Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Тема. ликвидация за непререгистриран търговец

 ликвидация за непререгистриран търговец VATman Профил Изпрати email 28.04.2013 20:42

Чудя се заявлението за ликвидация на търговец по § 5, ал. 2 от ЗТР, какво е всъщност. дали няма да стане с Б6 - чисто технически. Щото този ред е 2013, пък няма предвидено никъде друго

 RE: ликвидация за непререгистриран търговец jorro22 Профил 29.04.2013 08:15

И закъде си се разбързал? Ще дойде 2022 г. и тогава ще те отпишат окончателно от регистрите.

 RE: ликвидация за непререгистриран търговец VATman Профил Изпрати email 29.04.2013 09:10

аз лично не бързам за никъде:)
но плашат хората със служебна ликвидация и има основание за притеснение. Отговор на jorro22(29.04.2013 08:15):
 

 RE: ликвидация за непререгистриран търговец jorro22 Профил 29.04.2013 10:54

Щом е в раздел "Селско стопанство", за кооперация ли става дума? Служебна ликвидация няма (в смисъл, че съда ще ти назначи ликвидатор и ти ще му плащаш). Ликвидатор може да иска да назначи заинтересовано лице - кредитор например. Ама той ще плаща и от придобитото ще си възстанови разходите за ликвидация. Но ако сте една гола черупка ще вземе на дядовия му цървулите... Виж §5б:

(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) За ликвидатор на непререгистриран търговец се назначават лицето или лицата, които имат право да го представляват според вписването в съда по регистрацията. Ликвидаторите се смятат уведомени за назначението с вписването им в търговския регистър. В тези случаи не се изисква нотариално заверено съгласие с образец на подписа.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Когато лицето по ал. 3 е в невъзможност да изпълнява функциите на ликвидатор или няма вписан представляващ, за ликвидатор се назначава лицето, посочено в заявлението по § 5а, ал. 1. Заявителят представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа на лицето, посочено за ликвидатор. Когато са подадени повече заявления, за ликвидатори могат да бъдат назначени две или повече лица, които заедно представляват търговеца. Ако в заявлението не е посочено лице за ликвидатор, ликвидаторът се определя от длъжностното лице по регистрацията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Разноските по ликвидация са за сметка на търговеца. Когато търговецът не разполага със средства, лицето, подало заявлението за ликвидация, осигурява средства за ликвидацията, включително за заплащане възнаграждението на ликвидатора. При подадени повече заявления средствата се осигуряват от заявителите поравно.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Когато разноските по ликвидация са осигурени от лице, подало заявление за ликвидация, същите му се възстановяват след осребряване на имуществото, преди удовлетворяване на останалите кредитори.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Възнаграждението на ликвидатора се изплаща след прекратяване изпълнението на функциите му в размер и по ред, определени в наредбата по чл. 31.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство