Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Амортизации

 Амортизации ELI (гост) 07.12.2003 14:48

Как ще изглеждат счетоводният и данъчният амортизационен план при следните данни за програмен продукт:
Дата на придобиване 31 май 1999г.
Полезен срок на ползване - 5 години
Отчетна стойност - 282,22 лв
Балансова стойност - 79,97 лв
Амортизационна сума - 202,25 лв
Метод на амортизация - линеен
Годишна счетоводна амортизационна норма - 20%
Годишна данъчна амортизационна норма - 50%
Дата на отписване - 31 май 2004 год.
За актива няма създаден преоценъчен резерв
Какво конкретно трябва да съдържа данъчният амортизационен план?
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!

 Re: Амортизации Бойко (гост) 18.12.2003 17:02

Отпишете актива за сметка на неразпределената печалба

 Re: Амортизации Мария (гост) 19.12.2003 11:03

Отговора на Бойко е правилен само ако прага на същественост за ДА приет със счетоводната политика на фирмата Ви е над стойността на този актив или пък използвате прага на същественост по ЗКПО - 500 лева. Ако обаче е по-нисък щу трябва да оставите актива както в счетоводния така и в данъчния амортизационен план.

 Re: Амортизации Maya (гост) 06.01.2004 10:03

Ако все пак не отпишете актива поради това че е на стойност под прага на същественост според закона - 500 лева, Ви предлагам как ще изглеждат амортизационните Ви планове.
Счетоводния план предполагам че вече сте си го направили, но все пак:
- годишна амортизационна квота 56,44 /582,22 / 5 години или 20%/
- по години амортизацията е : 1999 - 32,90; 2000 - 56,45; 2001 - 56,45; 2002 - 56,45, и така към 31.12.2002 г. набраната амортизация е както сте посочили 202,25.
- счетоводната амортизация за 2003 е също 56,45, а за 2004 - 23,52.
Данъчния план е малко по-различе. Амортизационната норма за програмен продукт е 50%, т.е. този актив се амортизира само за 2 години, а не за 5.
годишната амортизационна квота е 282,22 * 50% = 141,11. Тя щеше да си остане такава ако актива беше нов, или пък беше купен през 2002 година. Но при Вас актива има набрана амортизация 202,25, и балансова стойност само 79,97 лева. Именно поради тази причина в данъчния амортизационен план изготвян за първи път, ДА се завеждат по амортизируемата им стойност /282,22/ и по набраната до момента амортизацията по тази стойност /202,25/. Така че данъчната ви амортизационна квота за този актив през 2003 година ще бъде само 79,97, т.е. ще съвпадне със счетоводната.
През 2004 г. ще имате счетоводна амортизация /23,52/, но няма да имате данъчна амортизация за този актив.

 Re: Амортизации АНОНИМЕН ГОСТ (гост) 19.02.2004 21:56

НЕ СЛЕДВА ДА ВКЛЮЧВАНЕ АКТИВА В ПЪРВОНАЧАЛНИЯ
ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ТЪЙ КАТО НАБРАНАТА
ДО МОМЕНТА АМОРТИЗАЦИЯ И ПО-ГОЛЯМА ОТ АМОРТИЗИ
РУЕМАТА МУ СТОЙНОСТ СПРАВКА - ЧЛ 22 АЛ 5 ОТ ЗКПО
 

 Re: Амортизации Веселин Профил 12.03.2004 13:47

Но от друга страна в ЗКПО пише:
Чл. 22. (3) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., бр. 109 от 2003 г.) За данъчни цели амортизационните норми се определят еднократно за календарната година и не могат да превишават следния размер:

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Категория активи ¦ Годишни амортизационни
¦ норми (%)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I ¦ 4
II ¦ 30
III ¦ 10
IV ¦ 50
V ¦ 25
VI ¦ 15


т.е. 50% е максимален размер на аморт.норма за данъчни цели и не пречи да се избере да е 20%, ако е по-изгодно за предприятието.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство