Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Free style Започни нова тема

Тема. Как да си купиш държава

 Как да си купиш държава OpaSna TikVa Профил 12.04.2013 10:24

Фак­то­рин­гът би мог­ло да се из­пол­з­ва и ка­то ин­с­т­ру­мент за уп­рав­ле­ние на лик­вид­ност­та в дър­жа­ва­та, вмес­то да се за­дър­жа ДДС, пред­ла­гат бан­ке­ри. Като дър­жа­ва­та про­да­де свои взе­ма­ния на вън­ш­на ком­па­ния, тя би мог­ла да пол­з­ва кре­ди­тен ре­сурс, за да се раз­п­ла­ти със съ­от­вет­ни­те об­щи­ни или ком­па­нии. Ко­га­то пра­ви­тел­с­т­во­то по­лу­чи очак­ва­ни­те сред­с­т­ва, ще се из­дъл­жи на дру­жес­т­во­то, ко­е­то го е фи­нан­си­ра­ло.

А когато не ги получи? Банкерите получават парче държава?

http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=89881
 

 RE: Как да си купиш държава liliya1122 Профил Изпрати email 16.04.2013 23:07

Фак­то­рин­гът се при­ла­га, ко­га­то ста­ва въп­рос за

ОТ­ЛО­ЖЕ­НИ ТЪР­ГОВ­С­КИ ПЛА­ЩА­НИЯ, НО ПРЕ­ДИ ДА Е НАС­ТЪ­ПИЛ ПА­ДЕ­ЖЪТ,

1.До колкото знам се иска подписано съгласие на двете страни по търговското плащане, за да бъде реализиран договора за факторинг.
2. Да допуснем, че двете страни са съгласни, то решения по управление на държавния дълг взема народното събрание.
3. Разходите са големи.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Free style