Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ Започни нова тема

Гореща тема! ЮЛНЦ без лиценз в спортна федерация може ли да извършва дейност?

 ЮЛНЦ без лиценз в спортна федерация може ли да извършва дейност? TEDIK Профил 02.04.2013 19:45

Здравейте, питането ми е малко особено, и се надявам някой да успее да ми отговори:
ЮЛНЦ в обществена полза - спортен клуб, подадени са документи за лицензиране в спортната федерация, но докато излезе лиценза може ли да се приемат нови членове от които да се събира членски, които са необходими за заплащане на разходите - наем на спортната зала, ток, вода и т.н. консумативи. Тоест има ли пречка клуба да си извършва спортната дейност преди да има лиценз от федерацията?
Предварително благодаря на всички отзовали се?

 RE: ЮЛНЦ без лиценз в спортна федерация може ли да извършва дейност? jasta13 Профил 02.04.2013 20:03

По ЗЮЛНЦ, няма такова животно като спортен клуб. Предполага се, че сте регистрирани, като сдружение, със своя Устав и съответните цели. Та от тази гл.т. не виждам пречка да си събират чл. внос, дарения и прочие общовалидни дейности за такъв тип образувания.

 RE: ЮЛНЦ без лиценз в спортна федерация може ли да извършва дейност? OpaSna TikVa Профил 02.04.2013 20:12

(2) На спортен клуб, който извършва спортна дейност, без да членува в лицензирана спортна организация, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) На спортен клуб, който сключи договор със спортисти в нарушение на чл. 35, ал. 3, изречение второ, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

за членски внос - не знам

 RE: ЮЛНЦ без лиценз в спортна федерация може ли да извършва дейност? jasta13 Профил 02.04.2013 20:40

Предположих съществуването на поне един спец. закон и си измих ръцете с общите правила на ЗЮЛНЦ, вярвайки че събирането на чл. внос и т.н, не представлява спортна дейност :)))
Абе има ли такова нещо, като спортна табла?

 RE: ЮЛНЦ без лиценз в спортна федерация може ли да извършва дейност? jorro22 Профил 02.04.2013 20:44

Може да се запишеш: http://www.bnfst.com/

 RE: ЮЛНЦ без лиценз в спортна федерация може ли да извършва дейност? TEDIK Профил 02.04.2013 21:36

Изчетох всички възможни закони и наредби и немога да разбера какво точно означава това "спортна дейност". В устава ни пише че сдружението се издържа от членски внос, дарение и т.н., но сега незнаем дали може спортистите да влизат в залата да си плащат членския внос и да си тренират, плаши ме точно тази ал.2 която пише OpaSna TikVa.
Да не дойде някой зложелател благодарение на който да се наложи такава глоба - никога няма да може да се плати. Незнам дали има спортен клуб който да има толкова пари в България!

 RE: ЮЛНЦ без лиценз в спортна федерация може ли да извършва дейност? jorro22 Профил 02.04.2013 22:10

Опасенията са пресилени. Виж пак:

Чл. 10. (1) Спортните организации са юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г.)Спортните организации са: спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации.
(3) Държавата поощрява създаването и функционирането на спортните организации.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Спортните организации приемат и изпълняват програми за развитие на спорта, изготвени в съответствие с националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Спортните федерации и националните спортни организации в тримесечен срок от придобиване качеството на юридическо лице подават документи за лицензиране в Министерството на физическото възпитание и спорта при условията и по реда, определени в този закон.
(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2002 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Спортните клубове в едномесечен срок от придобиване качеството на юридическо лице подават документи за членство в съответните лицензирани спортни федерации.
---
Ако сте се включили в този едномесечен срок , не виждам забрана "...да се приемат нови членове от които да се събира членски, които са необходими за заплащане на разходите - наем на спортната зала, ток, вода и т.н. консумативи. Тоест има ли пречка клуба да си извършва спортната дейност преди да има лиценз от федерацията?"
Всъщност забрана има и това което може да се върши може да се види от това което може да се прави след получаване на членството:

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) След придобиване на членство в съответната спортна федерация спортните клубове по чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 имат право:
1. да предлагат на съответните спортни федерации предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателните права на спортистите;
2. да извършват трансфер на спортисти;
3. да притежават правата за реклама, за телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от тях, при условия и по ред, определени от съответната спортна федерация;
4. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) да предоставят спортни услуги.
---
За първите три точки е ясно... Четвъртата точка предоставяне на спортни услуги се нуждае от допълнително изясняване. Ако се прочете чл. 6 може да се види какво не е "спортна услуга":

Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Процесът на обучението и тренировките в системата на физическото възпитание и спорта, както и предоставянето на спортни услуги се извършват от лица, притежаващи професионална правоспособност и квалификация.
---
Заб: съгласно чл. 10 спортнике клубове не се лицензират. На лицензиране подлежат само спортните федерации и националните спортни организации. Клубовете са длъжни да членуват в лицензирана федерация

 RE: ЮЛНЦ без лиценз в спортна федерация може ли да извършва дейност? jorro22 Профил 02.04.2013 22:19

накрая има обяснение що е това спортна услуга:

20. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Спортни услуги" са всички платими услуги, свързани със специфичната спортна дейност (треньорски услуги, предоставяне на спортни обекти и съоръжения за спортни занимания и други).

 RE: ЮЛНЦ без лиценз в спортна федерация може ли да извършва дейност? OpaSna TikVa Профил 02.04.2013 22:50

тъй, Жоре, тъй - на чужд гръб и 100 тояги са малко
а съветите в отита са си безплатни и безотговорни де

 RE: ЮЛНЦ без лиценз в спортна федерация може ли да извършва дейност? jorro22 Профил 02.04.2013 22:55

На времето бях почетен председател на спортен клуб. Та сега си сверих часовника щото минаха 15 години оттогава.

 RE: ЮЛНЦ без лиценз в спортна федерация може ли да извършва дейност? OpaSna TikVa Профил 02.04.2013 22:57

нема лошо
ама то тва не е ли во веки веков?
почетното председателство де

 RE: ЮЛНЦ без лиценз в спортна федерация може ли да извършва дейност? jorro22 Профил 03.04.2013 08:17

Малко неправилно се изразих. Председателството реално си беше истинско по устав. Тогава не знам защо за председатели се избираха обществено значими хора - кметове и т. н. Те работеха без пари. Истинската работа се вършеше от зам. председателя, който беше щатен на заплата. При моя случай но отчетно-изборно събрание кмета се отказа от председателски функции и го натресоха на мене. Дотогава имаше обединени спортни клубове без съдебна регистрация. Но като встъпихме в длъжност се оказа, че такива сбирщини не се признават от закона (за отпускане на пари естествено), а трябва да има регистрирани спортни клубове по отделни дисциплини, които се субсидират. Та тогава регистрирахме клуб по волейбол... И може би все още се водя председател та този клуб, защото след 2-3 години работите се разсъхнаха...

 RE: ЮЛНЦ без лиценз в спортна федерация може ли да извършва дейност? TEDIK Профил 03.04.2013 10:01

Благодаря на всички за коментарите, това коети се цитира като нормативна уредба съм го чела но не ме прави 100% сигурна в отговора на моя въпрос. В крайна сметка май ще трябва да си събираме членския внос и да си пускаме хората, за да не приключим с дейността преди да сме почнали. Докато чакаме федерацията да ни приеме за член, няма как по друг начин да си покриваме разходите. Лошото е че няма и къде да задам официално запитване на което да получа официален отговор. А и днес разбирам че от федерацията са казали че ще приемат клуба когато натрупа точки от състезания, а интересното е че не може да участва на състезания без да членува в спортна федерация!!!!! Държава на абсурдите!

 RE: ЮЛНЦ без лиценз в спортна федерация може ли да извършва дейност? OpaSna TikVa Профил 03.04.2013 10:58

А и днес разбирам че от федерацията са казали че ще приемат клуба когато натрупа точки от състезания, а интересното е че не може да участва на състезания без да членува в спортна федерация

пък аз днес разбирам, че от КАТ ще възстановяват точки срещу едно кафе и нахапан геврек.
 

 RE: ЮЛНЦ без лиценз в спортна федерация може ли да извършва дейност? jorro22 Профил 03.04.2013 12:52

Мисля, че проблем няма. Наистина има някакви ограничения за СК които не са членове на някаква федерация, но тези ограничения се изразяват в следното:

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Спортните клубове, членуващи в лицензирана спортна федерация, придобиват права да участват в държавни първенства и в международни състезания, да организират аматьорски и професионални отбори, да получават държавна подкрепа и да ползват спортни обекти и съоръжения държавна и общинска собственост по установения за това ред.
---
Правя си извод, че не е ограничено участието на нечленуващи във федерация СК на регионално ниво (община, област, регион). Това за организирането на отборите не ми е ясно, дали се отнася за колективни спортове, като футбол или например за лекоатлетически отбор като съвкупност от атлети от разни дисциплини... По-вероято е второто.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ