Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Тема. ддс за възстановяване по европроекти

 

 ддс за възстановяване по европроекти vkm71 Профил 11.01.2017 14:06

Общината ще възстановяваме ДДС по европрокт по ОП Околна среда 2014-2020 в чл. 92 ал,3 от ЗДДС е предвидено ускорено възстановяване на ДДС по ОП Околна среда 2007-2013 г.. след запитваене от наша страна ни заявиха, че щом проекта е по ОП Околна среда 2014-2020 за нас не важи чл.92 ал,3 за ускорено възстановяване на ДДС.

Същевремено в постановленията за изпълнение на държавния бюджет за 2016 и 2017 г. има
"Чл. 66. В случаите, когато по одобрени
проекти ДДС е финансиран като разход от
първостепенни разпоредители с бюджет и /
или бюджетни организации по чл. 13, ал. 4
от Закона за публичните финанси и за който
възниква право на приспадане на данъчен
кредит по реда на Закона за данък върху
добавената стойност, сумата подлежи на
връщане в срок до края на месеца, следващ
месеца, през който правото на данъчен кре­
дит е упражнено. За невъзстановените суми
в срок се дължи лихва за забава съгласно
Закона за лихвите върху данъци, такси и
други подобни държавни вземания."
В Закона за ДДС никъде не се споменава за подобен вид ускорено възстановяване на ДДС от първостепените разпоредители .
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет