Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Тракторно ремарке

 Тракторно ремарке Натали Профил 13.03.2015 08:54

Към коя група данъчни амортизируеми активи следва да се отнесе ремарке, теглено единствено и само от трактор?
Дейността е растениевъдство.

 RE: Тракторно ремарке EmilyY Профил 13.03.2015 08:57

2-ра

 RE: Тракторно ремарке Натали Профил 13.03.2015 09:19

Това означава 30% годишна данъчна амортизационна норма.
Объркването ми идва от това, че НАП определя ремаркетата като транспортни средства.

 RE: Тракторно ремарке ПепаВТ Профил Изпрати email 13.03.2015 13:14

3-та група с 10% изхабяване

 RE: Тракторно ремарке Натали Профил 13.03.2015 15:34

Отговор на ПепаВТ(13.03.2015 13:14):
ПепаВТ каза:
3-та група с 10% изхабяване

Ремаркето не е теглено от автомобил, а от трактор. Като се има предвид, че не може да функционира самостоятелно, тогава защо го определяте като транспортно средство?

 RE: Тракторно ремарке Nedeltschev Профил Изпрати email 13.03.2015 19:08

Много добър въпрос,.............но си имат отделен регистрационен номер, данък, гражданска, и т.н.,.............можеш да го закачиш на всякакъв трактор,..............можеш да го откачиш,.........ама то да хукне по баира и да помете Мерцедеса на комшията,...........

 RE: Тракторно ремарке Натали Профил 13.03.2015 19:15

Те и тракторите имат регистрационен номер и гражданска отговорност, но не са автомобили.

 RE: Тракторно ремарке Godiswoman Профил 13.03.2015 20:27

Натали, а ти като ремарке за разплод ли би го определила? Или като ремарке за фотосесии?
Разбира се, че е транспортно средство - използва се за извозване на земеделска продукция, както и за превоз на труженици и труженички от село до полето и обратно от полето до село.

 RE: Тракторно ремарке jorro22 Профил 13.03.2015 20:36

Има едно становище на Мургина относно полуремаркетата:

..Предвид на горното считаме, че при определяне на годишните данъчни амортизации влекачите за полуремеркета и полуремаркетата следва да се отнесат към V категория амортизируеми активи на чл.55, ал.1 от ЗКПО с максимална годишна данъчна амортизационна норма 25 на сто
---
Дали е полуремарке или цяло ремарке е все едно дали е полупроводник или цял проводник ;)

 RE: Тракторно ремарке Натали Профил 13.03.2015 20:37

Отговор на Godiswoman(13.03.2015 20:27):
Godiswoman каза:
Натали, а ти като ремарке за разплод ли би го определила? Или като ремарке за фотосесии?
Разбира се, че е транспортно средство - използва се за извозване на земеделска продукция, както и за превоз на труженици и труженички от село до полето и обратно от полето до село.

Ремаркето е пътно превозно средство, а не транспортно. Определение за "транспортно средство" няма.
Някои разглеждат ремаркето във функционална връзка и зависимост от съответното моторно превозно средство, което го тегли.

 RE: Тракторно ремарке jorro22 Профил 13.03.2015 20:43

Старичко, но полезна отправна точка:

Единен класификатор на основните средства

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

чл. 22 ЗКПО, чл. 71 ППУСД (отм.)
....

4 47 3830 ремаркета тракторни, платформи навесни към тракторите и
другите средства за селскостопански транспорт
...
5 45 2500 Ремаркета автомобилни и тракторни. Цистерни на ремаркета
....
5 45 2560 Ремаркета тракторни:

http://www.odit.info/?s=6&i=72650&f=2

 RE: Тракторно ремарке jorro22 Профил 13.03.2015 20:46

И нещо съвсем (почти) прясно:

...от горното и на основание ЗНА, следва да се приеме, че "транспортно средство" е пътно превозно средство по смисъла на § 6, т. 10 от ДР на ЗДП. В този смисъл "транспортно средство" е всяко пътно превозно средство (съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.).
Съгласно § 6, т. 17 от ДР на ЗДП "ремарке" е пътно превозно средство, предназначено да бъде теглено от моторно превозно средство. Към ремаркетата се приравняват и полуремаркетата. Приемайки, че "транспортно средство" е пътно превозно средство по смисъла на т. 10 на § 6 от ДР на ЗДП, каквото се определя и ремаркето по смисъла на т. 17 на § 6 от ДР на същия закон, следва да се приеме, че последното е транспортно средство.

С оглед на гореизложеното следва да се направи извод, че за целите на чл.55 от ЗКПО посочените в запитването ремаркета попадат в категория ІІІ - транспортни средства, чиято данъчна амортизационна норма е в размер на 10 %.
http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/vypross_menu/vypross.php?0.view.66.1

 RE: Тракторно ремарке Натали Профил 13.03.2015 20:50

Благодаря, jorro22.
Както виждам група 4 47 3000 е Машини селскостопански и включва 4 47 3830 ремаркета тракторни, платформи навесни към тракторите и другите средства за селскостопански транспорт.

 RE: Тракторно ремарке Godiswoman Профил 13.03.2015 20:51

Е, в ЗКПО чл.55 все пак имаш категория III, която цитира "транспортни средства без автомобили", тоест за целите на данъчния материален закон трябва да отграничиш автомобилите от транспортните средства и ако не си съгласна с мен, че те превозват продукция и труженици от града и селото до полето и обратно, тогава задълбай в ЗНА:

Основен принцип за прилагане на нормативните актове, постановен в разпоредбата на 46, ал. 1 от Закона за нормативните актове, е че разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България.

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Указа за прилагане на ЗНА думи или изрази с утвърдено правно значение се използват в един и същ смисъл във всички нормативни актове. Алинея 2 на чл. 37 от Указа за прилагане на ЗНА предвижда, че ако се налага отклонение от общоприетия смисъл на дума или израз, с допълнителна разпоредба се определя смисълът им за съответния нормативен акт...

Според теб налага ли се отклонение за ремарке като за транспортно средство и ако се налага, то отклонение за разплод или отклонение за фотосесия ти би избрала да бъде...? Все пак ти си счетоводителката, ние само те харесваме:)

 RE: Тракторно ремарке jorro22 Профил 13.03.2015 20:57

А пък съдилищата са си е*али мамата:

При липсата на легално определение в ЗКПО на “полуремарке” и предвид разпоредбата на чл.46, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), според която норма, когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта; Ако такива разпоредби липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България, следва да се приеме, че процесните 4 броя полуремаркета са регистрирани за движение по пътната мрежа на страната пътни превозни средства, но не и автомобили.
....
Действително, в писмо №24-32-345 от 31.01.2008г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), понастоящем Д”ОДОП”, Велико Търново е изразено становище, че при определяне на годишните данъчни амортизации влекачите за полуремаркета и полуремаркетата следва да се отнесат към V категория амортизируеми активи на чл.55, ал.1 от ЗКПО с максимална годишна данъчна амортизационна норма 25 на сто. А обратно становище е застъпено в Разяснение №24-30-47 от 28.10.2009г. на изпълнителния директор на НАП, според което ремаркетата, към които следва да се приравняват и полуремаркетата, са транспортни средства, чиято данъчна амортизационна норма е в размер на 10 %. Посочените становища изразяват схващане на различни органи от системата на НАП относно приложимостта на разпоредбите на чл.55 от ЗКПО, които становища обаче нямат обвързващо действие спрямо преценката на съда. [/B
http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/0061d814/38940314.htm

 RE: Тракторно ремарке Натали Профил 13.03.2015 20:59

Отговор на jorro22(13.03.2015 20:46):
jorro22 каза:
И нещо съвсем (почти) прясно:

...от горното и на основание ЗНА, следва да се приеме, че "транспортно средство" е пътно превозно средство по смисъла на § 6, т. 10 от ДР на ЗДП. В този смисъл "транспортно средство" е всяко пътно превозно средство (съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.).
Съгласно § 6, т. 17 от ДР на ЗДП "ремарке" е п...

Да видях този отоговор на НАП, но там не е указано дали ремаркето е автомобилно или тракторно.
Точно заради конкретната преценка на всеки случай има разлика дали предназначението му е да се движи основно по пътната мрежа или само по принуда.

 RE: Тракторно ремарке Натали Профил 13.03.2015 21:03

А това е Варненски административен съд:
адм. д. № 1447 по описа за 2007 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -ВАРНА " ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 93/04.05.2007 година, издаден от главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите, гр.Разград, потвърден сРешение № 396/05.07.2007 година на Директор дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр.Варна. при Централно управление на Националната агенция за приходите, " , защото
"Липсата на легална дефиниция на понятието "транспортно средство" в данъчния закон налага конкретна преценка при сравнително тълкуване на нормите на т.3 и т.5 на ал.2 на чл.22 ЗКПО с легалните дефиниции на Закона за движение по пътищата, "Единния класификатор на основните средства" /1997 г / и общоприложими институти на правото. Като взема предвид функционалната връзка и зависимост между автомобилите и процесните активи, абсолютната зависимост на ползването на последните от автомобилите, съдът приема, с оглед и класификацията, дадена от "Единен класификатор на основните средства" /1997 г /, че активите с поредни номера 191-344 от данъчния амортизационен план на дружеството са правилно включени в една категория с автомобилите. Всеки един от процесните активи може да бъде експлоатиран единствено заедно с автомобил / лек, лекотоварен или товарен/, поради което представлява заедно с него едно функционално цяло. Определените с ревизионния акт амортизации са незаконосъобразни, поради което неправилно е коригиран данъчно признатия размер на разходите за амортизации и е намален декларирания размер на разходите за амортизации със сумата от 14322.56 лева, като е преобразуван счетоводния резултат на дружеството и е начислен допълнително данък по ЗКПО в размер на 2148.38 лева, със съответни лихви. В посочената част ревизионния акт следва да бъде отменен.
Съобразно изхода на спора и представените доказателства, Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП –Варна следва да заплати на жалбоподателя разноски в размер на 650.00 лева. "

 RE: Тракторно ремарке jorro22 Профил 13.03.2015 21:06

В случая бих подходил чисто от инженерна гледна точка изхождайки от постулта, че амортизационните норми отчитат полезния живот на дълготрайния актив. От тази гледна точка бих приел, че едно ремарке теглено от трактор ще се ползва поне 10 години и неговата амортизационна норма ще е 10 %. Не е логично да се смята, че едно ремарке, което се ползва сезонно, а не 365 дни в годината, след 4 години ще става само за скрап за да му приложим аморт. норма 25 % Никога не бих си купил такова "нежно" ремарке. Обикновено ремаркетата имат доста по-дълъг живот от теглещите ги машини.

 RE: Тракторно ремарке Godiswoman Профил 13.03.2015 21:11

Жоро, тук се имат предвид данъчни амортизационни норми. Счетоводно, и предвид на празния джоб, едно ремарке можеш да го ползваш и 100 години и да му отчиташ амортизации...

 RE: Тракторно ремарке jorro22 Профил 13.03.2015 21:12

За данъчните норми говоря... Те някак са по-близки до действителността.

 RE: Тракторно ремарке Godiswoman Профил 13.03.2015 21:18

Ок, нека Натали си свали очилата и да смята казуса за разрешен, крайно време е...:) Натали, обичаш ли да съгрешаваш?

 RE: Тракторно ремарке Натали Профил 13.03.2015 21:29

Отговор на Godiswoman(13.03.2015 21:18):
Godiswoman каза:
Ок, нека Натали си свали очилата и да смята казуса за разрешен, крайно време е...:) Натали, обичаш ли да съгрешаваш?

Имаш ли някаква връзка със селското стопанство?

 RE: Тракторно ремарке OpaSna TikVa Профил 14.03.2015 08:29

та да си дойдем на думата де
това си е твърде дебютантско Отговор на Godiswoman(13.03.2015 21:18):

 RE: Тракторно ремарке Nedeltschev Профил Изпрати email 14.03.2015 16:41

Няма как ремаркета и полуремаркета/тук да поясня ,че това са ремаркета, част от товара на които се поема от влекача/ които се влачат от ТИР, да се приравняват с тракторните, имат различен статус, първите се регистрират в КАТ, гражданска преглед, винетка, всичко е по-тежко,.............вторите в КТИ,гражданска, нищожна, винетка няма, преглед, формален,...........НАП и Вие смятайте каквото си щете, все ще сте прави,........................преди дни гледах по ТВ, в германска ферма, модерна, разнасят фуража с конска каручка, кончето, като дисциплиниран германец спираше точно пред хранилките,изчакваше да разтоварят част от фуража и пак тръгваше до следващата хранилка, без никой да го командва,..............и кончето и каручката би трябвало да ги няма, ама не,...........

 RE: Тракторно ремарке Tanqbgr Профил Изпрати email 22.03.2015 20:11


jorro22 каза:
Има едно становище на Мургина относно полуремаркетата:

..Предвид на горното считаме, че при определяне на годишните данъчни амортизации влекачите за полуремеркета и полуремаркетата следва да се отнесат към V категория амортизируеми активи на чл.55, ал.1 от ЗКПО с максимална годишна данъчна амортизационна норма 25 на сто
---
Дали е полуремарке или цяло ремарке е все едно дали е полупроводник или цял проводник ;)


Това становище, което е подписано от Мургина е на основание Регламент на ЕС - 3696/93, с който се въвежда обща база за класификацията на продуктите по дейности в Общността.
Касае код 34.20.23 ремаркета и полуремаркета с митн.код 8716.40, които са свързани с
код 34.10.44 пътни влекачи с митн.код 8701.20.
Селскостопанските ремаркета са с код 29.32.50 и тарифен 8716.20, които са свързани с 29.31.22 селскостопански трактори и код по МТ 8701.90

Друг европейски регламент дифинира поятието "ремарке" и "полуремарке"

"ремарке": пътно превозно средство за пренасяне на товари, предвидено да бъде теглено от пътно превозно средство,
"полуремарке": пътно превозно средство за превозване на товари без предна ос, така конструирано, че част от превозното средство и съществена част теглото на товара му се опира на автовлекача,

А пък Регламент (ЕС) 167/2013 г. е относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства.
Цитат:
"По-специално настоящият регламент се прилага за следните превозни средства:
а) трактори (категории Т и С);
б) ремаркета (категория R); и
в) сменяема прикачна техника (категория S)."

ремарке в селското

„ремарке“ означава превозно средство в областта на селското или горското стопанство, чието основно предназначение е да бъде теглено от трактор и което е предназначено основно да превозва товари или да обработва материали и при което съотношението между технически допустимата максимална маса с товар и масата без товар е равно или по-голямо от 3,0;
и т.н. и т.н.

НАП може да ги определя като транспортни средста, но европейските регламенти ги определят като "превозни средства" и са пряко свързани с МПС-та и за това ревизоинните им актове за 10% падат в съда.

 RE: Тракторно ремарке jorro22 Профил 22.03.2015 21:06

Отговор на Tanqbgr(22.03.2015 20:11):
Tanqbgr каза:


НАП може да ги определя като транспортни средста, но европейските регламенти ги определят като "превозни средства" и са пряко свързани с МПС-та и за това ревизоинните им актове за 10% падат в съда.

НАП тогава ( по времето на Мургина) великодушно признава 25 %, пък ти хем отричаш Мургина, хем казваш, че съдилищата отменят нормите по 10 % (демек връщат нещата към 25 % както казва Мургина). Няма ли някакво вътрешно противоречие в това което написа?
Според моята инжЕнерска кратуна, ремаркетата трябва да са дори с 5 % амортизационна норма, щото едно ремарке ще смени 5 трактора, и пак ще използваемо (като предните четири трактора отдавна са отишли за скрап)

 RE: Тракторно ремарке тониК Профил Изпрати email 22.03.2015 23:19

Да, ама една каруца не може да надживее 5 коня: (

 RE: Тракторно ремарке Tanqbgr Профил Изпрати email 23.03.2015 01:44

Отговор на jorro22(22.03.2015 21:06):
jorro22 каза:

НАП тогава ( по времето на Мургина) великодушно признава 25 %, пък ти хем отричаш Мургина, хем казваш, че съдилищата отменят нормите по 10 % (демек връщат нещата към 25 % както казва Мургина). Няма ли някакво вътрешно противоречие в това което написа?


???? Отричам ????
Регламентът е задължителен законодателен акт и се прилага в своята цялост във всички страни от ЕС. Явно не сте писали молба за безмитен внос и освобождавне от ДДС при върната стока от износ, където се основаваш на 3 члена от 2 регламента плюс чл.58 ал.17 от ЗДДС, тъй като не са транспонирани в нашите закони. И ВАС дебнат като хиени и отменят решения по влезли решения по данъчни дела противоречащи на европейското законодателство за да не стигат до съда в Люксембург.

 RE: Тракторно ремарке mehana Профил Изпрати email 23.03.2015 07:43

ДМА-3 категория,10% ДА.

 RE: Тракторно ремарке jorro22 Профил 23.03.2015 07:51

Отговор на Tanqbgr(23.03.2015 01:44):
Tanqbgr каза:


???? Отричам ????
Регламентът е задължителен законодателен акт и се прилага в своята цялост във всички страни от ЕС. Явно не сте писали молба за безмитен внос и освобождавне от ДДС при върната стока от износ,

Тука не става въпрос за внос на ремаркета, а за определяне на данъчни амортизационни норми на същите. Едва ли данъчните амортизационни норми са предмет на европейски регламент или дори на междунарадните счетоводни стандарти.

 RE: Тракторно ремарке jorro22 Профил 23.03.2015 07:54

Отговор на Tanqbgr(22.03.2015 20:11):
Tanqbgr каза:

А пък Регламент (ЕС) 167/2013 г. е относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства.Я да надзърнем в този регламент:

С регламента се определят хармонизирани правила за производството на превозни средства за селското и горското стопанство (трактори, ремаркета и прикачна техника), във връзка с осигуряването на правилното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира високо равнище на безопасност на пътя и при работа, и висока степен на опазване на околната среда.
http://kti.government.bg/2013/07/08/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B5%D1%81-1672013-%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0/
Въпрос: дали този регламент се занимава с данъчни амортизационни норми?

 RE: Тракторно ремарке jorro22 Профил 23.03.2015 07:56

Отговор на Tanqbgr(23.03.2015 01:44):
Tanqbgr каза:


???? Отричам ????
Регламентът е задължителен законодателен акт и се прилага в своята цялост във всички страни от ЕС.

Регламент (ЕС) 167/2013 г. е в сила от 2013 г., а становището на Мургина е от 2007 г. Нямало е как тогава да се прилага нещо невъзникнало (а отгоре на това уреждащо съвсем друга материя)
 

 RE: Тракторно ремарке Nedeltschev Профил Изпрати email 23.03.2015 19:30

Регламентът си е регламент, най-малкото, като са го сътворили, са имали в предвид счетоводни въпроси,
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство