Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! промяна чл.92 зкпо

 промяна чл.92 зкпо теди Профил 27.11.2017 11:19

отново въпроса , който ше е на дневен ред след около месец . Според вас ще подава ли ГДД и отчет в ТР фирма , която има закупен актив и има банкови такси. Съгласно чл.1,ал.1от ТЗ/- НЕ , НО .....

 RE: промяна чл.92 зкпо colori Профил 27.11.2017 11:28

Има ли дейност или не фирмата - това е въпросът и това следва да се прецизира . Според мене - да. Според много други сигурно не. Оставате Вие като трета страна . И ?

 RE: промяна чл.92 зкпо Liglyo Профил 27.11.2017 11:33

Отговор на теди(27.11.2017 11:19):
теди каза:
отново въпроса , който ше е на дневен ред след около месец . Според вас ще подава ли ГДД и отчет в ТР фирма , която има закупен актив и има банкови такси. Съгласно чл.1,ал.1от ТЗ/- НЕ , НО .....


Ще си позволя да цитирам чл.1 от ТЗ и ще помоля да ми обасните връзката с подаването на ГДД.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:
1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) продажба на стоки от собствено производство;
3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка на ценни книги с цел да ги продаде;
4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) търговско представителство и посредничество;
5. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) комисионни, спедиционни и превозни сделки;
6. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) застрахователни сделки;
7. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) банкови и валутни сделки;
8. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) менителници, записи на заповед и чекове;
9. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) складови сделки;
10. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лицензионни сделки;
11. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) стоков контрол;
12. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) сделки с интелектуална собственост;
13. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
14. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
15. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лизинг.
(2) Търговци са:
1. търговските дружества;
2. кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации.
(3) За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1.

 RE: промяна чл.92 зкпо XXXXX Профил 27.11.2017 11:35

Закона за корпоративното подоходно облагане
чл. 92 ал. 4 (в сила от 01.01.2018 г.):
„(4) Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.“

Закона за счетоводството, § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби (в сила от 01.01.2018 г.):
30. "Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Не виждам нужда от коментар.

 RE: промяна чл.92 зкпо colori Профил 27.11.2017 11:47

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.


Хехех, а дали ДМА е стока в този смисъл - чакам да тръгнат всенародни обсъждания. И подавало ли е лицето / да попитам питащата / ОКД5 ?

 RE: промяна чл.92 зкпо XXXXX Профил 27.11.2017 11:49

Ами чакай.
Аз ще чакам Коледа.

Отговор на colori(27.11.2017 11:47):
colori каза:
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.


Хехех, а дали ДМА е стока в този смисъл - чакам да тръгнат всенародни обсъждания. И подавало ли е лицето / да попитам питащата / ОКД5 ?

 RE: промяна чл.92 зкпо теди Профил 27.11.2017 12:21

ВЪПРОСА Е СВЪРЗАН С ПОКУПКА НА АКТИВ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

 RE: промяна чл.92 зкпо XXXXX Профил 27.11.2017 12:24

И какво общо има покупката от минали години с ГДД за настоящата година?
КАКВО ТОЧНО ИСКАТЕ ДА ПИТАТЕ???

Отговор на теди(27.11.2017 12:21):
теди каза:
ВЪПРОСА Е СВЪРЗАН С ПОКУПКА НА АКТИВ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

 RE: промяна чл.92 зкпо bonou2 Профил 27.11.2017 12:39

черен петък и сайбър пондRелник...в оТиТа ;)))

 RE: промяна чл.92 зкпо colori Профил 27.11.2017 13:24

Ами влизането в сила на някои определения. Ама като е закупен минала година защо се пита за тази година, ако активът си седи мирно и кротко неупотребяван ?

Отговор на XXXXX(27.11.2017 12:24):
XXXXX каза:
И какво общо има покупката от минали години с ГДД за настоящата година?


 RE: промяна чл.92 зкпо Liglyo Профил 27.11.2017 13:32

От поне 12-13 години се занимава със счетоводство и не може един въпрос да формулира.
Мъка, плача.
Иска се да отговарят на условията на 5 точки едновременно, но те понеже отговаряли на една, може ли да не подават ГДД.
Сега ще се окаже, че активът е колата на шефа и са начислявали амортизации за него.
 

 RE: промяна чл.92 зкпо sever Профил 27.11.2017 13:33

Шок ... Шок , въпрос с повишена трудност ! ? ! Амортизации ?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци