Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! Данъчно третиране на споделен куриер

 Данъчно третиране на споделен куриер Leitz Профил 19.01.2018 10:41

Здравейте колеги,
Фирма А изпраща стока в един пакет със стока от фирма Б за един общ краен клиент с наложен платеж. Тоест имаме една куриерска пратка със стоки от 2 различни фирми. Всяка от тях разбира се издава фиск бон за безналично плащане. Договор за куриерско обслужване има само фирма Б и парите постъпват във банковата сметка на Б. Но в постъпилата сума в разплащателната сметка на Б има и стоки от фирма А. След това фирма Б тегли парите и плаща съответната част на А. За което си начислява 5% от превода като комисион съгласно сключен договор.

Според вас виждате ли проблем, за който НАП може да ни глоби - някой процедира ли по този начин?

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер tihastapka Профил 19.01.2018 11:34

Ако не е регистрирана някоя от фирмите по ЗДДС много внимавайте в такива схеми кой е собственик на фирмата и сходна ли е дейността им.

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер Fitzgerald Профил 19.01.2018 11:42

Ей тоя въпрос трябва да го вкарат в учебниците. Фирма А или фирма Б сте?

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер Leitz Профил 19.01.2018 11:47

Аз съм счетоводител и на двете фирми, които забравих да поясня са свързани лица. Фирма Б е регистрирана по ЗДДС.

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер tihastapka Профил 19.01.2018 12:31

От 2017 ползват реда на 94,5 от ЗДДС и регистрират и втората фирма по ДДС със задна дата. Та без да махнете свързаността и да отиграете с данъчен адвокат схемата, хич не си играйте.

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер tihastapka Профил 19.01.2018 12:55

96.4 е точния член

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер tihastapka Профил 19.01.2018 12:56

96.4 е точния член

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер Leitz Профил 19.01.2018 14:20

Отговор на tihastapka(19.01.2018 12:56):
tihastapka каза:
96.4 е точния член

Ние нито се преобразуваме, нито се отчуждаваме - не разбирам каква е врзката на цитираната алинея?
(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки по ал. 2, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по чл. 51, ал. 1. В облагаемия оборот се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато същият е регистрирано лице на основание, различно от този член или чл. 100, ал. 1, или е нерегистрирано по този закон лице, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди преобразуването или прехвърлянето в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2, както и по т. 3 само при непарична вноска на предприятие или обособена част от него. При отделяне или разделяне, както и при непарична вноска на обособена част от предприятие се взема предвид оборотът, реализиран при осъществяване на прехвърлените дейности от преобразуващия се или отчуждителя, а при невъзможност същият да бъде определен в зависимост от дейностите - пропорционално на прехвърлените активи

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер tihastapka Профил 19.01.2018 14:40

Третират го като "отделяне" и облагат доста успешно. Има писмо с инструкции по темата от юни.

"Считано от 01.01.2017 г. е в сила променената разпоредба начл. 96, ал. 4 от ЗДДС, като след допълнението същата има следната редакция: „В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки по ал. 2, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по чл. 51, ал. 1. В облагаемия оборот се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато същият е нерегистрирано по този закон лице, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди преобразуването или прехвърлянето в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2, както и по т. 3 само при непарична вноска на предприятие или обособена част от него. При отделяне или разделяне, както и при непарична вноска на обособена част от предприятие се взема предвид оборотът, реализиран при осъществяване на прехвърлените дейности от преобразуващия се или отчуждителя, а при невъзможност същият да бъде определен в зависимост от дейностите - пропорционално на прехвърлените активи“. В резултат на промяната се обхващат и случаите, при които преобразуващият или отчуждителят не са регистрирани за целите на ЗДДС лица и се създава задължение за приемащото лице да кумулира реализирания от него облагаем оборот с този на отчуждителя за период от последните 12 последователни месеца преди преобразуването. С посочената промяна се цели да се противодейства на задължените лица, които избягват задължителната регистрация чрез създаване на друг правен субект, чрез който продължават да осъществяват същата търговска дейност, която е била осъществявана от тях в текущ или предходен данъчен период."

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер tihastapka Профил 19.01.2018 14:40

Третират го като "отделяне" и облагат доста успешно. Има писмо с инструкции по темата от юни.

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер Fitzgerald Профил 19.01.2018 15:02

Идеята е, че хората, които го правят гледат да нямат допирни точки между фирмите. А вашето е - Ела вълчо изяж ме. Третирането на така наречения споделен куриер, ви е най-малкия проблем според мен.

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер Leitz Профил 19.01.2018 15:15

Може ли номера на разяснението от НАП.

Важно е изменението на чл. 96, ал. 4 ЗДДС. Със създаването на новите изречения второ и трето се запълва съществена празнота в закона, позволяваща на данъчно задължените лица да избягват регистрация по ЗДДС. Така след измененията при преобразуване по Търговския закон или прехвърляне на предприятие между нерегистрирани по ЗДДС лица при определяне на облагаемия оборот на участващите в преобразуването лица ще се взема предвид и облагаемият оборот на преобразуващите се предприятия, съответно на отчуждителя на предприятието. Така например, ако едно предприятие с облагаем оборот 25 000 лв. се влее в друго предприятие, което пък от своя страна има 30 000 лв. оборот, то приемащото предприятие ще се смята, че е натрупало 55 000 лв. оборот и за него възниква задължение за регистрация по ЗДДС. Преди изменението в подобни случаи оборотът на преобразуващото се предприятие не се вземаше предвид.

Тук не откривам в конкретния казус къде попадам?

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер Leitz Профил 19.01.2018 15:22

Отговор на Fitzgerald(19.01.2018 15:02):
Fitzgerald каза:
Идеята е, че хората, които го правят гледат да нямат допирни точки между фирмите. А вашето е - Ела вълчо изяж ме. Третирането на така наречения споделен куриер, ви е най-малкия проблем според мен.

Реално няма отклонение от данъчно облагане - всяка от фирмите си издава фискални бележки.
Ще се радвам да споделите къде ни е основния проблем?

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер tihastapka Профил 19.01.2018 15:26

След това писмо мисля повечето хитрувания с много и нерегистрирани по ЗДДС фирми следва да бъдат забравени.

Номерът е нечетлив, но това е текста:

Настоящото писмо се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от ЗНАП във връзка с приложението на чл. 96 от ЗДДС при извършването на проверки от органите по приходите е оглед предотвратяване на злоупотреби.
Считано от 01.01.2017 г. е в сила променената разпоредба начл. 96, ал. 4 от ЗДДС, като след допълнението същата има следната редакция: „В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки по ал. 2, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по чл. 51, ал. 1. В облагаемия оборот се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато същият е нерегистрирано по този закон лице, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди преобразуването или прехвърлянето в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2, както и по т. 3 само при непарична вноска на предприятие или обособена част от него. При отделяне или разделяне, както и при непарична вноска на обособена част от предприятие се взема предвид оборотът, реализиран при осъществяване на прехвърлените дейности от преобразуващия се или отчуждителя, а при невъзможност същият да бъде определен в зависимост от дейностите - пропорционално на прехвърлените активи“. В резултат на промяната се обхващат и случаите, при които преобразуващият или отчуждителят не са регистрирани за целите на ЗДДС лица и се създава задължение за приемащото лице да кумулира реализирания от него облагаем оборот с този на отчуждителя за период от последните 12 последователни месеца преди преобразуването. С посочената промяна се цели да се противодейства на задължените лица, които избягват задължителната регистрация чрез създаване на друг правен субект, чрез който продължават да осъществяват същата търговска дейност, която е била осъществявана от тях в текущ или предходен данъчен период.
В тази връзка при наличието на някоя от посочените в разпоредбата на чл. 96, ал. 4 от закона хипотези е необходимо да се установи дали за приемащото лице е възникнало основание за задължителна регистрация и дали същото е изпълнило изискванията на закона, произтичащи от това обстоятелство. В случай че приемащото лице, по отношение на което е налице основание за задължителна регистрация, не е спазило изискванията на ЗДДС, органите по приходите е необходимо да предприемат необходимите действия за регистрация при наличието на условията за това.

В практиката на органите по приходите са установени случаи, при които данъчно задължени лица избягват задължителна регистрация и плащане на ДДС чрез формална смяна на субекта, извършващ независима икономическа дейност. В повечето случаи промяната е свързана единствено със смяна на субекта — задължено лице по ЗДДС, като същевременно търговската дейност и използваният търговски обект остават същите и липсва съществена промяна в предлаганите стоки и услуги, използваните активи и персонал. Описаната хипотеза обикновено възниква при съществуващ договор за наем, по силата на който наемодателят отдава под наем търговски обект на лице, като при наближаване на прага за задължителна регистрация по ЗДДС от наемателя, договорът с това лице се прекратява и при същите условия се сключва нов договор, с нов наемател. Налице е формална промяна на задълженото лице, което извършва дейността, с цел избягване на регистрацията и начисляване на данък върху добавената стойност, което води до загуби за бюджета. В тези случаи след извършване на необходимите проверки и при наличие на съответните обстоятелства органите по приходите издават акт за регистрация на задълженото лице — новия наемател.
Заобикаляне на закона е налице, когато законът (разбиран, като всеки нормативен акт) установява забрана за постигане на даден правен резултат с определена сделка, но страните са постигнали този резултат по друг начин, с друга сделка, която води до забранения резултат. Механизмът за постигане на забранения от закона резултат е сключването на сделка (или на поредица от сделки), която сама по себе си не е забранена, тъй като с нея могат да се постигат и правомерни резултати. Страните обаче използват тези сделки, защото позволените им правни последици могат да доведат до неправомерен резултат.
В конкретния случай чрез формалната промяна на лицето, осъществяващо дейността, като се сключва нов договор за наем и се прекратява съществуващ преди достигане на облагаем оборот от 50 000 лв., се цели избягване на регистрацията по чл. 96 от ЗДДС и последващо начисляване на данък.

Органът по приходите, за да може да се позовава на заобикаляне на закона, следва да извърши необходимите за това проверки и да събере всички доказателства, относими към случая. При извършване на административни производства органите по приходите е необходимо да установят следните обстоятелства, които да служат за индикация, че се цели заобикаляне на закона:
- сключен нов договор за наем на търговски обект, без промяна в съществените клаузи, с изключение на наемателя;
- персоналът в търговския обект не е променен извън обичайното текучество; използва се същата или сходна търговска марка на предлаганите продукти, запазено е търговското наименование на обекта или се използва подобно такова;
- използва се наличното оборудване в търговския обект без значителни подобрения или промени;
- използва се същият фискален апарат;
- извършват се сделки с доставчиците на стоки и услуги на предходния наемател;
- търговецът предлага същите стоки и услуги, които са предоставяни от предходния държател на търговския обект или промените са незначителни.
В конкретното производство освен горепосочените могат да се установят и други факти и обстоятелства, които да предполагат заобикаляне на закона.
Преди предприемане на действия за установяване наличието на гореописаните факти и обстоятелства органите по приходите следва да установят обектите, при които облагаемият оборот доближава 50 000 лв. и се ползват въз основа на договор за наем. При наличие на тези предпоставки следва да се предприемат проверки на място в обектите за установяване на следните обстоятелства: назначен персонал, оборудване, предлагани стоки и услуги, използвана търговска марка и наименование, доставчици на стоки и услуги. След промяна на наемателя следва да се извърши повторна проверка в търговския обект с цел установяване и съпоставяне на информацията от двете проверки.

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер Leitz Профил 19.01.2018 16:41

Първо благодаря за указанието! Благодаря на участниците в темата!
Обаче....тук нямаме опит за избягване на регистрация по ЗДДС. Всяка от фирмите А и Б продава различни продукти - А продава стоки, а Б произвежда пробиотици. Тук не редуваме фирми в опит да не се регистрираме по ЗДДС, а има един онлайн магазин, в който се продават продуктите на свързаните дружества. Клиента разглежда магазина и си поръчва няколко артикула, които са собственост на няколко дружества - може да са повече от две. И за да не му изпратим 4 колета и да си оскъпим транспорта четирикратно до един и същи човек ние пускаме една пратка. Но договор с куриера има само фирма А, която продава най-често във времето. И тя получава парите, които разпределя по банков път с Б и си удържа такса за обявата в онлайн магазина плюс префактурираната транспортна услуга.

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер tihastapka Профил 19.01.2018 17:05

Основата продължава да е гнила. Ключовата дума е "отделяне". И магазина един и собственика и помещението и счетоводителя и куриера ... а фирмите пък две (или повече).

А че нямало опит да се избяга от ДДС ... недей така и ние хляба от това си изкарваме ;)

Мисли. Тоя начин отиде в историята.

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер Leitz Профил 26.01.2018 14:03

UP - някой с друго мнение по въпроса?
Пуснато е писмено запитване до НАП - чакаме...
Но нека не спираме да дискутираме...

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер Iren2012 Профил 03.04.2018 15:26

Всички тези проблеми ще отпаднат, ако куриера ви изплаща сумите в брой.
 

 RE: Данъчно третиране на споделен куриер Leitz Профил 03.04.2018 16:08

И аз това предложих, но собственика не желае.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС