Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! Казус за покупка по марж и ВОП

 Казус за покупка по марж и ВОП Silverbaby Профил Изпрати email 12.04.2017 08:41

Колеги, изчетох какво ли не, но за първи път се сблъсквам с материята и моля за помощ, за да нямам главоболия с НАП след това!
Казусът е следния: нова фирма, която се занимава с покупко-продажба на авотомобили втора употреба, купува кола от аукционен сайт в Италия. За покупката са издадени 3 фактури. Едната е за покупката на автомобила - 3000 евро с изричен текст, че се продава на марж. Втората е за комисионна от аукциона за 500 евро с 0% ДДС и третата е за изготвянето на документите на колата на стойност 229 евро пак с 0% ДДС. Всички фактури са с дата 15.03.2017 г. - датата, на която е направено плащането. Колата ще бъде продадена днес.
На база прочетеното, според мен, трябва да начисля ДДС с протокол по чл. 117 за комисионната на аукциона и за подготовката на документите. Колебая се обаче този протокол с дата от месец март ли трябва да бъде или от месец април - "ВАЖНО!!! Протокол съгласно чл. 117 от ЗДДС се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. Данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие." (Указания на НАП) И вторият момент е - ако си самоначисля ДДС в месец март, мога ли да го включа и в дневник покупки или трябва да го внеса, а да отразя протокола по чл.117 в дневник покупки, за месец април, когато колата ще бъде продадена?
Много благодаря на всички, които ще отделят от ценното си време, за да ми помогнат!

 RE: Казус за покупка по марж и ВОП pitanka1234 Профил 12.04.2017 10:21

Според мен и за трите фактури се изготвя протокол по чл. 117 като основанието за издаване на протокол е чл. 82, ал. 2-5. Протокола трябва да е с дата от март, за да си самоначислите данъка в март, но данъчния кредит може да ползвате в март или в един от следващите 12 месеца, по Ваш избор
Ето няколко думи за доставка по чл. 82, ал. 2-5

Доставка по чл.82 ал.2-5 – използва се в случаите, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема (доставките са изброени в чл.82 ал.2 т.1-3). Използва се още в случаите на тристранна операция от придобиващия за начисляване на ДДС. Протоколът постъпва в дневниците по ЗДДС както следва:
В дневник продажби се отразява:
Колона 14 – Данъчна основа на получени доставки по чл.82, ал.2-5 ЗДДС.
Колона 15 – Начислен ДДС за ВОП и за получени доставки по чл.82, ал.2 – 5 ЗДДС.
В справка декларацията данните се извеждат в клетки 12 и 22.
В дневник покупки се отразява:
Колона 10 – Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82 ал. 2 – 5 ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит.
Колона 11 – ДДС с право на пълен данъчен кредит.
В справка декларацията данните се извеждат в клетки 31 и 41.
Последната информация е извадка от следната страница:
https://plusminus.com/bg/tutorials/vat/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-117#title8

 RE: Казус за покупка по марж и ВОП стискозъбка Профил 12.04.2017 10:53

Вместо да четеш страници, да бЯ прочела закона? Отговор на pitanka1234(12.04.2017 10:21):

 RE: Казус за покупка по марж и ВОП Silverbaby Профил Изпрати email 12.04.2017 11:01

pitanka1234, благодаря Ви за изчерпателния отговор!
Приемам, че за фактурите за аукцион и изготвяне на документите трябва да начисля (и евентуално веднага да приспадна) ДДС, защото те за мен са ВОП, но във фактурата за покупка на автомобила изрично е посочен специален текст, потвърждаващ, че дилъра ми продава на марж. Означава, че доставчикът е начислил ДДС на маржа, но то не се вижда във фактурата, т.е няма начислено ДДС на отделен ред. Смятам, че трябва да включа фактурата само в дневник покупки без право на данъчен кредит. При продажбата във фактурата, която ще издам не начислявам ДДС т.е. не се вписва данъчна основа, а само сума за плащане, както и текст "режим на облагане на маржа - стока втора употреба, чл.143 от ЗДДС" (чл.89 от ППЗДДС). Съответно за април ще съставя протокол по чл. 90 от ППЗДДС, с който ще начисля данъка по извършената сделка по гл. 17 от ЗДДС.
Моля и други колеги, които са запознати да дадат становище

 RE: Казус за покупка по марж и ВОП Silverbaby Профил Изпрати email 12.04.2017 11:11

Отговор на стискозъбка(12.04.2017 10:53):
стискозъбка каза:
Вместо да четеш страници, да бЯ прочела закона?


Извинявайте, че Ви притеснявам, но наистина след четене на закона и правилника н пъти пак имам неясноти по практическото му прилагане, защото с НАП нещата винаги могат да стигнат до положението от вица " Зайо, що си с шапка; Зайо, що си без шапка".
Според Вас за фактурите за "спомагателните" дейности, съпътстващи покупката на автомобила (такса за аукцион и подготовка на документи), кога трябва да съставя протокол по чл. 117 - март или може и април (т.е. кога ми е станал изискуем данъка, след като фактурите са от 15.03.). Четох, че трябвало да го включа в дневник покупки чак като продам колата, което не ми се струва резонно от една страна, защото мога да я продам на теория и след изтичане на 12-месечния период. И тогава какво, не ползвам ДК ли....?
Съжалявам, ако питанията ми са глупави, но предпочитам първо да питам и после да действам, а не след като натворя простотиите да се чудя как да ги поправям.
Благодаря Ви, ако решите да ми отговорите!
Хубав и усмихнат ден!

 RE: Казус за покупка по марж и ВОП pitanka1234 Профил 12.04.2017 11:38

Ами... Вие реално дължите ДДС по сделките и въвеждайки в дневника за продажбите протоколите, начислявате това ДДС. Да обаче ако ще използвате автомобила за облагаеми доставки, тогава значи имате право на данъчен кредит в размер на ДДС, който сте въвели в дневника за продажбите. За да ползвате този данъчен кредит, отразявате протокола по чл. 117 не само в дневник продажби, но и в дневник покупки в колоните с право на пълен данъчен кредит. Ако в последствие използвате автомобила за необлагаеми доставки, или доставки със ставка 0%, тогава ще коригирате ползвания данъчен кредит.
Това с чакането да продадете автомобила не го разбирам защо са го писали. Един прост пример - купувам вафла и ползвам данъчен кредит в месеца на покупката, а не чакам да продам вафлата и чак тогава да си включа фактурата в дневниците. В случая предмета на сделката е автомобил, но сами по себе си и двете са стоки.

 RE: Казус за покупка по марж и ВОП Silverbaby Профил Изпрати email 12.04.2017 11:50

Автомобилът за нас е стока, която е купена съгласно изискванията на чл.143, ал.1, т.4 от ЗДДС и ще бъде продадена по същия начин.
Италианският търговец, който също е дилър, продаващ на марж е калкулирал ДДС-то в цената и за да не стане начисляване на ДДС в/у ДДС тези фактури не подлежат на самоначисляване, а се прилага специален режим. Поне това ми говори на мен ЗДДС и ППЗДДС.

 RE: Казус за покупка по марж и ВОП pitanka1234 Профил 12.04.2017 12:42

Ух, да. За автомобила е така. Прави сте. Доставчика внася ДДС на маржа. За това ние нямаме задължение за самоначисляване.

 RE: Казус за покупка по марж и ВОП pitanka1234 Профил 12.04.2017 17:49

Ето тук е описано всичко подробно - http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=113:mat05&Itemid=35

 RE: Казус за покупка по марж и ВОП liliya1122 Профил Изпрати email 12.04.2017 21:33

Тази статия е много стара, Това не е така много отдавна -
".
Следва също така да се подчертае, че в случаите на упражнено право на избор от лицата дилъри правото на данъчен кредит за получените или внесените от тях стоки, за които не се прилага специалният ред за облагане на маржа, възниква и се упражнява в данъчния период, през който данъкът за последващата доставка на стоката е станал изискуем . "

Четете закона и ППЗДДС,
 

 RE: Казус за покупка по марж и ВОП Tanqbgr Профил Изпрати email 13.04.2017 02:26

Отговор на Silverbaby(12.04.2017 11:01):
Silverbaby каза:
Смятам, че трябва да включа фактурата само в дневник покупки без право на данъчен кредит.

Грешно смяташ. Италианската фактура не е данъчен документ по смисъла на ЗДДС за да я включиш в дневника.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС