Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ Започни нова тема

Тема. Командировъчни-дневни пари членове ЮЛНЦ

 Командировъчни-дневни пари членове ЮЛНЦ Diava Профил 24.09.2010 11:43

Моля споделете опита си-дневни пари на членове на ЮЛНЦ за участие в платена проява/стопанска дейност/-считат ли се "извънтрудови правоотношения" по смисъла на ЗДДФЛ
взаимоотношенията членове-сдружение ЮЛНЦ и трябва ли дневните командировъчни пари
да се посочват като доход на членовете на сдружението?

 RE: Командировъчни-дневни пари членове ЮЛНЦ Саси. Профил 27.09.2010 21:28

Здравей, погледни това от ЗДДФЛ:
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:

23. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения;
 

 RE: Командировъчни-дневни пари членове ЮЛНЦ MargoBG Профил 04.10.2010 16:48

Аз зададох такъв въпрос на методолозите в НАП, но се отнасяше за нестопанска дейност. Отговориха ми, че щом има командировъчни заповеди, значи на хората е възложена за изпълнение някаква задача - т.е. има с тях граждански договор (той може да бъде писмен, но може и да е устен). При това положение за командировъчните пари не се дължи данък по ЗДДФЛ,(според члена, който Саси е цитирала), но се посочват в справката по чл. 73. Мисля, че е логично и за стопанската дейност да е същото, още повече ако хората не са получили възнаграждение.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ