Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Гореща тема! годишен отчет на селскостопанските предприятия

 годишен отчет на селскостопанските предприятия veny1965 Профил 10.04.2011 21:35

Получихте ли вече бланки за отчет?В указанията на последните страници пише, че се попълва от регистрираните по булстат/търговски регистър, а ги получават и ФЛ-ЗП.Ще попълваме ли или да атакуваме статистиката с въпроси..То не беше статистика-годишен отчет на несъст.баланс, то не бяха данъци върху субсидии, а сега и това.

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия didah Профил 10.04.2011 21:38

Аз ги получих.
А точно от тези не можете да избягате.
Доп-а твоя ЗП няма ли булстат?!

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия veny1965 Профил 10.04.2011 21:40

Не-физическо лице, нерегнато в ТР, по закона не е търговец, а производител

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия didah Профил 10.04.2011 21:48

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие. Данни се предоставят и за клонове, поделения или други структурни звена на юридическото лице.

(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Информацията по ал. 1 за Министерството на отбраната, Българската армия и техните структури се предоставя от министъра на отбраната.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Задължението по ал. 1 имат и физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност.Няма промяна от ...2005 год

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия VAIER Профил 14.04.2011 20:36

ехооо има ли някой,да задам един въпрос и аз,зп - подава ли гфо в нси и до кога е срока за подаване за 2010 год.спешно

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия didah Профил 14.04.2011 20:39

И този ЗП прави ГФО?

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия VAIER Профил 14.04.2011 20:45

благодаря, дидан ,но до кога е срока за подаване на гфо

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия VAIER Профил 14.04.2011 20:46

и още нещо ,по кой закон или член на нси го пише

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия didah Профил 14.04.2011 20:47

ама наистина прави ГФО? И е ФЛ?
Е, щом си решил-30.04 е срока

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия VAIER Профил 14.04.2011 20:51

виж бе образ,зп -производител на цветя,ми каза ,че всяка божа година подава гфо в нси. знаеш ли какво е мъжът през погледа на цветята:1.омайниче,2.мушкато,3.бегония ......

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия didah Профил 14.04.2011 21:16

чети, бе...цвете:)

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие. Данни се предоставят и за клонове, поделения или други структурни звена на юридическото лице.

(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Информацията по ал. 1 за Министерството на отбраната, Българската армия и техните структури се предоставя от министъра на отбраната.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Задължението по ал. 1 имат и физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 са длъжни да представят на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Редът, начинът и сроковете за предоставяне на данните по ал. 1 - 3 се определят в статистически формуляри по образци, утвърдени със заповед на председателя на Националния статистически институт, а на данните по ал. 4 - със съвместна заповед на председателя на Националния статистически институт и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, които се обнародват в "Държавен вестник".

(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Държавните органи и органите на местното самоуправление, другите държавни институции, Българската народна банка и органите, поддържащи регистри и информационни системи, предвидени в закон, са длъжни да предоставят безплатно на Националния статистически институт и органите на статистиката при тяхно писмено искане събраните при тях индивидуални данни и/или статистическа информация, необходими за провеждане на статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма.

(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Други статистически изследвания извън включените в Националната статистическа програма могат да бъдат провеждани само при доброволно участие на лицата по ал. 1 и 3.


Абе, шантаво, ама...

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия VAIER Профил 14.04.2011 21:29

много ти благодаря, но да подавам ли такива отчети или да си трая,за да не започнат да ми пращат после да подавам и тримесечни отчети и разни там отчети за оборската тор,ти си умен дай съвет

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия didah Профил 14.04.2011 21:39

да, бе да ти дам съвет и утре като те Емнат да речеш ЕДИН умник от одитточкаинфо така казА.

Няколко пъти те питах ти мълчиш като партизанин на разпит.Какъв си ФЛ ли?
Щото аз, ако бях ФЛ-нямаше да съм длъжЕН да водя счетоводство.
От там нямаше да бъда длъжЕН-да съставям дори и ОПР, а камо ли ГФО.

Тааааааааа, така...цвете, мило:)

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия VAIER Профил 14.04.2011 21:46

аз съм физическо лице регистрирано земеделски производител, рег. по зддс ,а сега кажи какво да правя, водя двойно счетоводство

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия мз (гост) 16.04.2011 17:59

чл.51 гфо подават и фл във връзка с чл.29а

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия ujasia Профил 20.04.2012 10:08

да повдигна една стара тема, но актуална и с днешна дата - имам лице, което през 2010 е бил регистриран ЗП, пускан му е отчет към статистиката. През 2011 вече не е ЗП, става СОЛ и продава пипер :))) като друга стоп. дейност. Сега са му изпратили Очет на селскостоп. предприятия за 2011.
Мисля си, че не трябва да му пускам отчети, но все пак малко ме смущава чл20 ал.3. Вие какво ще кажете по въпроса?

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия didah Профил 20.04.2012 13:29

Статистиката да си намерят други представителни и твоя да го зарежат:)
 

 RE: годишен отчет на селскостопанските предприятия riko1 Профил 22.05.2013 10:08

Привет,за да не отварям нова тема ще попитам тук.ЗП рег. по ДДС пуснали сме му год.отчет за НСИ като тези за ЕТ,сега получихме по пощата формуляр Годишен отчеет на селскостопредприятия за 2012 г.трябва ли да го попълваме и него и може ли да се пуска с ел. подпис?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство