Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! бартер на различни стойности но без доплащане

Страница 1 от [2] 12»

 бартер на различни стойности но без доплащане jeny1970 Профил 02.11.2011 15:19

Ето интересния казус: две фирми заменят собствени земи. В нот.акт пише че оценката на едната е 3000 лв., оценката на другата 10000 лв. (по площ почти не се различават, но са с различно качество). Пак в акта пише че страните са се разбрали че замените са без доплащане, т.е. че разменят равностойни активи. Едната фирма пуска ф-ра за земята която продава за 3000лв., другата пуска ф-ра за земята която тя продава за 10000 лв. След като няма да има доплащане как да се прихване вземане от задължение без остатък?? Това което ми хрумвра на прима виста е разликата да бъде отчетена като текущ разход в едната фирма и текущ приход в другата , но въобще не съм сигурна че е правилно.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 15:25

А дали ф-рите трябва да са на различна стойност?

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане Маграт Профил 02.11.2011 15:26

В СС 16 има текст за замяната на активи.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане nick_cave Профил Изпрати email 02.11.2011 15:27

Нело, за втори път днес те адмирирам ;-)

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане Христов Профил 02.11.2011 15:36

Ако разгледаме точка 5.2. от СС16 е ясно, че не може да се говори за размяна на сходни активи поради съществената разлика в справедливите стойности. По смисъла на т. 5.1. разликата между стойностите се отчита като печалба или загуба.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане Liglyo Профил 02.11.2011 15:39

От ЗДДС - чл.26(7), евентуално чл.27?

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане jeny1970 Профил 02.11.2011 15:40

т.е. факта че има голяма разлика в цената е мотив да третираме единия актив несходен на другия и съответно да приложим т. 5.1. от стандарта

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане bonou2 Профил 02.11.2011 15:41

Отговор на jeny1970(02.11.2011 15:40):
jeny1970 каза:
т.е. факта че има голяма разлика в цената е мотив да третираме единия актив несходен на другия и съответно да приложим т. 5.1. от стандарта

"по площ почти не се различават, но са с различно качество"

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане jeny1970 Профил 02.11.2011 15:42

тук ЗДДС не играе защото е земеделска земя. Въпроса е за стойностите на разменяните активи

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане jeny1970 Профил 02.11.2011 15:44

да , с това обяснение за площта обяснявам защо е толкова различна дан. оценка на две иначе почти еднакви по площ земи.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане Маграт Профил 02.11.2011 15:45

Абе играе, макар че освен за коефициента за ЧДК не се сещам за какво друго би имало значение.

Отговор на jeny1970(02.11.2011 15:42):
jeny1970 каза:
тук ЗДДС не играе защото е земеделска земя. Въпроса е за стойностите на разменяните активи

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане daykiri Профил 02.11.2011 15:46

Аааааааааааа ЗДДС винаги играе, дори и при освободените доставки:)
А по другия въпрос е ясно- щом няма сходна справедлива стойност, замяната е частична.

Отговор на jeny1970(02.11.2011 15:42):
jeny1970 каза:
тук ЗДДС не играе защото е земеделска земя. Въпроса е за стойностите на разменяните активи

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане jeny1970 Профил 02.11.2011 15:47

абе какъв данъчен кредит - разменям една земеделска земя за друга , това е освободена сдека , не начислявам ДДС. Казуса е съвсем другаде

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане delphine Профил 02.11.2011 15:51

" Пак в акта пише че страните са се разбрали че замените са без доплащане, т.е. че разменят равностойни активи."

Това, че се разменят без доплащане едва ли ги прави равностойни.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане delphine Профил 02.11.2011 16:01

СС 16
Размяна на активи
5.1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато дълготраен материален актив е получен в резултат на замяна или частична замяна срещу друг несходен дълготраен материален актив или други активи, цената на придобиване се определя по справедливата стойност на получения актив, която е еквивалентна на справедливата стойност на отдадения актив, коригирана с всички прехвърлени парични средства. Възникналата разлика между цената на придобиване на получения актив и сумата от балансовата стойност на отдадения актив и всички прехвърлени парични средства се отчита като печалба или загуба.

5.2. Когато материален дълготраен актив се придобива в замяна на подобен актив, който има сходна употреба в същата сфера на стопанската дейност и сходна справедлива стойност, не се признава никаква печалба или загуба за съответната сделка. Цената на придобиване на новия актив е балансовата стойност на отдадения актив. Когато справедливата стойност на получения актив представлява доказателство за намалената стойност на отдадения актив, първо се намалява стойността на отдадения актив и тази намалена стойност се приписва на новия актив.

Стандарта визира СХОДНИ , а не равностойни активи.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 16:05

Смятам, че аквитие са СХОДНИ и различната категория не ги прави несходни.

Все се касае за земеделска земя.

Едната от страните по сделката се е съгласила, че стойността на даденото е равна на нейната.
Или и двете страни смятат, че това, което заменят струва 3000 лв или и двете страни смята, че струва 10 000 лв или и двете страни смятат - нещо друго, но при всички случаи на една и съща стойност.

Та ако продавам нещо за 500 лв отчетна стойност за 300 лв,- продажна цена дали пиша 500 лв във ф-рата?

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 16:09

* активите

А справедливата цена ще е тази, за която съм се съгласила да продам/купя.

Нямаме информация на колко оценяват земята купувача/продавача.

Всяка от страните се смята за купувач на това, коепо купува и продавач, на това, което продава.

Та двете ф-ри според мен трябва да са на равна стойност за колкото са се разбрали, че купуват/продават и да се направи прихващане.
За единия ще има приход/за другия загуба, евентуално, но пак зависи от цената.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане Христов Профил 02.11.2011 16:10

"сходна употреба в същата сфера на стопанската дейност и сходна справедлива стойност", изискването е да са налице комулативно и двете условия. В конкретният случай справедливите стойности се различават съществено, поради което считам, че не може да се приложи т. 5.2. от стандарта.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане delphine Профил 02.11.2011 16:11

В по-горния постинг реагирам на обяснението на питащата, че активите се заменят без доплащане и това ги прави равностойни. Просто НЕ това ги прави равностойни, а иначе могат да си ги продават на каквато си искат цена, но защо тогава изобщо става дума за ДОПЛАЩАНЕ?

Отговор на neli7304(02.11.2011 16:05):
neli7304 каза:
Смятам, че аквитие са СХОДНИ и различната категория не ги прави несходни.

Все се касае за земеделска земя.

Едната от страните по сделката се е съгласила, че стойността на даденото е равна на нейната.
Или и двете страни смятат, че това, което заменят струва 3000 лв или и двете страни смята, че струва 10 000 лв или и двете страни смятат - нещо друго, но при всички случаи на една и съща стойност.

Та ако продавам нещо за 500 лв отчетна стойност за 300 лв,- продажна цена дали пиша 500 лв във ф-рат...

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане _dexter_ Профил 02.11.2011 16:12

По принцип във фактурата трябва да е някаква пазарна цена, а не данъчната оценка. Но за земеделска земя може и да възникнат трудности за определяна на пазарна цена, затова обикновено страните ползват данъчната оценка. Не че е правилно, но няма голямо значение, защото при замяна на сходни активи не би следвало да се отчита нито приход нито разход от замяната. Аз правя така (защото все пак трябва да използва сметки 411 и 401 - заради дневниците по ддс):
499 / 401 - 3000
411 / 499 - 1000
401 / 411 - 1000
401 / 499 - 2000
Така всички разчети са ми закрити и фактурите са в дневниците, няма приход или разход от замяната :)).

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 16:12

Отговор на Христов(02.11.2011 16:10):
Христов каза:
"сходна употреба в същата сфера на стопанската дейност и сходна справедлива стойност", изискването е да са налице комулативно и двете условия. В конкретният случай справедливите стойности се различават съществено, поради което считам, че не може да се приложи т. 5.2. от стандарта.


Коя е справедливата оценка- пазарна цена или данъчна оценка.

Ако пазарните цени са равни, за какво говорим.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 16:13

Отговор на Христов(02.11.2011 16:10):
Христов каза:
"сходна употреба в същата сфера на стопанската дейност и сходна справедлива стойност", изискването е да са налице комулативно и двете условия. В конкретният случай справедливите стойности се различават съществено, поради което считам, че не може да се приложи т. 5.2. от стандарта.


Коя е справедливата оценка- пазарна цена или данъчна оценка.

Ако пазарните цени са равни, за какво говорим.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 16:13

Отговор на Христов(02.11.2011 16:10):
Христов каза:
"сходна употреба в същата сфера на стопанската дейност и сходна справедлива стойност", изискването е да са налице комулативно и двете условия. В конкретният случай справедливите стойности се различават съществено, поради което считам, че не може да се приложи т. 5.2. от стандарта.


Коя е справедливата оценка- пазарна цена или данъчна оценка.

Ако пазарните цени са равни, за какво говорим.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане jeny1970 Профил 02.11.2011 16:14

това обяснявам отначало - в нотариалния акт пише че няма доплащане и че дан. оценка на единия е 3000, на другия е 10000. Никакви други цифри не са споменати. Ако и двете фирми пуснат ф-ра за 10000 лв. този който притежава земя за 3000 лв. ще отчете печалба, не е ли така

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане _dexter_ Профил 02.11.2011 16:14

Може би вече стана ясно, но все пак данъчната оценка не е справедлива цена. Ако купувачите са се договорили да разменят без да доплащат, и при положение, че са информирани и свободни да правят избор купувачи/продавачи - справедливата цена си е съвсем сходна (каквато и да е тя) :)).

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 16:15

Това няма да е единствения случай, в който данъчната оценка няма нищо общо с оценката на пазара.

За мен важното е, че цената, на която купуват/продават е една и съща.

Ф-рата средва да е също една и съща и да се прихване. И съотвенто всеки да си отчита резултата от сделката.

Ако бяха продали аз 5000 лв същото нещо с разлика 2 дни, какво щеше да се фактурира и какво щеше да се осчетоводи.

За мен е същото, независимо, че става по едно и също време.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 16:16

Отговор на jeny1970(02.11.2011 16:14):
jeny1970 каза:
това обяснявам отначало - в нотариалния акт пише че няма доплащане и че дан. оценка на единия е 3000, на другия е 10000. Никакви други цифри не са споменати. Ако и двете фирми пуснат ф-ра за 10000 лв. този който притежава земя за 3000 лв. ще отчете печалба, не е ли така


Ами трябвало е да се договарят за колко всъщност купуват/прадават.

Цената можеш и да е над 10 000 лв.

На колко плащате държавните такси и как разбрахте дали цената не е над данъчнаат оценка?

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане jeny1970 Профил 02.11.2011 16:21

пазарна цена на земеделска земя много трудно се определя. Даже в конкретния случай на нас ни трябва точно това парче което купуваме защото е до друга наша земя. Така че го купуваме независимо от условията. Дан. оценка е упомената най-вече заради таксите по сделката. Но аз така или иначе ще изпиша от баланса земя на една стойност , а ще запиша друга земя на друга стойност?

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 16:21

Цена при всички случаи трябва да има.

Представете си, че само едната сделка бъде развалена или преобретателят само на едната нива евициран от друг собственик.

Прехвърлителят на земята колко лева ще трябва да върне? 3000, 10000, 15 000 или нещо друго.

Така не става.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 16:22

Отговор на jeny1970(02.11.2011 16:21):
jeny1970 каза:
пазарна цена на земеделска земя много трудно се определя. Даже в конкретния случай на нас ни трябва точно това парче което купуваме защото е до друга наша земя. Така че го купуваме независимо от условията. Дан. оценка е упомената най-вече заради таксите по сделката. Но аз така или иначе ще изпиша от баланса земя на една стойност , а ще запиша друга земя на друга стойност?


А защо ще го направиш, ако стойностите им са равни и при теб е 3000 лв и са приели, че и другата земя е 3000 лв.


За мен при всички случаи без цена, сделката не е действителна.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 16:30

Щом давате по-скъпа земя, вероятно има причина, щом няма дарствени намерения.:)))
Това е ясно от самото начало.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане jeny1970 Профил 02.11.2011 16:31

ако има значение - държ. такси по сделката са платени върху по-голямата дан. оценка - 10000 лв.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 16:35

Отговор на jeny1970(02.11.2011 16:31):
jeny1970 каза:
ако има значение - държ. такси по сделката са платени върху по-голямата дан. оценка - 10000 лв.


Това означава, че цената на сделката не е над 10 000 лв, но нищо повече.

За колко всъщност са се разбрали, не е ясно. Може да е 10 000 лв, 9 999 ,99 ст и т.н. до 0,01 ст.

Не съм нито продавач, нито купувач по сделката, за да ти кажа съгласието при какво равнище на цената е постигнато.
Можем само да предположим, че вие давате земя за 10 000 лв, защото тази за 3000 лв, която получавате е толкова "ценна", защото е до друга ваша земя и ще постигнете укпупняване.

Ако приемеш, че и двете са с продажна цена 10 000 лв, нещата ще са по-лесни. Ф-рите трябва да са за 10 000 лв и отдвете страни.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане _dexter_ Профил 02.11.2011 16:38

какво ще рече по-скъпа земя? Преди 4 години земя е купувана за по 450 лв. на декар, сега се продава по 360 лв (говоря напълно реално). И ако сме купили земя във видинско с цел инвестиция (или някаква друга), но сега искаме да я заменим със земя в землища, които обработваме - дали няма да приемем замяна без да се интересуваме от пазарната цена? То нали затова се прави бартер, а не покупко-продажба - защото и двете страни оценяват стойността според ползата, която ще им донесе един актив. А и земята във видинско съм почти на 100% сигурна, че е различна като пазарна цена от тази в Добрич, но за собственика във Видин това няма значение :).

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане Христов Профил 02.11.2011 16:40

neli7304, земя І-ва категория и такава VІ-та категория няма как да са с еднакви пазарни стойности. А пък напоследък отслонението от данъчните оценки и пазарните стойности не е никак голямо.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 16:42

Отговор на _dexter_(02.11.2011 16:38):
_dexter_ каза:
какво ще рече по-скъпа земя? Преди 4 години земя е купувана за по 450 лв. на декар, сега се продава по 360 лв (говоря напълно реално). И ако сме купили земя във видинско с цел инвестиция (или някаква друга), но сега искаме да я заменим със земя в землища, които обработваме - дали няма да приемем замяна без да се интересуваме от пазарната цена? То нали затова се прави бартер, а не покупко-продажба - защото и двете страни оценяват стойността според ползата, която ще им донесе един актив. А и земят...


Но оценката на страните трябва да е равна за това колко струва земята и както казах вече това е покупка и проаджба за всяка от старните и трябва да има цена и всичко останало.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане delphine Профил 02.11.2011 16:47

Защо оценката на страните за земите на всяка от тях да трябва да е равна? Самият факт, че в нот.акт е записано, че размяната е без доплащане показва, че никак не е равна дори. Всеки издава своята си фактура и за цената, която е решил / или договорил / и именно, защото тези цени не са едни и същи няма доплащане.Последното е изрично договорено.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане jeny1970 Профил 02.11.2011 16:49

добре де , а при земеделска земя, ако дан. оценка е 3000 лв. но себестойността ми е малка , около 600 лв, мога ли да продам на цена близка до себестойността , но по-малка от данъчната оценка?

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 16:50

Отговор на delphine(02.11.2011 16:47):
delphine каза:
Защо оценката на страните за земите на всяка от тях да трябва да е равна? Самият факт, че в нот.акт е записано, че размяната е без доплащане показва, че никак не е равна дори. Всеки издава своята си фактура и за цената, която е решил / или договорил / и именно, защото тези цени не са едни и същи няма доплащане.


Според теб цените са различни, но не се дължи добращане, защото едната страна е опростила разликата на другата ли?

Ако е така ще имаме дареине за разликата в цените, каквато сделка според мен, въобще нямаме.

Посочено е без доплащане, защото са постигнали съгласиеу, че цената е една и съща на двете земи,но въпросът е коя е тази една и съща цена.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 16:51

* дарение
*доплащане

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 16:52

Отговор на jeny1970(02.11.2011 16:49):
jeny1970 каза:
добре де , а при земеделска земя, ако дан. оценка е 3000 лв. но себестойността ми е малка , около 600 лв, мога ли да продам на цена близка до себестойността , но по-малка от данъчната оценка?


Естествено, че можеш.

За колкото си съгласна да продадеш на лице, което е съгласно да купи при тази цена.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане jeny1970 Профил 02.11.2011 16:52

delphine няма цена на която са се договорили. Те единствено са се договорили че разменят тези 2 земи, че няма да доплаща никой и толкоз ! Няма никакво друго условие!!! А земите са с различна дан. оценка и със сигурност с различни балансови стойности при двете фирми

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане jeny1970 Профил 02.11.2011 16:53

тази пък дума - дарение - вече ме разби

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 16:54

Отговор на jeny1970(02.11.2011 16:52):
jeny1970 каза:
delphine няма цена на която са се договорили. Те единствено са се договорили че разменят тези 2 земи, че няма да доплаща никой и толкоз ! Няма никакво друго условие!!! А земите са с различна дан. оценка и със сигурност с различни балансови стойности при двете фирми


Продажба без постигнато съгласие на съществено условие на договора- цената е недействителна, та по-добре никой да не твърди, че цена не е договорена.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане Христов Профил 02.11.2011 16:55

neli7304 да приемем, че пазарните цени са 3000 и 10 000 лв.Какво правим тогава.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане jeny1970 Профил 02.11.2011 16:56

да де ама нот.акт е факт, и нотариус е изповядал сделката, без да има и дума за цена на сделката

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 17:04

Отговор на Христов(02.11.2011 16:55):
Христов каза:
neli7304 да приемем, че пазарните цени са 3000 и 10 000 лв.Какво правим тогава.Договорили са се заедна и съща цена, но не са го записали, а това е съществен пропуск, според мен.

Цената на всяка една земя е трябвало ад се запише отделно.

Цената и вещта. това са съществените услувия на договора.

Две цени (в случая съвпадащи) и 2 вещи е следвало да има в този договор.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане nick_cave Профил Изпрати email 02.11.2011 17:28

Съгласен съм с Христов за т.5.1. Според мен тук трябва да се приеме за справедлива стойност по-високата от двете. Единият дава нещо с данъчна оценка 3000 за нещо с данъчна оценка 10 000. Логично е, че по-високата стойност е справедливата, а не по-ниската. И тъй като стойността на получения и отдадения актив са еквивалентни, то и двете страни трябва да издадат фактури за по 10 000 лева. Дали ще има печалба или загуба и при двете страни, зависи от това в балансите им каква е отчетната стоност на въпросните земи. Според мен най-вероятно и двете ще отчетат печалба. А в това, че в нотариалния акт няма уговорена цена, няма нищо чудно - най-вероятно става въпрос за нотариален акт за замяна на недвижим имот, не е проблем да няма цена. Материалният интерес ще е върху по-високата от двете данъчни оценки, което още веднъж доказва, че това е справедливата цена. Разбира се, може да се направи експертна оценка от оценител, която да е също за 10 000 лева, но не мисля че е наложително. Това може и впоследствие при необходимост да се направи.

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане neli7304 Профил Изпрати email 02.11.2011 17:45

Отговор на Христов(02.11.2011 16:55):
Христов каза:
neli7304 да приемем, че пазарните цени са 3000 и 10 000 лв.Какво правим тогава.


Тогава този, който поручава нещо за 10 000 лв дължи заплащане на разликата от 7000 лв в пари.
Това, което се дължи да се върне, при разваляне на договора е съответно 10 000 и 3 000 лв.
 

 RE: бартер на различни стойности но без доплащане Гост от П-в Профил 02.11.2011 18:11

Нели,
стига пък ти с тия цени!
Не е задължително при замяна на имоти да се вписва цена!
Ти никога ли не си виждала Нот. акт за суперфиция? Там има ли цена?
..
Та, просто имаме бартер между два актива, в случая земи.
Затова всеки ще си заведе доставката/те по справедлива цена.
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство