Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ Започни нова тема

Тема. Приходи на ЮЛНЦ

 Приходи на ЮЛНЦ Гост (гост) 06.02.2011 11:41

Спортен клуб е страна по договор за предоставяне на целеви средства от МФВС.Най-общо условията по договора са следните:

Чл… Първата страна се задължава да предостави на Втората страна целеви финансови средства, в размер на ................, за спортно развитие, като Втората страна се задължава да подготви и да участва с клубните си състезатели и/или отбори в спортния календар за 2010г. на българската спортна федерация по................................................................
Чл…. Първата страна осигурява средствата по договора, съобразно постъплениета на траншовете от МФВС.
/1/ Първата страна се задължава да предостави на Втората страна, посочените в чл.1 от настоящия договор целеви финансови средства на траншове
/2/ Първата страна предоставя на Втората страна целеви финансови средства за следните дейности:
1. подготовка и участие на клубните състезатели и/или отбори в състезанията от спортния календар на спортната федерация за 2010г.
2. премии на треньорите;
3. закупуване на спортни уреди, пособия и екипировка, консумативи и медикаменти, свързани със спецификата на съответния вид спорт;
4. наеми и консумативи за ползване на спортните обекти и съоръжения.
/2/ Втората страна дължи връщане на средствата, заедно със законната лихва, считано от момента на получаването им, в случаите когато спортният клуб:
1. не е изразходвал получените целеви средства;
2. не е разходвал получените целеви средства по предназначение;
3. не е представил годишен финансов отчет за 2010г.;
4. не е представил годишен отчет за дейността на спортния клуб за 2010г.;

Представляват ли получените по този договор средства дарения, които са обвързани с условия и следва ли за тези средства да се прилага НС 20 Счетоводно отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствената помощ ?
При условие, че се прилага НС 20 как следва да се отчитат траншовете в момента на получаване при положение, че средствата са изразходват и за спортно-състезателна дейност и за закупуване на ДА, и едва в края на годината може точно да се определи за какво са изразходвани? Например като финансиране за дейност, а в края на годината да се извърши корекция и да се отрази и финасиране за ДА.
През предходните отчетни периоди целевите спредства са отразявани като приходи от дарения без условие, и средствата, които са изразходвани за придобиване на ДА /неамортизираната част/ стоят на салдо в Други резерви. Следва ли, ако тези средства некоректно са отразявани като приходи от дарения без условия, да се извърши корекция и средствата, изразходвани за ДА да се прехвърлят в сметка за финансиране?
Стана малко дълго и предварително благодаря на всички, които ще се включат с мнение!

 RE: Приходи на ЮЛНЦ Марти11 (гост) 08.02.2011 19:37

Здравей, не съм убедена, но ми прилича на субсидия /финансиране/ при определени условия.
Не би следвало да е дарение, защото тук има задължения и към двете страни.
 

 RE: Приходи на ЮЛНЦ SaraR (гост) 14.02.2011 20:21

Имам предвид правителствено дарение - според НСС 20 правителствено дарение е предоставянето на средства от правителството на дадено предприятие като компенсация за спазване от негова страна в миналото или в бъдеще на определени условия, отнасящи се до текущата дейност на предприятието.
Ще съм благодарна за всяко мнение!
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ