Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! Недоумявам!!!

 Недоумявам!!! Balans Профил Изпрати email 06.02.2018 13:55

Миналата година бяхме закъснели с подаване на заявление за регистрация по ДДС. Последва проверка и АУАН. Малко по късно възложиха ревизия и приобщиха проверката към нея. Ревизията приключи с акт за над 6000 лв. който платихме. Сега излиза наказателно постановление със същата сума. За едно нарушение - две глоби...........

 RE: Недоумявам!!! Liglyo Профил 06.02.2018 13:57

Актът си е акт, но плащането става по наказателно постановление.
Как така платихте без постановление?

 RE: Недоумявам!!! Balans Профил Изпрати email 06.02.2018 14:03

Към ревизионен акт не се издава наказателно постановление. Ревизионният акт беше платен, вдигнаха запора от банковата сметка и данъчно осигурителната сметка беше напълно чиста. Сега изведнъж пак се появи задължението и публичният изпълнител каза, че това са други задължения - не по РА, а по наказателно постановление. Потърсих служителката, която го е издала, но се оказа, че е излязла по майчинство и никой нищо не знае .....

 RE: Недоумявам!!! Cromwell Профил Изпрати email 06.02.2018 14:16

Това НП не Ви ли е връчено по реда на ЗАНН?

 RE: Недоумявам!!! Balans Профил Изпрати email 06.02.2018 15:52

Дааа! За съжаление картинката е следната:
НП за закъсняло подаване на заявлението - 500 лв.

НП съгласно чл. 102 (2) т. 1 - 5839 лв.
Ревизионен акт на основание чл. 102 (3) т. 1 - 6576.03 лв.

Що за абсурди??? В каква държава живеем...

 RE: Недоумявам!!! Balans Профил Изпрати email 06.02.2018 15:52

Дааа! За съжаление картинката е следната:
НП за закъсняло подаване на заявлението - 500 лв.

НП съгласно чл. 102 (2) т. 1 - 5839 лв.
Ревизионен акт на основание чл. 102 (3) т. 1 - 6576.03 лв.

Що за абсурди??? В каква държава живеем...

 RE: Недоумявам!!! Abby12 Профил 06.02.2018 16:29

Отговор на Balans(06.02.2018 15:52):
Balans каза:
Що за абсурди??? В каква държава живеем...


държавата ни не е нито по-добра, нито по-лоша от останалите, но за съжаление за българина чуждата кокошка е патка

 RE: Недоумявам!!! Liglyo Профил 06.02.2018 16:47

Отговор на Balans(06.02.2018 15:52):
Balans каза:
Дааа! За съжаление картинката е следната:
НП за закъсняло подаване на заявлението - 500 лв.

НП съгласно чл. 102 (2) т. 1 - 5839 лв.
Ревизионен акт на основание чл. 102 (3) т. 1 - 6576.03 лв.

Що за абсурди??? В каква държава живеем...


Абе то верно, че и аз днес пиша глупости, ама нещо не схванах.
500 лв за заявлението е ясно.
чл.102(2) няма точки
чл.102(3), т.1 е за неначисленото ДДС

Нещо много суми станаха.

 RE: Недоумявам!!! тониК Профил Изпрати email 06.02.2018 19:01

"НП съгласно чл. 102 (2) т. 1 - 5839 лв."

Това не вярвам: ( Защото:
"Чл. 178. Данъчно задължено по този закон лице, което е длъжно, но не подаде заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените по този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв."

 RE: Недоумявам!!! Balans Профил Изпрати email 07.02.2018 08:43

Цитирам дословно от наказателното постановление: "На основание чл. 53 от ЗАНН във връзка с чл. 27/чл.83/ и чл. 3, ал. 2 от ЗАНН Постанових........" , "Имуществена санкция в размер 5839 лв. на основание чл. 180 ал. 2 от ЗДДС

ЗДДС 2017
Чл. 180. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двоен размер на неначисления данък, но не по-малко от 1000 лв.
(2) Алинея 1 се прилага и когато лицето не е начислило данък, тъй като не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по този закон в срок.

 RE: Недоумявам!!! Balans Профил Изпрати email 07.02.2018 08:45

ДОПК
Чл. 110 (3) Проверката е съвкупност от действия на органите по приходите относно спазването на данъчното и осигурителното законодателство. С проверка могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски. С проверка не се установяват задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице.

 RE: Недоумявам!!! Balans Профил Изпрати email 07.02.2018 08:51

Цитирам дословно от РА: "На основание чл. 102 (3) т. 1 и чл. 102 (4) от ЗДДС, се определя следния дължим ДДС за периода"

Вчера разговарях с Директора на дирекция Контрол. Отговора беше кратък и категоричен: "Такъв е закона"

Разговарях и с адвокат. Той каза: "За съжаление такава е практиката"

 RE: Недоумявам!!! Liglyo Профил 07.02.2018 08:56

Ами едното Ви е неначисления данък, а другото е глоба за неначисления данък.
Оплакването тук няма да помогне. Обърнете се към адвокат.

 RE: Недоумявам!!! Balans Профил Изпрати email 07.02.2018 09:03

Съжалявам ако изглежда като оплакване, просто споделих възмущението си.
Сроковете за възражения и обжалвания отдавна са пропуснати, но поне може да е от полза на някой друг, за да не "изгори" като мен.

 RE: Недоумявам!!! MilChe Профил 07.02.2018 09:19

За пореден път се убеждавам, че хора тръгнали да правят бизнес са икономически неграмотни ... :sad fkn face:

 RE: Недоумявам!!! Balans Профил Изпрати email 07.02.2018 09:51

А! Аз мислех че съм попаднал във форум за взаимопомощ, а то май се оказа форум за взаимоупрек :)

 RE: Недоумявам!!! Cromwell Профил Изпрати email 07.02.2018 10:06

Когато кораба потъне, късно е да търсите знамето!
По-скоро самоупрека трябва да бъде към виновният за предизвикване на това събитие.По ЗДДС сте длъжни всеки месец да следите облагаемият оборот.А когато няма професионализъм резултата е ясен, санкции от контролните органи.

 RE: Недоумявам!!! Liglyo Профил 07.02.2018 10:14

Отговор на Balans(07.02.2018 09:51):
Balans каза:
А! Аз мислех че съм попаднал във форум за взаимопомощ, а то май се оказа форум за взаимоупрек :)


И каква помощ се очаква от участниците?
Споделете, за да взаимопомогнем.

 RE: Недоумявам!!! тониК Профил Изпрати email 07.02.2018 10:18

Търсете адвокат с практика в данъчното право.Има промени от 01.01.2018г. и съд.практика, а след
като иде реч за миналата година почти сигурен съм, че данъчните са сгафили нейде по веригата и сроковете..
Доп.:Впрочем ето че това Ваше горе: "НП съгласно чл. 102 (2) т. 1 - 5839 лв" се оказа невярно: )
 

 RE: Недоумявам!!! Liglyo Профил 07.02.2018 10:22

Отговор на тониК(07.02.2018 10:18):
тониК каза:
Търсете адвокат с практика в данъчното право.Има промени от 01.01.2018г. и съд.практика, а след
като иде реч за миналата година почти сигурен съм, че данъчните са сгафили нейде по веригата и сроковете..
Доп.:Впрочем ето че това Ваше горе: "НП съгласно чл. 102 (2) т. 1 - 5839 лв" се оказа невярно: )


Ако може да се вярва на това:

Сроковете за възражения и обжалвания отдавна са пропуснати
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС