Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. ДАНЪЧЕН КРЕДИТ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАЕТ ИМОТ

 ДАНЪЧЕН КРЕДИТ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАЕТ ИМОТ КАЛИНА (гост) 08.12.2004 14:04

Колеги, мисля че въпроса е бил дискутиран, но не докрая.
Въпрос: Извършили сме разходи за реконструкция на нает офис от фирмата ни от физическо лице, но в договора е посочено, че разходите не са за сметка на наема. Разходите включват- алуминиева дограма, окачен таван, тухли и др.подобни за около 2400 лв. с ДДС.
А сега, ако някой желае може да разсъждаваме заедно:
- Ако казуса беше без ДДС щях да отнеса тези 2400 лв. в см/ка 219 като НДА и да го амортизирам съобразно срока на наемния договор- към гр.7 от ЗКПО не > 25%.
- Но казуса е с ДДС и след като прочетох коментар по този въпрос на един известен данъчен експерт и две решения на ВАС, както и отговор на ГДД, съм тотално объркана.
1. Ще се опитам да ВИ представя коментара по възможно най-краткия и разбираем начин, за да не Ви отегча и мисля, че и Вие след като го прочетете, също ще бъдете объркани като мен. Същевременно, се надявам и на това, че някой от Вас може би е имал вече подобен казус и ме интересува как е изтълкуван същия от Дан.органи.
2. КОМЕНТАР:
" Според Дан.адм-я и ВАС, безвъзм.облагаема сделка възниква и когато лице-Наемател извършва подобрение на предоставения му под наем имот, без тези разходи да са за сметка на наема.
В ЗДДС и Правилника няма специални разпоредби, регламентиращи правото на ДК за получени доставки в полза на лица, извършващи безвъзм.доставки.
Не е необходимо да има такива разпоредби, защото изхождайки от общите принципи и правила на Закона, е ясно, че право на ДК ще е налице при безвъзм. облагаеми сделки и няма да е налице при безвъзм. освободени сделки.
Ето защо, будят недоумение някои решения на ВАС, според които лицето, извършващо безвъзм.доставка, дължи за нея ДДС, но едновременно с това няма право на ДК: Решения №5223/31.05.2002 с №2664/20.03.2002
И с 2-те Решения ВАС приема, че в случая става въпрос за безвъзмездна сделка по смисъла на чл.10, т.6 от ЗДДС и , че "ДДС остава за сметка Изпълнителя, без за него да възниква материалното право за възстановяване на ДК".
В чл.66,ал.2,т.2 от Правилника съществува правна норма, според която регистр.лице няма право на ДК за получени стоки и услуги по безвъзм.доставки. Същата обаче визира Получателя на обл.безвъзм.доставка, а не нейният Изпълнител.
3. В сайта на ГДД, е даден отговор на въпроса, че Наемателят има право на ДК, само ако са изпълнени условията на чл.64 от ЗДДС.
4. Как да изтълкувам Решенията на ВАС, че лицето извършващо безвъзм.доставка дължи за нея ДДС, но едновременно стова няма право на ДК.
- Значи ли това, че веднъж няма да ползвам ДК за извършените разходи и втори път, трябва да фактурирам тези разходи на Наемодателя като безв.обл.доставки и да внеса ДДС още веднъж? Някъде бях чела, че Получателят /Наемодателят/ трябва да плати ДДС-то по такива сделки, въпреки че са безвъзмездни, като същевременно няма право на ДК, съгл.чл.66,ал.2,т.2 от Правилника / Мисля, че тълкуванието на този член е такова/.
- И след като ВАС е сметнал, че подобренията в чуждия имот са безвъзм.доставка и Наемателят трябва да начисли ДДС, то тогава тази доставка е облагаема доставка, а не освободена и за нея трябва да се ползва ДК?
Колеги, въпреки, че чета много и се старая да съм в час, съм в "ШАХ" с тези абсурди и Ви моля за помощ !

 Re: ДАНЪЧЕН КРЕДИТ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАЕТ ИМОТ Счети (гост) 08.12.2004 23:21

Изхождайки от факта, че почти всички, дето списват по списанийца, вестници и други подобни, го правят за да "припечелят"
някой и друг лев, в което разбира се, няма нищо лошо,в случая аз ще оставя всички решения и тълкувания на страна и както винаги ме е учила една приятелка- дългогодишен главен данъчен инспектор- ще чета ЗДДС и правилника за приложението му НА ГЛАС.Веднъж, два пъти, а ако трябва - сто пъти, за да си изясня онова, което не ми е ясно.
Та по случай отворих Закона и правилника и там прочетох няколко пъти на глас следното по случая:

1.В раздел Приравнени на доставка на стоки- чл. 8 т. 3 пише, че за доставка на стока се счита и ......безвъзмездното прехвърляне на собственост върху стока или други вещни права върху стока. Извод за случая- Нещото, което ще прехвърля безвъзмездно на някого е ОБЛАГАЕМА СДЕЛКА.
Значи- дължа данък върху него. Затова този данък ще го начисля, когато издавам документ. И документа, който ще издам в случая, ще бъде ОПРОСТЕНА ФАКТУРА, с включен в общата стойност ДДС, независимо дали нещото, което фактурирам, ще го дам на ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, или на ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, регистрирано по ЗДДС. Защото така пише в чл. 97 ал. 5 от ЗДДС - опростена фактура се издава и в следните случаи на облагаеми доставки...... 1................2. - при безвъзмездни доставки. Така , дори и да е регистриран по ЗДДС получателят по безвъзмездната сделка, той НЕ МОЖЕ да упражни право на данъчен кредит, защото няма да притежава ДАНЪЧНА ФАКТУРА, и няма да е изпълнил едно от условията по чл. 64 от ЗДДС.

2. Стоките, които купувам, са облагаеми доставки.За тях доставчикът ми издава данъчна фактура и ако отговарям на всички изисквания на чл.64 от ЗДДС без никакво притеснение ще предявя правото си на данъчен кредит. Защото, както е написано в чл. 67 ал.1 от ППЗДДС
....регистрирано лице има право на пълен данъчен кредит за получена от него облагаема доставка на стоки или услуги, както и от внос, когато е извършвало, извършва , или ще извършва със стоките или услугите, предмет на доставката, САМО ОБЛАГАЕМИ ДОСТАВКИ.А както цитирах по-горе - безвъзмездното прехвърляне на собственост върху стока е приравнено на доставка на стока.

3. Ако начисленият при покупката ДДС е в размер например на 400 лв,които ще осчетоводя по с/ка 4531, а начисленият ДДС върху продажбата също е 400 лв /защото нещото го подарявам, а не го продавам, за да отчета т.н.добавена стойност/, който ще осчетоводя по с/ка 4532, то следващата операция ще е да приключа 4531 с 4532 ...и толкоз.Няма да искам по случая нищо от държавата, поради което не считам , че ще ощетя по какъвто и да било начин фиска.

Държа да отбележа, че нямам в практиката си на счетоводител подобен случай, но пък за сметка на това много пъти ми се е налагало да осчетоводявам фактури за безвъзмездно предоставяне на стоки със сравнително висока стойност, за които съм ползувала ДДС при покупката и съм начислявала ДДС при безвъзмездното им предоставяне Независимо от многото ревизии и проверки по ДДС от 1994 година до сега не съм имала проблеми.

Нали идеята беше да поразсъждаваме заедно- ами опитах се да го направя.И то след доста напрегнат ден с две данъчни ревизии по ДДС, които в момента имам и една ревизия на одитора ми от ИДЕС.
И още веднъж благодаря за задатъка.наистина ми помогна много.........

 Re: ДАНЪЧЕН КРЕДИТ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАЕТ ИМОТ Калина (гост) 09.12.2004 09:46

Счети, благодаря ти за отговора, виждам, че доста си се потрудила, за да ми отговориш.

 Re: ДАНЪЧЕН КРЕДИТ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАЕТ ИМОТ maria k Профил Изпрати email 09.12.2004 10:44

А на какво основание при продажбата с опростена фактура ще запишем ДДС-то по с/ка 4532? Вярно е, че сме си го включили в сумата на опростената фактура, но нали не е на отделен ред.... ? А какви са счетоводните записвания при издаването на фактурата за продажба и за безвъзмездността?

 Re: ДАНЪЧЕН КРЕДИТ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАЕТ ИМОТ Калина (гост) 09.12.2004 11:54

ДДС-то ще запишем на осн.чл.56,ал.2 от закона. За безв.доставки се издава опр.ф-ра на осн.чл.97,ал.5,т.2
А счет.операции може би ще бъдат следните, върху които все още ще умувам.
И тъй като използвам пп-Ажур-3, затова използвам 401 и 411, тъй като модула по ддс е така програмиран.
1. 498 или 609 2000 2. 411 2400 3. 401 411 2400
4531 400 498 или 709 2000
401 2400 4532 400
дан.ф-ра за р-ди по реконстр. опрост.ф-ра с вкл.ДДС за прехв.на р-дите За закр.на тези кореспонд.сметки
като безв. облагаема доставка

 Re: ДАНЪЧЕН КРЕДИТ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАЕТ ИМОТ ГРИГОРОВ (гост) 18.12.2004 18:47

имам въпрос към счети:относно концесиите ,ако можеш би ли ми дала съвет по договор за концесия за 20години на едно съоръжение върху което изграждам нова сграда, имам ли право на дан.кредит за разх.по изгр.,това безвъзм.дост.ли е и тази нова сграда няма ли да е ДМА а не ДНМА

 Re: ДАНЪЧЕН КРЕДИТ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАЕТ ИМОТ Eлена (гост) 18.12.2004 19:40

Има становище на данъчните, че не се признава данъчния кредит по фактури за ремонт на нает актив, с които се формира ДНА.
Колега Григоров,
и аз отскоро имам концесия и ти ме накара да се замисля. Концесията е ограничено вещно право на ползване. Тя също е ДНА. Трябва да се консултираме с адвокат, доколко се покрива с договор за наем.
 

 Re: ДАНЪЧЕН КРЕДИТ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАЕТ ИМОТ ГРИГОРОВ (гост) 19.12.2004 15:14

въпроса е че аз не ремонтирам ,изграждам нещо ново.обект
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци