Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Ревизионен акт и приспадната загуба

 Ревизионен акт и приспадната загуба didii Профил 15.08.2017 22:32

Имах ревизия за периода 2014-2015 г. Резултата от нея е увеличение на данъчната печалба и данък за внасяне. До тук всичко е нормално, но т.к. от предходните години има натрупана данъчна загуба в ревизионния акт същата е приспадната в пълен размер, но тази загуба аз веднъж съм я приспадната в ГДД за 2016г. т.е. става двойно приспадане. Акта е получен на 02.08.2017. Съгласили сме се няма да обжалваме. Питам се, аз сега дали да се възползвам от промяната в ЗКПО и да подам нова годишна декларация до 30 Септември без да приспадам тая загуба, да си довнеса данъка и да ми е чисто на душата или не? Как е най-правилно да постъпя според вас?

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба BokoKoko Профил 16.08.2017 07:07

А защо ще обжалвате, след като ще ти е "чисто на душата" , след подаване на корективна ГДД?

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба didii Профил 16.08.2017 09:32

Няма да обжалваме.... Чудех се дали да подавам наново ГДД за 2016 г. и объркването ми идва от този член

Корекции на грешки, установени при данъчен контрол


Чл. 81. Разпоредбите на тази глава, с изключение на чл. 75, ал. 3, се прилагат и в случаите на грешки, установени при данъчен контрол.а чл.75, ал.3 е:
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В случаите по ал. 1 при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването ? е изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация. В останалите случаи по ал. 1 данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.

Но ако правилно разсъждавам не би трябвало да подавам коригираща декларация ако ревизията ми беше за 2016.... с осчетоводяването на акта и плащането на задълженията всичко ще приключи.

Но моят случай е друг. В резултат на корекция на резултата по РА за 2014 и 2015 г. годишната ми данъчна декларация за 2016 г. е с невярно съдържание, т.к. приспадам данъчна загуба, която всъщност ако не бях допуснала нарушенията през 2014 и 2015 открити от данъчните, не би трябвало да имам да приспадам за 2016 г.

Следователно най-редно би било да подам наново ГДД за 2016 г. без да приспадам данъчна загуба. Просто ми трябва малко помощ дали разсъждавам правилно, че и без това тая фирма е такава боза....

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба One Профил 16.08.2017 10:45

Можеш да подадеш коригираща декларация за 2016, тъй като ще коригираш данъчно задължение, установено с подадена декларация, а не с ревизионен акт или акт по чл.106-107 от ДОПК.
Действително разпоредбите на ЗКПО в тази посока са леко объркващи, но следвайки духа на данъчното законодателство това е моето заключение.

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба mehana Профил Изпрати email 16.08.2017 13:49

С РА е установено увеличение на данъчната печалба напр. със 100 000 лв за периода 2014-2015 г. и съответно корпоративен данък за внасяне за 10 000,00 лв.Данъчната загуба е за период преди 2014 г. и е приспадната във 2016 г.Ако сте имали данъчна загуба за 30 000,00 лв, а данъчна печалба за 2016 г. за 50 000,00 лв., то вие сте внесли корпоративен данък върху 20 000,00 лв. В РА са направили отново приспадане с тези 30 000,00 лв. и съгласно този ревизионен акт трябва да довнесете корпоративен данък върху 100 000,00 лв-30 000,00 лв.= 70 000,00 лв. данъчна основа.Такъв ли е казусът?
Аз мисля ,че ревизията обхваща и 2016 г. И се получава следното-по някои сделки имате увеличение на данъчната основа, но едновременно с това Ви признават данъчната загуба за периоди преди 2014 г. РА в ГДД по чл.50 от ЗКПО за 2017 г. преди приспадане на данъчната загуба се показва на 100% в увеличение на СФР за 2017 г.Неудачно е да се прави корекция във ГДД за 2016 г.Дайте повече информация за РА, основни текстове.Мисля, че не е приспадане на данъчна загуба в РА, защото е съвсем друг редът на приспадане на данъчна загуба.А е признаване на тази данъчна загуба.

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба mehana Профил Изпрати email 16.08.2017 14:00

В 2017 г. взимате операцията Други разходи/Разчети за корпор. данък-10 000,00 лв и със същата сума увеличение на ДФР за 2017 г.Само ви е призната данъчната загуба, а не приспадната.
Данъчна загуба се приспада само по реда на чл. 71, ал. 1 от ЗКПО.В РА не може.

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба Abby12 Профил 16.08.2017 14:23

Отговор на mehana(16.08.2017 14:00):
mehana каза:
В 2017 г. взимате операцията Други разходи/Разчети за корпор. данък-10 000,00 лв и със същата сума увеличение на ДФР за 2017 г.Само ви е призната данъчната загуба, а не приспадната.
Данъчна загуба се приспада само по реда на чл. 71, ал. 1 от ЗКПО.В РА не може.


глупости на търкалета, както и горният пост
периодът на ревизията не се мисли, пише го в заповедта за ревизия

didii, защо не говори с ревизиращия екип? подозирам, че щяха да ти кажат да коригираш 2016

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба didii Профил 16.08.2017 14:37

Ето давам повече информация:
Фирма "Х" има данъчна загуба за приспадане към 01.01.2014 г. в размер 6000 лв.
2014 - данъчна печалба - 2000 лв. в ГДД приспадаме загуба в размер на 2000 лв. - данък за внасяне 0.00 лв.
2015 - данъчна печалба - 1000 лв. в ГДД приспадаме 1000 лв. - данък за внасяне 0.00 лв.
2016 - данъчна печалба - 4000 лв. в ГДД приспадаме остатъка от 3000 лв. - довнасяме данък 100 лв. (4000-3000=1000*10% = 100лв.

на 02.08.2017 получавам РА от ревизия за периода 01.01.2014 - 31.12.2015 г. Периода на ревизията необхваща 2016 г.

в него пише: за 2014 г. -
счетоводен финансов резултат 2000
увеличение на финансовия резултат с 6000 лв.
намаление на финансовия резултат с 6000 лв - приспаднати остатъци от данъчни загуби от 2011 и 2012;
Данъчен финансов резултат - Данъчна печалба 2000 лв. - Полагащ се корпоративен данък 200 лв.

за 2015 :
Счетоводен финансов резултат 1000
увеличение на финансовия резултат с 1000 лв.
Данъчен финансов резултат - Данъчна печалба 2000 лв. - Полагащ се корпоративен данък 200 лв.

Общо дължим корпоративен данък 400 лв + лихвите......

Оства въпроса за ГДД за 2016 г.?!?! да я пипам ли или да си трая.... да ме проверят...или да увелича в ГДД за 2017 с тия 3000 лв. двойно приспадната загуба.... колкото повече се ровея повече се обърквам.

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба didii Профил 16.08.2017 14:50

Abby12 - ревизиращият екип явно са в отпуска, от два дни ги търся и не ми вдигат. Но от шефа разбрах, че нещо са споменали за корекция на декларацията за 2016 г., но той не е много наясно...

Имам още малко време да си реша проблема, но реших, че някой може да е имал подобен казус и да не откривам сега топлата вода ....

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба One Профил 16.08.2017 15:07

Като се има предвид, че тази възможност за корекция на ГДД е от 01.01.2017 едва ли има много подобни казуси.

То няма много за чудене, или вие си коригирате данъка за 2016 или НАП ще ви го коригират при евентуална ревизия.

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба mehana Профил Изпрати email 16.08.2017 15:18

Общо увеличението е за 7 000,00 лв. В РА са приспаднали общо данъчна загуба за 6 000,00 лв., отнасяща се за период преди 01.01.2014 г.Приспадането е по чл. 71, ал. 1 от ЗКПО.Данъчните органи в РА ги приспадат все едно те изготвят ГДД по чл. 92 от ЗКПО във връзка с чл. 79 от ЗКПО,който е в сила от 01.01.2017 г. и е неприложим за ГДД за 2016 г.
Според мен трябва да направите следното:
1.В ГДД по чл. 92 от ЗКПО,съгласно по чл. 26 от ЗКПО правите увеличение на СФР със 7 000,00 лв.
2.В ГДД по чл. 92 от ЗКПО, правите увеличение на СФР със 3 000,00 лв в други увеличения.

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба mehana Профил Изпрати email 16.08.2017 15:42

По т. 2 това е приспаднатата данъчна загуба в ГДД по чл. 92 за 2016 г.

3.В други намаление на СФР показвате 6 000,00 лв. -това е приспадане на признатата данъчна загуба по РА.
Сметнете разликата: 7 000,00 лв. + 3000,00 лв. - 6 000,00 лв.= 4 000.00 лв., което е 400,00 лв. корпоративен данък.

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба mehana Профил Изпрати email 16.08.2017 15:45

Според мен трябва да се вземат следните операции
609/452-700,00 лв.-увеличение в ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. по чл. 26 от ЗКПО
609/452-300,00 лв.-увеличение в ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. в други увеличения
452/709 - 600,00 лв. - намаление в ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. в други намаления.
Считам, че РА трябва да има отражение в ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г.

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба Abby12 Профил 16.08.2017 15:56

Отговор на didii(16.08.2017 14:50):
didii каза:
Abby12 - ревизиращият екип явно са в отпуска, от два дни ги търся и не ми вдигат. Но от шефа разбрах, че нещо са споменали за корекция на декларацията за 2016 г., но той не е много наясно...


изчакай малко, според мен точно това ще ти кажат
но това е ЕЖК, не официално инфо

имаш време до началото на октомври

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба didii Профил 16.08.2017 16:11

Благодаря за отговорите!

Ще помисля още малко и ще продължавам да правя опити да се свържа с ревизиращия екип. Отговор на Abby12(16.08.2017 15:56):

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба mehana Профил Изпрати email 16.08.2017 16:19

Направете и консултация с адвокат по данъчно право.

Отговор на didii(16.08.2017 16:11):
didii каза:
Благодаря за отговорите!

Ще помисля още малко и ще продължавам да правя опити да се свържа с ревизиращия екип.

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба didii Профил 16.08.2017 16:32

Отговор на mehana(16.08.2017 16:19):
mehana каза:
Направете и консултация с адвокат по данъчно право.
Това пък защо?

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба One Профил 16.08.2017 16:55

Щото "механата" сам не си вярва на писанията.

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба didii Профил 16.08.2017 17:02

Отговор на One(16.08.2017 16:55):
One каза:
Щото "механата" сам не си вярва на писанията.


Споко, имам глава на раменете и няма да се доверя на сляпо. Но тия дискусии понякога са много полезни. И макар и объркващи .... все пак в спора се ражда истината. Ами ако акта го бях получила на 02.10.2017 ... к`во щях да правя?!?

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба One Профил 16.08.2017 17:20

Спокоен съм, не съм се притеснил изобщо.
Ако акта го бяхте получили на 02.10.2017, нямаше да можете сами да коригирате декларацията. Какво щяхте да правите? Ами например писмено да уведомите НАП и те да предприемат действия по промяна на данъчното задължение или пък можеше и нищо да не направите, но тя тази възможност съществува и сега.

Отговор на didii(16.08.2017 17:02):
didii каза:


Споко, имам глава на раменете и няма да се доверя на сляпо. Но тия дискусии понякога са много полезни. И макар и объркващи .... все пак в спора се ражда истината. Ами ако акта го бях получила на 02.10.2017 ... к`во щях да правя?!?

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба Abby12 Профил 17.08.2017 12:36

Отговор на One(16.08.2017 17:20):
One каза:
Ако акта го бяхте получили на 02.10.2017, нямаше да можете сами да коригирате декларацията.


наистина?
аз пък си мисля, че щеше да може...

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба One Профил 17.08.2017 12:42

В такъв случай, ако искаш ни сподели какво си мислиш.

Отговор на Abby12(17.08.2017 12:36):
Abby12 каза:


наистина?
аз пък си мисля, че щеше да може...

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба denbo Профил 08.09.2017 10:15

коригираща данъчна декларация в този случай не може да се приложи, те са в грешка, защото не са обработили ГДД за 2016 и не са я взели предвид. Най-разумно е да се напише възражение срещу актът, като се приложи копие от ГДД за 2016 и се помолят да изчислят коректно задълженията ви по Рев акт, които да внесете...

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба DIVARNA Профил 31.10.2017 11:01

И какво стана?
 

 RE: Ревизионен акт и приспадната загуба Abby12 Профил 31.10.2017 12:09

Отговор на denbo(08.09.2017 10:15):
denbo каза:
коригираща данъчна декларация в този случай не може да се приложи, те са в грешка, защото не са обработили ГДД за 2016 и не са я взели предвид. Най-разумно е да се напише възражение срещу актът, като се приложи копие от ГДД за 2016 и се помолят да изчислят коректно задълженията ви по Рев акт, които да внесете...


с бъклица и дрян ли да ги помолят? или с печено пиле, като кум на сватба?
пълни глупости
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци