Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! Нотариална заверка

 Нотариална заверка Недоволен от данъчните (гост) 04.01.2005 16:29

През 2004 г. направих дарение на инвалид в размер до 10 на сто от облагаемия ми доход за годината. В противоречие с чл. 29 ал.4 от ЗОДФЛ и писмо № МЛ-96-00-424 от 27.09.2001 г. на гл.данъчен директор данъчните ми искат нотариална заверка на договора за дарение. Моля за Вашето мнение !

 Re: Нотариална заверка Албена Профил 04.01.2005 16:42

Да желателно е договорът за дарение да е нотариално заверен!

 Re: Нотариална заверка Надя (гост) 04.01.2005 16:46

ЗЗД :
225. С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема.
Дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа - по надлежния начин за прехвърлянето им.

 Re: Нотариална заверка Надя (гост) 04.01.2005 16:47

А предаването се удостоверява с Разписка, издадена от получателя на дарението, като не е лошо и вие,ако сте фирма, да издадете РКО и дарения да се подпише!

 Re: Нотариална заверка Недоволен от данъчните (гост) 04.01.2005 16:52

Парите не са движими имущества (вещи). ЗЗД е неприложим.

 Re: Нотариална заверка Надя (гост) 05.01.2005 09:16

Защо да не са движими вещи? А образеца на договора за дарение /парично/ съм го извадила от АПИС-а, а там като основание е цитиран точно чл.225 от ЗЗД!
Бих Ви помолила да кажете къде може да се намери цитираното от Вас писмо № МЛ-96-00-424 от 27.09.2001 год., тъй като в сайта на данъчното не го намирам.Благодаря предварително

 Re: Нотариална заверка Вито (гост) 05.01.2005 11:37

Парите са движима вещ (имущество). Според ЗЗД чл. 225 дарението става чрез предаване с Договор за дарение доказателство, че парите са изплатени според ЗОДФЛ чл.28, ал.(4) Дарението се счита за извършено, както следва:
1. за парични средства чрез получаване на дарителско свидетелство, на документ за банков превод или други удостоверяващи документи - от датата, на която средствата са получени от надарения;
т. е. с една Разписка съответно с подписи на страните.

 Re: Нотариална заверка Недоволен от данъчните (гост) 05.01.2005 13:11

Надя, писмото го има в АПИС. Вж. препратките към чл.28 от ЗОДФЛ.

№ МЛ-96-00-424 от 27.09.2001 г. относно ползването на данъчно облекчение за направени дарения

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ

чл. 22, чл. 25, чл. 28 ЗОДФЛ, чл. 44 - 51 ЗМДТ

ДО
. . . . . . . . . .
КОПИЕ: ТДД - гр. . . . . .
Ползването на данъчно облекчение за направени дарения (при условията на чл. 28 от ЗОДФЛ) касае физическите лица, получили доходи, облагаеми по чл. 22 и чл. 25 от закона. Разпоредбите на чл. 28 от ЗОДФЛ са следните:
Чл. 28. (1) Данъчното облекчение по чл. 22, ал. 1, т. 3 и по чл. 25, ал. 2 се ползва, при условие че:
1. дарението е в полза на: образователни, лечебни и здравни заведения и организации, които са на бюджетна издръжка; организации с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, културни и спортни цели; регистрираните в страната вероизповедания; общини; фондове за подпомагане на инвалиди и пострадали от природни бедствия; Българския Червен кръст; подпомагане на социално слаби, инвалиди, деца с увредено здраве или без родители; възстановяване и опазване на исторически и културни паметници; учредените и предоставените стипендии за обучение на ученици и студенти в българските училища;
2. лицата, предоставили дарението, нямат неизплатени декларирани държавни вземания или такива, установени с данъчен ревизионен акт към момента на извършване на дарението.
(2) Когато дарението е в непарична форма, неговата стойност се определя въз основа на документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до 3 месеца преди датата на дарението.
(3) Извън случаите по ал. 2 стойността се определя по реда на Закона за местните данъци и такси.
(4) Дарението се счита за извършено, както следва:
1. за парични средства чрез получаване на дарителско свидетелство, на документ за банков превод или други удостоверяващи документи - от датата, на която средствата са получени от надарения;
2. за движими вещи, недвижими имоти за учредяване или прехвърляне на ограничени вещни права върху тях - от датата на получаването, съответно сключването на сделката за прехвърлянето на имота или правата.
Дарителят може да ползва данъчно облекчение само, ако са изпълнени кумулативно всички съдържащи се в закона условия.
ГЛАВЕН ДАНЪЧЕН ДИРЕКТОР: (п) не се чете


 Re: Нотариална заверка Надя (гост) 05.01.2005 14:26

Да, намерих го в АПИС-а, но все пак благодаря!

А значи ли това, че изискват да имаш и Удостоверение за наличие/липса на задължения? Нормално е, но ако имаш документи за внесените данъци по дан.декларации и нямаш ревизионни актове, то това може ли да се счита като доказателство за липсата на данъчни задължения?

 Re: Нотариална заверка ИВАНОВ (гост) 25.01.2005 15:50

КАКВИ СА УСЛОВИЯТА И СРОКОВЕТЕ ДА СЕ НАПРАВИ ДАРЕНИЕ В ПОЛЗА НА ИНВАЛИД НА СТОЙНОСТ ДО 10 % ОТ ОБЛАГАЕМИЯ ТОДИШЕН ДОХОД

 Re: Нотариална заверка Недоволен от данъчните (гост) 26.01.2005 20:51

Срока е от 01 януари до 31 декември. За условията вж. по-горе !
 

 Re: Нотариална заверка ДАРА (гост) 28.01.2005 16:03

по повод дарението искам да питам ,надарения в моя случай ученик трябва ли да декларира дарението и да плаща
някакъв данък
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци