Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Архив на Балкантурист

 Архив на Балкантурист asyaav Профил Изпрати email 22.10.2010 14:34

Здравейте,
Търся архива на Балкантурист- София. Баща ми почина миналия месец, а майка ми се видя в приключения да вади документи - УП. Необходимо и е защото иска да взима негова пенсия - той имаше трудовия стаж, но беше на 58г. В трудовата му книжка е отбелязано само 9г. от тр.стаж в тази организация, и е необходимо да се издаде документ за останалите години. Майка ми ходи до международния гараж, до Кемпински Зографски, и никой с нищо не могъл да й помогне. Казват че нямало такива документи. От всякъде вдигат рамене. Ще съм благодарна ако ми помогнете.

 RE: Архив на Балкантурист Албена Профил 22.10.2010 14:38

Централен архив, ул.Московска № 5 тел. 9400203. По телефона може би ще Ви кажат къде се намира този архив.

 RE: Архив на Балкантурист asyaav Профил Изпрати email 22.10.2010 14:41

Благодаря ще опитаме Отговор на Албена(22.10.2010 14:38):

 RE: Архив на Балкантурист DayI Профил Изпрати email 25.10.2010 13:06

НОИ събира ведомостите на фалирали и закрити фирми, държавни и общински учреждения, които нямат правоприемник. Там ще намерите информация относно стаж и заплащане. Въвеждат се в електронна база данни.
Информация в приемната на \"Архивно стопанство\".

Ето и още инфо:

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 38 от 2005 г.). бе осъществена една от най-значимите промени на законодателството в посока защита правата на осигурените лица във връзка с документите за доказване на осигурителен стаж и доход. С изменителния акт в чл. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) бяха създадени разпоредби, които въведоха задължението за осигурителите, които прекратяват дейността си след 01.01.2006 г. и нямат право-приемник, да предават разплащателните си ведомости в съответното териториално поделение на НОИ. Наред с това, съгласно § 7 от ПЗР на ЗИДКСО, всички юридически или физически лица, държавни учреждения, общини или кметове, съхраняващи разплащателни ведомости на прекратени осигурители преди 01.07.2005 г., които нямат право-приемник, са задължени в двугодишен срок, считано от 01.07.2005 г., да предадат своите документи в съответното териториално поделение.
Дейността по обработването, събирането, регистрирането, съхраняването и използването на разплащателните ведомости на прекратените осигурители без правоприемник се регламентира с Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на управителя на НОИ (обн. ДВ, бр. 57 от 2005 г., посл. изм. и доп. бр. 40 от 2007 г.).
Използването на информацията, която се съдържа в приетите документи на прекратени осигурители без правоприемник, е водеща по отношение реализирането на осигурителните права на лицата. С оглед изискването на чл. 5, ал. 11 КСО, Националният осигурителен институт, чрез своята дирекция “Архивно стопанство” и нейните структури в страната, създаде информационна система, представяща съдържанието на разплащателните ведомости и други документи на осигурителите, под формата на електронно досие. Целта е информацията, включена в електронния масив, да се използва за изчисляване и отпускане на пенсии и парични обезщетения на правоимащите лица.
От началото на август 2008 г. електронната архивираща система беше обогатена с допълнителен модул за издаване на удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход въз основа на сканирани и индексирани разплащателни ведомости. В перспектива внедряването на софтуера ще сведе до минимум издаването на удостоверения чрез използване на документация на хартиен носител и ще съкрати технологичното време за тяхното издаване.
Основен приоритет в дейността на Националния осигурителен институт и в частност на дирекция “Архивно стопанство” е да предостави на широката общественост информация за прекратените осигурители без право-приемник, чиято документация е приета в съответните териториални поделения на НОИ. За сведение на заинтересованите лица, считано от 03.07.2008 г., тази информация е публикувана в интернет-страницата на НОИ, на адрес: http://www.nssi.bg,в рубриката “Електронно архивно стопанство”, като публикуваните списъци на прекратените осигурители без правоприемник са структурирани на два принципа:

* по азбучен ред на осигурителите;
* по териториални поделения на НОИ.

Предвид обстоятелството, че приемът на документация на прекратени осигурители без правоприемник на основание чл. 5, ал. 10 КСО е регламентиран, непрекъснат процес, информацията за новоприетите осигурители се актуализира своевременно.
Актуална информация за приема и местонахождението на интересуващата ги разплащателна и трудовоправна документация гражданите могат да получат и във всяко териториално поделение на НОИ - отдел “Обединено архивно стопанство” или сектор “Архивно стопанство”.
До средата на 2007 г. усилията на дирекция “Архивно стопанство” и структурите в страната бяха съсредоточени към прилагане разпоредбата на § 7 от ПЗР на ЗИДКСО (ДВ, бр. 38 от 2005 г.), която възлага задължения на осигурителите, прекратили дейност преди 01.01.2006 г., както и всички физически, юридически лица, държавни учреждения, общини или кметове, съхраняващи разплащателни ведомости на прекратени осигурители, да ги предадат в съответното ТП на НОИ до 30.06.2007 г.
Такава документация продължава до постъпва в териториалните поделения на НОИ. Преобладават случаите когато процедурите за прием са провокирани от заявления на граждани, които не могат да се снабдят с документи за осигурителен стаж и доход и подават информация за местонахождението на документите, които най-често се намират у осигурители, непредприели действия по заличаване, но реално неразвиващи дейност.
Важно е да се подчертае, че масовият случай касае осигурители, чиято дейност стартира през 90-те години, и се прекратява преди 2006 г. - период, през който отсъства нормативна уредба по отношение съхранението на разплащателната документация (тъй като § 1, т. 3 и 9 на ЗИДКСО, обнародван в ДВ, бр. 38 от 2005 г., влизат в сила от 01.01.2006 г.).
В тази връзка се обръщаме към читателите на “Труд и право” с призив за съдействие: при наличие на информация относно местонахождението на разплащателна и трудовоправна документация, която неправомерно се съхранява от физически и юридически лица или е безстопанствена, моля сигнализирайте в дирекция “Архивно стопанство” към ЦУ на НОИ или структурите на дирекцията в страната. Наш основен приоритет е опазване на документацията, защита на осигурителните права на гражданите и като крайна цел - реализиране на тези права.

Евгения ПЕТРОВА, директор на дирекция “Архивно стопанство” в ЦУ на НОИ

 RE: Архив на Балкантурист kluklu Профил 26.10.2010 22:23

пробвахте ли в правоприемника на балкантурист софия http://www.balkantourist.bg/index.htm?readform принципно правоприемни държи архива

 RE: Архив на Балкантурист malakay Профил Изпрати email 27.10.2010 09:21

Здравейте докато чакате документите или ги търсите, майка Ви да подаде искане за наследствена пенсия или добавка по чл.84 КСО. Преценката ще се направи за пенсия за ИОЗ или трудова злополука, според това, какво е по-благоприятно за нея. За да и се плаща нещо все пак. Като издирате всички документи, ще поискате с молба да се смени вида на вече отпуснатата пенсия.

Отговор на asyaav(22.10.2010 14:34):
asyaav каза:
Здравейте,
Търся архива на Балкантурист- София. Баща ми почина миналия месец, а майка ми се видя в приключения да вади документи - УП. Необходимо и е защото иска да взима негова пенсия - той имаше трудовия стаж, но беше на 58г. В трудовата му книжка е отбелязано само 9г. от тр.стаж в тази организация, и е необходимо да се издаде документ за останалите години. Майка ми ходи до международния гараж, до Кемпински Зографски, и никой с нищо не могъл да й помогне. Казват че нямало такива документи. От...

 RE: Архив на Балкантурист pupi90 Профил Изпрати email 26.11.2010 15:13

Предполагам, търсите архив разплащателни ведомости на стария Балкантурист.Голяма част от архива се намира в хотел "България" - на бул.Цар Освободител"4 в София, но ще трябва да отидете в събота - тогава приемат молби за издаване на образци. Жената е бивш дългогодишен служител, много любезна и търпелива и ако обекта, който търсите не е при нея, стига да знае, ще Ви упъти къде да отидете - нащо, което Държавен архив не правят.Успех в начинанието! Отговор на malakay(27.10.2010 09:21):

 RE: Архив на Балкантурист pupi90 Профил Изпрати email 28.03.2011 15:58

Отговор на pupi90(26.11.2010 15:13):
pupi90 каза:
Предполагам, търсите архив разплащателни ведомости на стария Балкантурист.Голяма част от архива се намира в хотел "България" - на бул.Цар Освободител"4 в София, но ще трябва да отидете в събота - тогава приемат молби за издаване на образци. Жената е бивш дългогодишен служител, много любезна и търпелива и ако обекта, който търсите не е при нея, стига да знае, ще Ви упъти къде да отидете - нащо, което Държавен архив не правят.Успех в начинанието!
 

 RE: Архив на Балкантурист OneOfAll Профил 08.07.2019 18:41

Здравейте,
За архив на Балгантурист ТП Плиска се намира МОЛ Скайсити (Слатина София). Сградата на BSR I, ул. Никола Тесла 3. Етаж 9, Сидера Христова.
Работно време: първа и трета събота от 10 до 12 часа.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения