр.27 от 29 Март 1996г.

………………………………………………………………………………….

96. Трудовият стаж се изчислява в години, месеци и дни.

За един месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 25 дни. При изработени по-малко от 25 дни месечно трудовият стаж се признава за толкова месеци, колкото се получават, като се раздели общият брой на изработените дни на 25.

Изискването за изработени най-малко 25 дни не се отнася за календарните месеци, които имат по-малко работни дни. Те се зачитат изцяло, ако са изработени всичките им работни дни.

(Нова - Изв., бр. 65 от 1960 г.) При изчисляване трудовия стаж на работилите в производства, където е въведена работна седмица по-малка от 6 дни, отработените дни се делят на 21.

(Предишна ал. 4 - Изв., бр. 65 от 1960 г.) Един работен ден се признава при работа не по-малко от половината на установеното за съответната категория работно време.

(Нова - Изв. бр. 65 от 1960 г.) Трудовият стаж на лицата, работили в предприятия, където установеното отчитане на производството не съвпада по време с календарните месеци, поради което броят на отработените надници е по-малък или по-голям от броя на работните дни в календарните месеци, се определя, като се съберат отработените дни през отчитания период и се разделят на 25. Във всички случаи обаче не може да се зачетат за трудов стаж повече дни от броя на календарните дни за съответния период.

(Нова - ДВ, бр. 102 от 1967 г.) Когато в документа за трудов стаж е посочено само трудовото възнаграждение, без да е отразен броят на изработените надници, броят на надниците се определя, като се раздели сумата на трудовото възнаграждение на средната надница (тарифна ставка) по време на полагане на трудовия стаж.

(Нова - ДВ, бр. 65 от 1975 г.) На работещите в селското стопанство, включително на земеделските стопани-кооператори, след 1 юли 1975 г. за една година трудов стаж се зачита, ако през календарната година са изработили най-малко 200 дни непосредствено на производствена работа растениевъдството или 250 дни в другите селскостопански дейност. Трудовият стаж в месеци, когато са изработени по-малко от 200, съответно 250 дни, се определя, като сборът на изработените дни през календарната година се раздели на 25.

…………………………………………………………..........
……………………………………………………………………..
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЕНСИИТЕ
УТВЪРДЕН С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 ЯНУАРИ 1958 Г.
Обн. ДВ. бр.5 от 17 Януари 1958г., изм. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 1958г., изм. ДВ. бр.104 от 30 Декември 1958г., изм. ДВ. бр.65 от 12 Август 1960г., изм. ДВ. бр.49 от 20 Юни 1961г., изм. ДВ. бр.66 от 18 Август 1961г., изм. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 1961г., изм. ДВ. бр.88 от 3 Ноември 1961г., изм. ДВ. бр.4 от 12 Януари 1962г., изм. ДВ. бр.54 от 6 Юли 1962г., изм. ДВ. бр.50 от 28 Юни 1963г., изм. ДВ. бр.99 от 20 Декември 1963г., изм. ДВ. бр.49 от 23 Юни 1964г., изм. ДВ. бр.102 от 25 Декември 1964г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 1965г., изм. ДВ. бр.45 от 8 Юни 1965г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 1965г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 1966г., изм. ДВ. бр.54 от 12 Юли 1966г., изм. ДВ. бр.72 от 16 Септември 1966г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 1966г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 1966г., изм. ДВ. бр.53 от 7 Юли 1967г., изм. ДВ. бр.102 от 29 Декември 1967г., изм. ДВ. бр.39 от 17 Май 1968г., изм. ДВ. бр.64 от 16 Август 1968г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 1969г., изм. ДВ. бр.97 от 16 Декември 1969г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 1970г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 1972г., изм. ДВ. бр.67 от 24 Август 1973г., изм. ДВ. бр.7 от 25 Януари 1974г., изм. ДВ. бр.57 от 23 Юли 1974г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 1974г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 1975г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Август 1975г., изм. ДВ. бр.94 от 9 Декември 1975г., изм. ДВ. бр.47 от 11 Юни 1976г., изм. ДВ. бр.70 от 31 Август 1976г., изм. ДВ. бр.59 от 29 Юли 1977г., изм. ДВ. бр.86 от 4 Ноември 1977г., изм. ДВ. бр.73 от 14 Септември 1979г., изм. ДВ. бр.94 от 27 Ноември 1979г., изм. ДВ. бр.42 от 30 Май 1980г., изм. ДВ. бр.100 от 22 Декември 1981г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 1983г., изм. ДВ. бр.85 от 1 Ноември 1983г., изм. ДВ. бр.61 от 3 Август 1984г., изм. ДВ. бр.20 от 12 Март 1985г., изм. ДВ. бр.32 от 23 Април 1985г., изм. ДВ. бр.44 от 7 Юни 1985г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 1986г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 1989г., изм. ДВ. бр.59 от 1 Август 1989г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Август 1989г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Септември 1989г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Май 1990г., изм. ДВ. бр.81 от 9 Октомври 1990г., изм. ДВ. бр.103 от 25 Декември 1990г., изм. ДВ. бр.40 от 21 Май 1991г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 1992г., изм. ДВ. бр.58 от 17 Юли 1992г., изм. ДВ. бр.70 от 28 Август 1992г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 1993г., попр. ДВ. бр.18 от 6 Март 1993г., доп. ДВ. бр.68 от 10 Август 1993г., изм. ДВ. бр.85 от 5 Октомври 1993г., изм. ДВ. бр.101 от 9 Декември 1994г., изм. ДВ. бр.27 от 29 Март 1996г., изм. ДВ. бр.76 от 6 Септември 1996г., изм. ДВ. бр.97 от 12 Ноември 1996г.
…………………………………………………………………………
IX. НАЧИН ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ СТАЖ

Чл. 96. (Изм. - Изв. бр. 65 от 1960 г., ДВ, бр. 102 от 1967 г., бр. 65 от 1975 г., бр. 76 от 1996 г.) (1) Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.

(2) За един ден трудов стаж се зачита времето, през което работниците или служителите са изработили най-малко половината от максимално установената с Кодекса на труда нормална дневна продължителност на работното време или установеното за тях с решение на Министерския съвет намалено работно време и са получили възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност.

(3) При подневно изчисляване на работното време, когато са изработени всички работни дни за съответния месец, той се признава за пълен.

(4) При изработени през отделни месеци на годината по-малко от работните дни трудовият стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на изработените дни през тези месеци се раздели на 21 при петдневна работна седмица и на 25 при шестдневна работна седмица. Към изчисления по този начин трудов стаж се прибавят и изработените през годината пълни месеци по реда на ал. 3.

(5) Трудовият стаж на лицата, работили в предприятия, където установеното отчитане на производството не съвпада по време с календарните месеци, поради което броят на отработените надници е по-малък или по-голям от броя на работните дни в календарните месеци, се определя, като се съберат отработените дни през отчитания период и се разделят на 21, съответно на 25. Във всички случаи обаче не може да се зачетат за трудов стаж повече дни от броя на календарните дни за съответния период.

(6) Когато в документа за трудов стаж е вписано само трудовото възнаграждение, без да са посочени отработените дни, броят им се определя, като се раздели сумата на трудовото възнаграждение на среднодневното брутно трудово възнаграждение, изчислено от средната месечна брутна работна заплата за страната по време на полагане на трудовия стаж.

(7) На работещите в селското стопанство, включително на земеделските стопани-кооператори, след 1 юли 1975 г. за една година трудов стаж се зачита, ако през календарната година са изработили най-малко 200 дни непосредствено на производствена работа в растениевъдството или 250 дни в другите селскостопански дейности. Трудовият стаж в месеци, когато са изработени по-малко от 200, съответно 250 дни, се определя, като сборът на изработените дни през календарната година се раздели на 25.

…………………………………………………………………………..

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП John Профил 28.05.2010 18:09

И какво размишляваме, Тодоре? Или пак не си си изпил хапчетата???

Само не отговаряй, въпросите са риторични!

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 29.05.2010 15:30

Почетете, помислете и после ще бъбрим :-)))
И не само риторични, а смислени дискусии.....
Поровете се и ще видите какво е нашето нормотворчество, драги счетоводители.
и както се казва, а сега да ви видя..., както казваше един актьор: "Кон боб яде ли" :-))

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП John Профил 29.05.2010 16:08

Тодоре, ще ти обърна внимание на 3 неща:
Първо, това изменение на болднатата от теб ал. 1 не е от (пак болднатия) бр. 97 от 12.11., а от бр. 76 от 06.09. Не че има някакво значение конкретната дата на изменението, но това просто илюстрира абсолютната ти правна неграмотност.
Второ, това изменение - от години, месеци и дни в дни, месеци и години, е трябвало да бъде направено още в началото на 1987 г., когато влиза в сила сегашният КТ, защото 355 (1) още с приемането му е записано именно така "Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.". Макар че това никак не е съществено, т.к. при спор кое би било валидно, ще се приеме разпоредбата от КТ, а не от ППЗП.
Трето, и единият, и другият словоред, изразяват едно и също нещо - и теоретически, и практически.

Така че предлагам още веднъж да си пийнеш хапчетата, за да престанеш да ни занимаваш с идиотизмите си. Нещо беше зачезнал напоследък. В клиника ли те бяха прибрали?

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 29.05.2010 16:17

Това не е знаене, а от перчене господин Джон
Ама хич не ви бива, то ако нямаше смисъл, нямаше да го пишат....
Я иди се доучи, и ела тук да спорим...
Чети и мисли другарю счетоводител....
Нито аз нито вие изчерпваме темата за изчисляването на стажа, но важното е да няма инатлък, защото цялата ни държава се задъхва от инат счетовогители, инат прокурори и инат съдии....
Аз съм насреща...
Моля ви за коректен тон и тогава с иронията като оръжие....

Отговор на John(29.05.2010 16:08):
John каза:
Тодоре, ще ти обърна внимание на 3 неща:
Първо, това изменение на болднатата от теб ал. 1 не е от (пак болднатия) бр. 97 от 12.11., а от бр. 76 от 06.09. Не че има някакво значение конкретната дата на изменението, но това просто илюстрира абсолютната ти правна неграмотност.
Второ, това изменение - от години, месеци и дни в дни, месеци и години, е трябвало да бъде направено още в началото на 1987 г., когато влиза в сила сегашният КТ, защото 355 (1) още с приемането му е записано именно така "Труд...

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 29.05.2010 16:23

Драги Джон самото допускане предполага друг прочит и смисъл....
Законите се прилагат според точния смисъл.
Друг е въпроса, ако искаме да се "спречкваме", аз не искам..........
Искам разумен диалог...........

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП John Профил 29.05.2010 16:30

Ти написаното във "второ" прочете ли? Смисълът е да се уеднакви (макар и близо 10 години по-късно, ама тогава са се осъзнали) разпоредбата в подзаконовия нормативен акт с разпоредбата от ЗАКОН.
Освен това поне 100 пъти тук съм казвал, че не съм счетоводител, а консултант по трудово и осигурително право. И не си ти този, който можеш да ми казваш "Я иди се доучи". Щото за теб трябва да се каже - я най-напред научи нещо, пък след това се опитвай да тълкуваш нещо и да спориш.

Та да потретя - изпий си хапчетата, че пак ще те приберат на стационарно лечение.

Добавено: По повод на разумния диалог - от повече от година се опитвам да ти обясня, че "Совите (в главата ти) не са това, което са". Извинявам се, ако цитирам неправилно култовата фраза. Но безуспешно. С разумни и основани на нормативни разпоредби доводи мания не се лекува, а аз, признавам, бъкел не разбирам от психиатрия.

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 29.05.2010 16:40

Аз не ти желая хапчета, а повече хубави и смислени монолози.....
ами успех Джон щом завършваш с хапчета ти май си болен повече...... от тази препирня :-))

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 29.05.2010 16:44

Каквото повикало, такова се обадило.....става въпрос за думите ти в този пост....

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП John Профил 29.05.2010 19:24

Отговор на todorb2000(29.05.2010 16:40):
todorb2000 каза:
Джон щом завършваш с хапчета ти май си болен повече...... от тази препирня :-))

Нямаш и представа, колко си прав! Толкова си ми дотегнал с идиотизмите си, че се налага да пия успокоителни щом видя, че това е твоя тема.

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 29.05.2010 20:19

Чух го вече от някои потребители на одита.....
Бил си много лош, за това не смеят да пишат....
Какво си ги уплашил толкова, господин консултант :-)))
Хубава вечер и не се стягай, а чети по-задълбочено....
Имам си работа с консултанти, но приближени на съда т.е. корпоративно изгодни лица. ;-)) т.е. такива като тебе.
Извини ме, ако съм бил много лют ;-)))

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП gost (гост) 29.05.2010 23:33

Отговор на todorb2000(29.05.2010 20:19):
todorb2000 каза:
Чух го вече от някои потребители на одита.....
Бил си много лош, за това не смеят да пишат....


Е що пишат, като не смеят?

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП John Профил 29.05.2010 23:48

Отговор на todorb2000(29.05.2010 20:19):
todorb2000 каза:
Чух го вече от някои потребители на одита.....
Бил си много лош, за това не смеят да пишат....

Да беше сложил след "пишат" вместо многоточието "глупости в темите", та да повярвам.

А що се отнася до спора ти в съда с вещото "корпоративно изгодно" лице, което не е съгласно с формулите ти за стажа, да попитам. С решение на същия съд ли те настаниха в лудницата, та позамлъкна малко?

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 00:49

И все пак, кое е вярното при изчисляването на трудовия стаж: "години,месеци,дни" или "дни,месеци,години"?

Кое е справедливото Джон?

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 01:17

за периода от 01.01.1960г. до 10.10.1988г. имаме
по формулата"години,месеци,дни" 28год.-10мес.--10дни;
по формулата"дни,месеци,години" 29год.-02мес.-11дни

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП Пламен61 Профил 30.05.2010 07:29

Тодоре, ще ми бъде интересно да обясниш как стигна до този забележителен резултат :)

И за твое сведение - ППЗП не е поднормативен акт, нито наднормативен, нито пред- и заднормативен.
Може би си имал предвид подзаконов акт :)

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 09:03

Допускам и сарказъм в зараждаща се дискусия, като е възможно и аз да допусна грешки, но не това е най-важното тук, а "чуваемост"!
Благодаря за коректната забележка! :-)))

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП John Профил 30.05.2010 15:20

Отговор на todorb2000(30.05.2010 01:17):
todorb2000 каза:
за периода от 01.01.1960г. до 10.10.1988г. имаме
по формулата"години,месеци,дни" 28год.-10мес.--10дни;
по формулата"дни,месеци,години" 29год.-02мес.-11дни

Господи, човече, колко пъти да ти се обяснява едно и също нещо - няма такива формули!
Дори използвайки само това, което си копирал -
стария текст:
Чл. 96. (1) Трудовият стаж се изчислява в години, месеци и дни.
(2) За един месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 25 дни. При изработени по-малко от 25 дни месечно трудовият стаж се признава за толкова месеци, колкото се получават, като се раздели общият брой на изработените дни на 25.
(3) Изискването за изработени най-малко 25 дни не се отнася за календарните месеци, които имат по-малко работни дни. Те се зачитат изцяло, ако са изработени всичките им работни дни.
(4) (Нова - Изв., бр. 65 от 1960 г.) При изчисляване трудовия стаж на работилите в производства, където е въведена работна седмица по-малка от 6 дни, отработените дни се делят на 21.
(5) (Предишна ал. 4 - Изв., бр. 65 от 1960 г.) Един работен ден се признава при работа не по-малко от половината на установеното за съответната категория работно време.
(6) (Нова - Изв. бр. 65 от 1960 г.) Трудовият стаж на лицата, работили в предприятия, където установеното отчитане на производството не съвпада по време с календарните месеци, поради което броят на отработените надници е по-малък или по-голям от броя на работните дни в календарните месеци, се определя, като се съберат отработените дни през отчитания период и се разделят на 25. Във всички случаи обаче не може да се зачетат за трудов стаж повече дни от броя на календарните дни за съответния период.
................................ (останалото не се отнася към твоя случай)
новия текст:
Чл. 96. (Изм. - Изв. бр. 65 от 1960 г., ДВ, бр. 102 от 1967 г., бр. 65 от 1975 г., бр. 76 от 1996 г.) (1) Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.
(2) За един ден трудов стаж се зачита времето, през което работниците или служителите са изработили най-малко половината от максимално установената с Кодекса на труда нормална дневна продължителност на работното време или установеното за тях с решение на Министерския съвет намалено работно време и са получили възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност.
(3) При подневно изчисляване на работното време, когато са изработени всички работни дни за съответния месец, той се признава за пълен.
(4) При изработени през отделни месеци на годината по-малко от работните дни трудовият стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на изработените дни през тези месеци се раздели на 21 при петдневна работна седмица и на 25 при шестдневна работна седмица. Към изчисления по този начин трудов стаж се прибавят и изработените през годината пълни месеци по реда на ал. 3.
(5) Трудовият стаж на лицата, работили в предприятия, където установеното отчитане на производството не съвпада по време с календарните месеци, поради което броят на отработените надници е по-малък или по-голям от броя на работните дни в календарните месеци, се определя, като се съберат отработените дни през отчитания период и се разделят на 21, съответно на 25. Във всички случаи обаче не може да се зачетат за трудов стаж повече дни от броя на календарните дни за съответния период.
................................ (останалото не се отнася към твоя случай)

елементарно се вижда по какъв начин се определя стажът.
За един ден трудов стаж трябва да си отработил не по-малко от половината от работното време.
За един месец трудов стаж трябва да си отработил всички работни дни в месеца.
За една година трудов стаж се признават 12 месеца трудов стаж, определени по горния начин (е, това е казано на друго място - в КТ и Наредбата за трудовия стаж).

Във всички случаи обаче не може да се зачетат за трудов стаж повече дни от броя на календарните дни за съответния период.
Колко пъти трябва да ти навираме пред очите този текст, който упорито отричаш???

Така че във всички случаи за периода от 01.01.1960 г. до 10.10.1988 г. имаме 28 години (календарното време от 01.01.60 до 31.12.87), 9 месеца (календарното време от 01.01.88 до 30.09.88) и 10 дни (ако и 10.10.88 е бил работен ден за лицето)!!!

А сопри се вече с твоите фикс-идеи!!!

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 17:02

Отговор на John(30.05.2010 15:20):
John каза:

Господи, човече, колко пъти да ти се обяснява едно и също нещо - няма такива формули!
Дори използвайки само това, което си копирал -
стария текст:
Чл. 96. (1) Трудовият стаж се изчислява в години, месеци и дни.
(2) За един месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 25 дни. При изработени по-малко от 25 дни месечно трудовият стаж се признава за толкова месеци, колкото се получават, като се раздели общият брой на изработените дни на 25.
(3) И...

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 17:16

Джон твоите разсъждения правят излишна ал.1, но след като смяташ, че ти си знаещ в тази в тази, моля, обясни смисъла на тази алинея, независимо от словореда на думите в нея.
Чакам отговор!

Отговор на John(30.05.2010 15:20):
John каза:

Господи, човече, колко пъти да ти се обяснява едно и също нещо - няма такива формули!
Дори използвайки само това, което си копирал -
стария текст:
Чл. 96. (1) Трудовият стаж се изчислява в години, месеци и дни.
(2) За един месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 25 дни. При изработени по-малко от 25 дни месечно трудовият стаж се признава за толкова месеци, колкото се получават, като се раздели общият брой на изработените дни на 25.
(3) И...

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП John Профил 30.05.2010 18:26

Отговор на todorb2000(30.05.2010 17:16):
todorb2000 каза:
Джон твоите разсъждения правят излишна ал.1, но след като смяташ, че ти си знаещ в тази в тази, моля, обясни смисъла на тази алинея, независимо от словореда на думите в нея.
Чакам отговор!

Ако тази алинея беше излишна, тогава са излишни и следващите! Защото всяка следваща алинея в даден член от нормативния акт разяснява, допълва, а в някои случаи въвежда специална норма по отношение на общото, изразено чрез първата алинея.
А елементарният смисъл, заложен в 96 (1) ППЗП (отм.), 38 (1) НПОС, 355 (1) КТ, 9 (1) НТКТС, е да даде мерните единици, в които се посочва стажът. И словоредът в изброяването им е без всякакво значение. Да ти е направило впечатление, че независимо от "в дни, месеци и години" (а за осигурителния от началото на 2005 имаме в изброяването преди дните и часове), навсякъде, включително и от теб, той се отразява, започвайки от най-голямата от тях, която присъства в неговата продължителност?
И тъй като си неспасяем случай, що не си поиграеш да въведеш в "гениалната" си формула "дни, месеци, години" най-напред часовете? Би бил много интересен резултатът за осигурителен стаж от 01.01.2005 до 31.12.2009, прекаран през натрупване на часове.

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП суетна (гост) 30.05.2010 18:36

Тодоре, предвещавам ти бурна слава и печеливш бизнес, ако изнамериш формула, по която:

за периода от 01.01.1960г. до 10.10.1988г. имаме
18год.-10мес.--10дни;


Отговор на todorb2000(30.05.2010 01:17):
todorb2000 каза:
за периода от 01.01.1960г. до 10.10.1988г. имаме
по формулата"години,месеци,дни" 28год.-10мес.--10дни;
по формулата"дни,месеци,години" 29год.-02мес.-11дни

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП Федор Венедиктович Ез...  Профил 30.05.2010 18:42

Мда.... законодателя тогава се е бил объркал нещо в текстовете, особено в първата алинея. Трябвало е да посочи по американски стандарт, а именно:

Чл. 96. (1) Трудовият стаж се изчислява в месеци, дни и години

и тогава всичко щеше да е като хората, макар че не съм много сигурен ;-)))) Всъщност, тогава по формулата какво се получава?

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП John Профил 30.05.2010 18:44

(Изтрит отговор) Лични нападки, обиди, квалификации

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП Федор Венедиктович Ез...  Профил 30.05.2010 18:46

Ахам ;-))) другата седмица биричка по някое време?

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП суетна (гост) 30.05.2010 18:50

Това ще те направи щастлив........чукча?

Отговор на Федор Венедиктович Езерский(30.05.2010 18:46):
Федор Венедиктович Езерский каза:
Ахам ;-))) другата седмица биричка по някое време?


И ако по американската система Тодор изкара резултат по 18 години за оня период, ще му завидите на бирите.

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП Федор Венедиктович Ез...  Профил 30.05.2010 18:55

О, вярвай ми, ще бъда много щастлив ;-)))))

Отговор на суетна(30.05.2010 18:50):
суетна каза:
Това ще те направи щастлив........чукча?


Малко като офтопик... Джон... да имаш някаква по-конкретна информация от на Тотю Младенов хората, профсъюзите и там разни работодателски организации, какви минимални осигурителни доходи са измъдрили за самоосигуряващите се лица, по професии или по КИД?

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП John Профил 30.05.2010 18:59

Е, много бързаш. По-рано от края на септември не може да се очаква нищо.

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП Федор Венедиктович Ез...  Профил 30.05.2010 19:03

Мхмммм, щото чувам, че на 4 юни, другата седмица щели да "оповестяват" какво са се били спазарили за бъдещата пенсионна реформа, пък слухове здраво се носят, само числа не се казват...

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 19:27

Усещам, че се получава препирня, а не искам това да се получава...
Явно съм настъпал някой по мазола, не съм искал....
Хубаво е гостите да избягват да дават акъл, нека се покажат на светло :-))

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 19:33

Драги участници в темата не подклаждайте страстите......
Нека бъдем спокойни.
Аз защитавам тезата, че текста се изпълнява буквално и в това е точния смисъл на закона или на подзаконовия акт.....
Вижте чл.5 от ГПК за справка.

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП ЛС Профил 30.05.2010 19:34

Отговор на todorb2000(30.05.2010 19:27):
todorb2000 каза:

Хубаво е гостите да избягват да дават акъл, нека се покажат на светло :-))


Светло ли !?!? Едва ли, така пишат само страхливците, като гости, не те не се показват ;)

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 19:37

С тези два примера ви показах математическите възможности, а дали е правилно, това ще покаже правната постановка на процедурата на изчисляване на стажа.
Покажете кое е несправедливо и кое не.

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП Федор Венедиктович Ез...  Профил 30.05.2010 19:37

Тодоре, в края на краищата "В Името на народа" не се ли произнесоха по въпроса? Или още върви процедурата?
Незнам дали там сам се защитаваш или ти помага адвокат, но е почти "умряла" работата да успееш да промениш нещата.
А там въпроса е до процедура - как да убедиш съдиите, че вещите лица не смятат правилно, според теб. На съдиите не им е работа те да правят сметките

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 19:43

Ех Суетна, колко си суетна :-))))
Я се покажи....
Виж Джон и другите....
Що се криеш? Страх ли те хваща, да се покажеш :-))

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП суетна (гост) 30.05.2010 19:51

Тодоре, не ме кефиш и няма да ти се покажа.
ЛС, пийни си хапчетата и може и да престане да те тресе критиката.

Отговор на todorb2000(30.05.2010 19:43):
todorb2000 каза:
Ех Суетна, колко си суетна :-))))
Я се покажи....
Виж Джон и другите....
Що се криеш? Страх ли те хваща, да се покажеш :-))

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 20:02

Не е така Суетна. Аз се забавлявам тук и подхождам по човешки по проблема...
Знам, че запетаята в текста на дадена алинея има много по-голямо значение от ругатните тук. Имах навремето един познат, който казваше, че по-добре да сложи една запетая в законов текст, отколкото да спори с началници.
Това показва само морала на дискутиращите тук...

А ти се покажи, няма да те изядат :-)))

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП суетна (гост) 30.05.2010 20:06

Тодоре, слънцето на знанията ти може да повреди кожата ми.

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 20:10

А що се отнася до кефа Суетна, ти тук ли го търсиш :-)))

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 20:12

Ех Суетна все пак си дама....ще се съобразвам с кожата ти ;-)))

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП ЛС Профил 30.05.2010 20:13

Отговор на суетна(30.05.2010 19:51):
суетна каза:

ЛС, пийни си хапчетата и може и да престане да те тресе критиката.
По себе ли съдиш за нея ? На мен ми е раничко, така че пийвай хапчетата и в леглото ;)))

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП суетна (гост) 30.05.2010 20:20

Горката ти:(
Можеше да изкараш още малко, но така ти е писано.

Отговор на ЛС(30.05.2010 20:13):
ЛС каза:


По себе ли съдиш за нея ? На мен ми е раничко, така че пийвай хапчетата и в леглото ;)))

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП ЛС Профил 30.05.2010 20:22

Погледни се в огледалото и ще видиш, колко си смешна ;)

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 20:27

Защо правим този театър тук :-)))
И комедия, и трагедия, широка сцена за нашите души... :-)))

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП John Профил 30.05.2010 20:29

Отговор на todorb2000(30.05.2010 20:02):
todorb2000 каза:
Не е така Суетна. Аз се забавлявам тук и подхождам по човешки по проблема...
Знам, че запетаята в текста на дадена алинея има много по-голямо значение от ругатните тук. Имах навремето един познат, който казваше, че по-добре да сложи една запетая в законов текст, отколкото да спори с началници.
Това показва само морала на дискутиращите тук...

Тодоре, ми след като твоя познат е толкова запознат с правото, що не го обсъдиш на чашка хапчета проблема с него. Може пък тогава нещо ще ти щракне в главата.

А нас, за Бога, ни остави на мира с фикс-идеите си! Вече никак не ми е забавно, така че при следващото ти появяване с такава тема така ще псувам, че веднага да я изтрият.
BTW, сметката с часовете до какъв резултат доведе? До 55 години стигна ли?

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 20:30

Хей опомнете се .....
Вижте темата и мислете..., а не плюйте ближния :-))

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 20:35

Джон това дали е фикс-идея темата,която поставих, е конституционно право на изразяване на мнение.
От анализа на мненията ти, не виждам сериозен контрааргумент.
Май пречръщаш спора в политика, щом толкова се палиш.

Аз съм поставял запетаи в някои законопроекти и зная как се плюе другата страна.
Но в случая Джон трябва да се даде мнение, дори и да е контрааргумент.
Ние тук не сме политици, а се държим като такива.
Моля ви!

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 20:44

Джон разбирам Ви, но няма да се поддам да ругая и плюя, не е в моя стил.
Благодаря за критиката Ви, но не и за ругатните. Замислете се за бъдещите Ви дискусии.
Ще Ви бъда благодарен, ако наистина ценим опонента.
Успех Ви желая

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП гост (гост) 30.05.2010 20:50

John,
моля те, обясни, какво иска Тодорчо с тази тема. Хич не ми става ясно, какъв му е повода, какво размишлява, че пък и други да умуват, за нещо отменено.

Нещо, като нищо, ама се прави не от нещо, а от нищо, ама от нищото голямо, да стане Голямо нищо. Това ли е, май го разбрах.
 

 RE: Повод за размисъл върху един отменен поднормативен акт-ППЗП todorb2000 Профил Изпрати email 30.05.2010 20:58

Гост гледайте, четете и дискутирайте....
Джон не е председател на парламентарна група, нали?
Моля ви големи хора сте, а не първокласници...:-)))
реклама
Нагоре
Страница 1 от [4] 1234»

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване