Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ Започни нова тема

Тема. данъчно облагане разходи за лек автомобил в СНЦ

 данъчно облагане разходи за лек автомобил в СНЦ Петя (гост) 24.02.2011 12:53

Здравейте, интересуваме облагат ли се с данък по ЗКПО разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на лек автомобил, собственост на СНЦ, който е закупен по проект и се използва за изпълнение на дейностите по проектно задание? СНЦ не извършва стопанска дейност. Дължи ли се данък в случаите, в които ръководителя на проекта пътува до съседен град за работна среща и трябва ли подробно да се описва в пътния лист маршрута или само се описват населените места?

 RE: данъчно облагане разходи за лек автомобил в СНЦ FanetiMazakura1 (гост) 24.02.2011 12:59

Чл. 2. (1) Данъчно задължени лица са:

1. местните юридически лица

не ги отличават СЦ или НЦ

Чл. 1. Този закон урежда облагането на:
5. разходите, посочени в част четвърта;


ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
Глава двадесет и осма

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Обекти на облагане
Чл. 204. С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:

1. представителните разходи, свързани с дейността;

2. социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица); социалните разходи, предоставени в натура включват и:

а) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот";

б) разходите за ваучери за храна;

3. разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

 RE: данъчно облагане разходи за лек автомобил в СНЦ Петя (гост) 24.02.2011 13:01

Да, но СНЦ, което не извършва стопанска дейност според мен не е дан. задължено лице...

 RE: данъчно облагане разходи за лек автомобил в СНЦ neli7304 Профил Изпрати email 24.02.2011 13:03

СНЦ има ли въобще стопанска дейност?

 RE: данъчно облагане разходи за лек автомобил в СНЦ neli7304 Профил Изпрати email 24.02.2011 13:04

А ето Петя го написа и тя.

 RE: данъчно облагане разходи за лек автомобил в СНЦ Петя (гост) 24.02.2011 13:06

Всъщност мисля, че сама си отговорих на въпроса...щом не подлежим на облагане с корпоративен данък не сме данъчно задължени лица и за тези разходи...

 RE: данъчно облагане разходи за лек автомобил в СНЦ neli7304 Профил Изпрати email 24.02.2011 13:11

А те дали са въобще разходи, щом няма стопанска дейност и не се очакват икономически изгоди от тях.
 

 RE: данъчно облагане разходи за лек автомобил в СНЦ Петя (гост) 24.02.2011 15:28

Естествено, че са разходи...как иначе? Колата върви с гориво...
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ