Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Гореща тема! Трябва ли да подавам отчети в статистиката?

 Трябва ли да подавам отчети в статистиката? hazaika Профил 24.04.2013 12:05

Здравейте, аз съм ЗП ФЛ, за миналата година нямам приходи от стопанска дейност и от субсидии, но понеже съм работила на граждански договори ще трябва да подавам декларация по ЗДДФЛ, че въпроса ми е, нужно ли е да качвам и нулеви отчети в статистиката? За мен няма логика, но то в доста неща няма.
Благодаря предварително!

 RE: Трябва ли да подавам отчети в статистиката? XXL Профил Изпрати email 24.04.2013 12:11

За логиката си права , и аз отдавна не я търся ( логиката) . Не , не трябва да подаваш нищо в НСИ.

 RE: Трябва ли да подавам отчети в статистиката? hazaika Профил 24.04.2013 12:14

Благодаря, ще си спестя една досада :)

 RE: Трябва ли да подавам отчети в статистиката? Белла Профил 24.04.2013 12:24

Земеделските производители подават отчети в статистиката. Мисля, че трябва да пуснеш справката за фирми без дейност.

 RE: Трябва ли да подавам отчети в статистиката? kristinapetrova Профил 24.04.2013 12:37

Кои отчети за НСИ попълва ЗП ФЛ?

Прочетох това:
Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.32, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 100 хил. лв. през 2012 г., а също и от физическите лица по чл.29а, ал. 1 и 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2013 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2013 година.

ЗП ФЛ не е рег.по ЗДДС и не е избирало да се облага като ЕТ.

 RE: Трябва ли да подавам отчети в статистиката? hazaika Профил 24.04.2013 13:01

Да, сега чета, че съм задължена да пусна декларация за неактивност !
Благодаря!

 RE: Трябва ли да подавам отчети в статистиката? Белла Профил 24.04.2013 13:06

Виж чл.20, ал.3 от Закона за статистиката. За НАП съм съгласна, че не трябва да подават нищо.

Специално спорих по телефона с една госпожа от статистиката, че ЗП, който е избрал да приспада 60% НПР, няма задължение да попълва ОПР, но тя ми цитира горния член и каза, че ако не подам, съм в нарушение.

Иначе: "Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2012 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2012 г. или декларация за неактивност, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета (декларацията за неактивност) единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или в съответното ТСБ на хартия."
Цитатът е от Често задавани въпроси на техния сайт.

 RE: Трябва ли да подавам отчети в статистиката? XXL Профил Изпрати email 24.04.2013 13:18

Аз до сега не съм чула някой да е глобен за не подадени данни в НСИ ,както и в ТР между впрочем.

 RE: Трябва ли да подавам отчети в статистиката? kristinapetrova Профил 24.04.2013 13:18

Моите извинения към автора на темата, помислих, че е приключила.

Да публикувам нова?

Но все пак кой отчет за статистиката би следвало да попълни и подаде ЗП ФЛ, с 60%, без рег.по зддс?

Този за несъставящи баланс?

ОПР:
Разходи - 60% от приходите
Приходи - получена субсидия
Правилно ли съм разбрала?

 RE: Трябва ли да подавам отчети в статистиката? Белла Профил 24.04.2013 13:23

kristinapetrova, да този отчет попълних аз. Стъкмистика от всякъде.

 RE: Трябва ли да подавам отчети в статистиката? kristinapetrova Профил 24.04.2013 13:27

Благодаря, Белла.

Закон за статистиката

Чл. 20.(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Задължението по ал. 1 имат и физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност.


Та въпросните земеделски производители стопани ли са? :)))

 RE: Трябва ли да подавам отчети в статистиката? kristinapetrova Профил 26.04.2013 20:19

Аз пак се зачетох в тази тема.


Закон за статистиката

Чл. 20.(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Задължението по ал. 1 имат и физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност.

И в сайта на НСИ уточняват

Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.32, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 100 хил. лв. през 2012 г., а също и от физическите лица по чл.29а, ал. 1 и 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2013 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2013 година.

И ми се струва, че задължение за подаване на отчета за несъставящи баланс(или нещо подобно) в НСИ имат физическите лица по чл.29а, ал. 1 и 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица ,

а именно
- тютюнопроизводители и ЗП, регистрирани по ЗДДС
- тютюнопроизводители и ЗП, нерегистрирани по ЗДДС, но избрали доходът им да се облага по реда на чл.26 (като ЕТ)
 

 RE: Трябва ли да подавам отчети в статистиката? kristinapetrova Профил 26.04.2013 22:54

Тъй като никой не се включва, се поразрових и установих, че темата се е разисквала и преди.

За мен е нова и се чудя и за следното:

Защо след като съгласно чл.20(3) от З-на за статистиката задължението е за физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност,

то в сайта на НСИ изрично е уточнено, че

Годишният отчет се представя задължително от ........., а също и от физическите лица по чл.29а, ал. 1 и 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2013 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2013 година.

а ЗДДФЛ:
Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен отчет за дейността.
(2) Годишен отчет за дейността не подават лицата по ал. 1, за които са изпълнени едновременно следните условия:
1. не са извършвали дейност през данъчната година;
2. не са отчели за данъчната година приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.

Ако трябва да подават всички защо изрично е уточнен чл.29а?

Според мен ЗП ФЛ, нерег. по ЗДДС, чийто доход не се облага като ЕТ, няма задължение за подаване на ГОД за дейността.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство