Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ Започни нова тема

Тема. ЮЛНСЦ и ел. подпис

 ЮЛНСЦ и ел. подпис Mimi_v Профил Изпрати email 15.01.2013 16:08

Здравейте. Тъй като много отдавна не съм се занимавала с ЮЛНСЦ и доста неща са се променили, искам да ви попитам, може ли да се подават с ел. подпис на упълномощено лице ГФО и отчета за дейността в регистъра. Доколкото разбрах, срока за подаване е 31.05 всяка година и е на хартиен и магнитен носител, но няма ли никаква опция да се подава по ел. път?

 RE: ЮЛНСЦ и ел. подпис jasta13 Профил 15.01.2013 16:22

За обществено полезна дейност ли питате и съответния регистър, към Министерството на правосъдието?
Ако отговорът е положителен, тогава това мисля ще свърши някаква работа
http://www.justice.government.bg/new/Documents/Registers/3_info_activities_last_year.doc

 RE: ЮЛНСЦ и ел. подпис Mimi_v Профил Изпрати email 16.01.2013 12:03

Да, за обществено полезна дейност става въпрос. Този документ го разгледах, както и всички неща, качени на сайта на Министерството на правосъдието, но не видях никъде опция за подаване на данни по електронен път. И още нещо: в този документ срока за подаване на информацията е до 30.06. всяка година, а в ЗЮЛНСЦ видях срок 31.05.всяка година. Кое е вярното и нещо пропуснала ли съм? Много благодаря предварително.

 RE: ЮЛНСЦ и ел. подпис jasta13 Профил 16.01.2013 16:27

В хартата на клиента им пише, че ще разширяват възможностите за комуникация, но засега са на ниво елате в приветливите ни помещения или ги пратете по пощата.
Относно срока- в ЗЮЛНЦ е до 31,05- информация за дейността, а в ЗСч е до 30.06 за:
Чл. 40. (*) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:
2. чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел публикуват юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - в срок до 30 юни на следващата година;
 

 RE: ЮЛНСЦ и ел. подпис Mimi_v Профил Изпрати email 17.01.2013 09:55

Много благодаря, Jasta 13.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ