Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! СИРВ -болнични и нова НРВПО

 СИРВ -болнични и нова НРВПО bonou2 Профил 27.02.2018 10:31

Темата я пуском основно заради позициите на МТСП през времето, които бяха винаги чрез писма отговори и т.н
Добре беше, тези неща да са си в норматива, но....пак се о@каха- неекСертно мнениЙ мой.
та ще пейстна нещо мноооооого старо, по което така или иначе всички работихме и е ясно, но ще пейстна и нещо, което не беше ясно, но пък екСерта от НАП видно е гледала в бъдещето.
Първо МТСП обаче и ще болдна нещо:


При сумирано изчисляване на работното време и при работа по график – платения годишен отпуск се изчислява в работни дни по календар /за разлика от обезщетението за временна неработоспособност или за бременност и раждане, които си изплащат по графика на осигуреноно лице/.

Относно ползването на платен годишен отпуск в гореспоменатия случай – Министерството на труда и социалната политика е изразявало становище за работници и служители, които работят по график. Независимо от начина на изчисляване на работното време (подневно или сумирано) платения годишен отпуск по чл. 155 и чл. 156 от Кодекса на труда се ползва в работни дни по календар. В този смисъл са писма № 26-00-5 от 10.01.1996 г. и № 92-00-47 от 05.04.1999 г. на Министерството на труда и социалната политика.

Дните на неплатения отпуск се броят в зависимост от това, как са поискани от работника или служителя – в календарни дни или в работни дни.

Съгласно раздел І, т.1 от Указания № 91-01-201 от 15.08.2003 г. относно изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане, при сумирано изчисляване на работното време, както и при работа на дневни сменни графици, паричното обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане се изплаща за работните часове по личния график на осигурения, а ако няма такъв – по графика на звеното, към което се числи, включено в периода на временната неработоспособност.

Следователно, дните за които работникът или служителят получава парично обезщетение за временна неработоспособност (по графика) се броят като работни дни за съответния период.

Относно писмата, които се споменават – № 26-00-5 от 10.01.1996 г. и № 92-00-47 от 05.04.1999 г. на Министерството на труда и социалната политика, при запитване от колега счетоводител, къде могат да бъдат намерени, отговора получен от Емил Мирославов е следния –

Димитрова:Къде да намеря писма № 26-00-5 от 10.01.1996 г, № 26-00-284 от 1996 г. и № 92-00-47 от 05.04.1999 г. на МТСП?

Eмил Мирославов – Директор Дирекция „Индустриални отношения“ Отговор

По посочените, данни не могат да бъдат намерени….

Писмата на МТСП изразяват становища по конкретни запитвания. Тези становища обаче имат експертен характер, поради което не са задължителни за изпълнение, още повече за съда, който е независим при постановяване на своите актове.

Тези документи са от масово-типов характер с краткосрочно справочно значение по смисъла на Закона за Националния архивен фонд, поради което техният срок за съхранение в архива на МТСП е 5 години.

Поради това отговори на молби, жалби и запитвания на граждани, организации и ведомства по прилагане на трудовото и осигурителното право, които са изпратени с писма от преди повече от 5 години, не могат да бъдат намерени в архива на МТСП.

За предоставяне на отговори на молби, жалби и запитвания на граждани, организации и ведомства по прилагане на трудовото и осигурителното право, чиито 5- годишен срок не е изтекъл, можете да подадете заявление по чл. 11 от Закона за достъп до обществена информация.

Образец на заявление за достъп до обществена информация можете да намерите в сайта на МТСП – рубрика “Услуги”.

Ако обаче зададете конкретен въпрос, свързан с прилагане на трудовото и осигурителното право, ще Ви бъде дадено актуално становище на МТСП по него.

Въпреки, че писмата не се пазят на сайта на Министерството на труда и социалната политика, на въпросът зададен от госпожа Димитрова, за служител работищ по график, отново отговорът е бил позован на гореспоменатите 2 писма. В случая – тъй като писмата сами по себе си не са норматив, е добре, при възникване на подобен въпрос, да се отправи писмено запитване, на което да се даде актуално становище от МТСП.

Един нагледен пример, за изчисляване на платен годишен отпуск при работа по график –

Лицето “Х” работи 20 работни дни от месеца /при 20 работни дни/, но не от понеделник до петък – а по график, което включва и събота и неделя. Ако използва 3 дни от отпуска си – следва да работи 17 дни. Ако тези 3 дни включват събота и неделя, които реално са почивни дни – може да се стигне до ситуация, в която лицето ползва 3 дни платен отпуск, а да трябва да работи 18 – поради разминаване в календарните дни, за които е пуснат отпуска и графика му за месеца. Тук се изхожда от позицията, че платения отпуск се планира предварително и следователно, графика трябва да бъде нагласен, спрямо планирания платен годишен отпуск. Ако все пак графика не е съобразен с платения отпуск, трябва да се направи разместване на самия график – например ако лицето работи вторник, четвъртък, събота и неделя – и си пусне отпуск неделя, понеделник и вторник – 3 дни – отпуска може да се отрази разпокъсано –и да се запази графика му
Лицето “Х” работи 20 работни дни от месеца /при 20 работни дни/, но не от понеделник до петък – а по график, което включва и събота и неделя. Иска да си използва целия платен отпуск накуп – предварително се планира графика така, че лицето да не е на работа през този месец.
В случаите на отпуск по чл. чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ – за тези случаи в Наредбата за Работното време и отпуските е предвидено следното – Чл. 50. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работникът и служителят има право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползува в първите 2 работни дни след нея.


Нарочно ще накъсам поста на няколко части, че става дълго и досадно за четене.

Нелски, в киЧ те блокнаха, но поради неправилни причини за мен, тук е ясна хавата знаеш:)))

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО bonou2 Профил 27.02.2018 10:42

Това е от Експертис -Зорница ДИМИТРОВА, експерт по осигурително право и е експертно мнение начи./От НАП в случая- поне тогава гледах, че там работи/
Та семнаристите не знам дали сте внимавали през 2015, но НОИ казаха, че е глупост писаното, затвърдено с писмо и печат от тях/съласна съм начи/:
има и схеми на Д1, но дори и да го кача като документ тук, не се виждат:(
Та за вариант 2 на пример 3 идеше реч- с болд е.
ПРИМЕР № 3:
При условията на горните примери лицето Мария Петрова по графика за януари следва да отработи общо 14 дванадесетчасови смени, или 168 часа. Тя ползва отпуск поради временна неработоспособност от 7 календарни дни от 19 до 25 януари. Съгласно чл. 40, ал. 5 КСО работодателят изплаща на лицето обезщетение за първите три работни дни от периода на временна неработоспособност. В случая в първите три работни дни от временната неработоспособност лицето е следвало да отработи по графика две смени по 12 часа (понеделник и сряда) или общо 24 часа. Работодателят следва да заплати обезщетение за 3 работни дни х 8 часа или общо за 24 часа. За останалите работни часове по графика в периода на временната неработоспособност (две смени по 12 часа в петък и неделя или общо 24 часа) обезщетението се изплаща от НОИ. В случая полетата на точка 16 се попълват по следния начин:

В примера работните часове по график съвпадат с работните часове за първите три дни от временната неработоспособност, за които се дължи обезщетение от работодателя. Възможни са и две други хипотези:
В първите три дни от временната неработоспособност Мария Петрова е трябвало по график да отработи една 12-часова смяна (вторник). В този случай работодателят заплаща обезщетение само за 12 часа, а НОИ изплаща обезщетението за всички останали часове по графика от остатъка на периода за временна неработоспособност - например 2 смени по 12 часа или общо 24 часа. В този случай т. 16 се попълва по следния начин.


И сега конкретния въпрос:
Как така решиха да промент НРВПО, без да конкретизират за кой отпуск става дума, и от какъв зор, наредбата за обезщетенията си остана така- без промяна. Това е примерно де.
Яд ме е не за друго, защото хора като нелски ще плещят за мързеливото ТРЗ, а сюндюкати амеби, ще разправят за незаконния СИРВ. И да, колкото и да ми е неприятно, ще се съглася със сюндюкатите, защото графиците ще искат яка преработка по хиляда пъти в месеца, което е просто непосилна задача и е по-лесно да има перфектност на хартия, нямаща нищо общо с реалността..


някой беше писал навремето , че нои, нап и т.н четяли И тук- ами дано, щото леко вече ми писва идиотията им. ама леко ;) все още съм навитак да "коментирам" и досаждам с писма ;))

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО b0b0 Профил 27.02.2018 11:20

Долу КТ!

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО bonou2 Профил 27.02.2018 11:35

Първо долу екСертите на независимите институциЙ, до КТ не знам кога ще стигнем :))

Отговор на b0b0(27.02.2018 11:20):
b0b0 каза:
Долу КТ!

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО Blajena71 Профил 27.02.2018 11:36

Не ми е ясно защо си губиш времето да четеш тези глупости, които не са били верни при нормативната уредба тогава, пък какво остава за сега.

Винаги при СИРВ от поне 30 г. - всички отпуски, без болничните са били в РД и така са се отразявали във присъствената форма.

Единствената промяна е сега за болничните.

Ако няма извънредни отпуски - 157,162, то нещата са ок. Графикът се съставя и така се работи. ПГО е добре да се предвиди и предварително да се намали нормата часове.

С болничните пак ще има ощетени работници.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО Blajena71 Профил 27.02.2018 11:38

Щом пише ОТПУСК - значи всички.

Същият извод се налага и от ТР

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО Blajena71 Профил 27.02.2018 11:40

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 8/2013
гр. София, 14 ноември 2014 год.
РЕШИ
1.При непрекъсваем производствен процес /смени, дежурства/ нормативно определеното време за хранене се включва в работното време, ако работникът или служителят е длъжен да присъства физически на място, определено от работодателя.

2.Когато се изчислява извънредният труд при тримесечно сумирано отчитане на работното време, ако в съответния тримесечен период работникът или служителят е ползвал отпуск, независимо от продължителността и вида му, тримесечната норма се редуцира съответно на реално отработените дни.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО bonou2 Профил 27.02.2018 11:40

Нелски- права си, глупости са, но са на екСерти и се говорят без/отговорно/.
Лично моето мнение е, че малоумниците въобще не са се сетили да конкретизират за кои отпуски иде реч- щото и акъла им е в петите. За болничните НЕ би трябвало да има промяна.
Върнайх се назад в шписанията основно на МТСП и там ясно се вижда за кои отпуски става дума и даже болднах:
"Следователно, дните за които работникът или служителят получава парично обезщетение за временна неработоспособност (по графика) се броят като работни дни за съответния период."

Колко време им трябва за да се коригират?
май месец в сила от 01.01.2018?


пп
аз знам какво значи отпуск, знам и това решение, но без промяна и в наредбата за ДОО- сори.
Да се синхронизират "независимите" и стига са редили идиотии.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО bonou2 Профил 27.02.2018 11:46

"Понеже тримесечното отчитане носи полза за работодателя, той следва да понесе и неблагоприятните последици от
редуцирането, когато поради разрешен отпуск работникът или
служителят не е изпълнявал трудовите си задължения. Тези неблагоприятни последици се изразяват в необходимостта работодателят да заплати възнаграждение за извънреден труд за отработеното време над редуцираната тримесечна норма. "


Аха - ония забранения извънреден, щото болничния може и да е в третия месец на сумираното и да няма как да се преработи графика- чисто времево и технически.
евала.
да им имам ползите и негативите!
Верно съм съгласна със синдикатите, че СИРВ е незаконен- докъде стихнах беее.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО Blajena71 Профил 27.02.2018 11:46

НЕЗАВИСИМО ОТ ВИДА МУ.

Какво ти трябва още.

За мен няма основание да смятам, че законодателят е имал предвид друго и под отпуск е имал предвид само определени видове.

Ако приемем това за установено, вече можем да се конкретизираме вниманието си над конкретни проблеми.

Не отричам, че има доста такива, а и ощетяването отново на работника е възмущаващо, но не мога да измисля вариант да се избегне, освен незаконен.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО bonou2 Профил 27.02.2018 11:49

а и ощетяването отново на работника е възмущаващо
а на работодателя?
само МТСП си е Ок и не му пука.
НОй си трайка - вече сме март месец, а НАП е непричьом. Да се разберат мама и тате, той тогава ще се изока.


И най-вече - болничния е в календарни дни, както е и графика, а ПО е в работни. Разлика от небето до земята. Отговор на Blajena71(27.02.2018 11:46):

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО bonou2 Профил 27.02.2018 11:55

За мен няма основание да смятам, че законодателят е имал предвид друго

ей за онези 240 малоумници ли пишеш? колко още тъпотии трябва да сътворят.
Но зад тях са конкретните институции дето склатят това, което си клатят. Затова ме е яд.
основанието ми е МТСП и тяхното ясно виждане по въпроса в миналото. А в норматива изведнъж се оказва не така.
Както онези 3 дена болнични без стаж- години им трябваше на МТСП и НОИ да се синхронизират, години.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО Blajena71 Профил 27.02.2018 11:56

Отговор на bonou2(27.02.2018 11:40):
bonou2 каза:
Нелски- права си, глупости са, но са на екСерти и се говорят без/отговорно/.
Лично моето мнение е, че малоумниците въобще не са се сетили да конкретизират за кои отпуски иде реч- щото и акъла им е в петите. За болничните НЕ би трябвало да има промяна.
Върнайх се назад в шписанията основно на МТСП и там ясно се вижда за кои отпуски става дума и даже болднах:
"Следователно, дните за които работникът или служителят получава парично обезщетение за временна неработоспособност (по графика) се броят...


Съгласна съм с теб.

За мен проблемите са факт по няколко причини
1. Който е писал цитираните стари становища не познава института на РВ.
2. Които е писал новите норми - също, защото не знае какво е РВ, как се регламентира и от там не знае какво е извънреден труд.
3. Същият не съобразява и до промени в кои актове води изм. на НРВПО.


Този труд НЕ Е ИЗВЪНРЕДЕН и е апелирам към чиновниците да го вдянат най-сетне.

Плаща се и се отчита като извънреден и така трябва, но не е извънреден, защото не е ИЗВЪН РЕГЛАМЕНТИРАНОТО РВ.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО bonou2 Профил 27.02.2018 11:57

Отговор на Blajena71(27.02.2018 11:56):
Blajena71 каза:


Съгласна съм с теб.

За мен проблемите са факт по няколко причини
1. Който е писал цитираните стари становища не познава института на РВ.
2. Които е писал новите норми - също, защото не знае какво е РВ, как се регламентира и от там не знае какво е извънреден труд.
3. Същият не съобразява и до промени в кои актове води изм. на НРВПО.


Този труд НЕ Е ИЗВЪНРЕДЕН и е апелирам към чиновниците да го вдянат най-сетне.

Плаща се и се отчита като извънреден и така трябва, но не е извънреден, защото не...И по този повод не се декларира в ИТ, но пък си е ОС и ОД.
Аз тук съм ОК.

Б@си, кесат от векове в МТСП и не знаели какво е РВ, ми да научат бе, нали вършеят по семинари ег@ти, въпроси и отговори в системата им и какво ли още не.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО Blajena71 Профил 27.02.2018 12:03

Работодателят се възползва от правото си да въведе СИРВ - при пълно РВ по осн. ТД и да уговори такова в останалите случаи, когато е допустимо.

По тази причина се налага и да понесе последиците.

Аз съм донякъде доволна от промяната, защото вече няма да има състави графици с часове +, понеже се правят на малоумни работодателите.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО Blajena71 Профил 27.02.2018 12:04

Отговор на bonou2(27.02.2018 11:57):
bonou2 каза:И по този повод не се декларира в ИТ, но пък си е ОС и ОД.
Аз тук съм ОК.

Б@си, кесат от векове в МТСП и не знаели какво е РВ, ми да научат бе, нали вършеят по семинари ег@ти, въпроси и отговори в системата им и какво ли още не.


НЕ Е ВЯРНО, че не се декларира.

Само нощният труд касае това.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО Blajena71 Профил 27.02.2018 12:05

Чл. 9г. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Отработените часове от работника или служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече от часовете, определени съгласно чл. 9б, се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 КТ пред инспекцията по труда без превръщане на нощните часове в дневни.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО bonou2 Профил 27.02.2018 12:07

За какво си доволна? Че фиктивните графици ще се увеличават, заради физическата, техническата и технологична невъзможност да се администрират нормално?
Ми не, не съм доволна, даже напротив- сега съвсем спокойно при платен отпуск или болничен ще има извънредни часове - и то легално, защото не винаги могат да се преработят.
Не, не съм доволна.
Нещата не са бели и черни, и дяволът е в детайлите нелски.
затова лафовете за тъпите, мързеливи и прости ТРЗ са ...не знам какво са, тъпотия някаква.

Отговор на Blajena71(27.02.2018 12:03):
Blajena71 каза:

Аз съм донякъде доволна от промяната, защото вече няма да има състави графици с часове +, понеже се правят на малоумни работодателите.без превръщане на нощните часове в дневни. - да, това исках да кажа. Не го написах Ок, но пак нямам против , при положение, че е в Д1 и платено. Т.е - някак си ми е все тая.
така си беше и по писмата на МТСП.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО bonou2 Профил 27.02.2018 12:14

Интересно това дали още го мислиш/заради "новите" промени е темата, да не кажеш, че е старо/:


RE: СИРВ Задължение График = Норматива и въпреки това извънреден труд?!/чл.9г/
Blajena71
Профил Изпрати кратко съобщение
07.08.2017 16:57
Предложи за изтриване
Личен отговор
Отговор на Pupeshche(07.08.2017 16:54):

Pupeshche каза:
Екскюз ми, ама на кой свят хората са ощетени при надоработка, че не разбирам?
Обезщетението за платен престой не е осигурителен доход.
Дните в престо не са дни в осигуряване.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО bonou2 Профил 27.02.2018 12:19

и още нещо, щом ще редуцирам нормата, нека и нои си плати така и да си променят наредбата:
"
В примера работните часове по график съвпадат с работните часове за първите три дни от временната неработоспособност, за които се дължи обезщетение от работодателя. Възможни са и две други хипотези:
• В първите три дни от временната неработоспособност Мария Петрова е трябвало по график да отработи една 12-часова смяна (вторник). В този случай работодателят заплаща обезщетение само за 12 часа, а НОИ изплаща обезщетението за всички останали часове по графика от остатъка на периода за временна неработоспособност - например 2 смени по 12 часа или общо 24 часа. В този случай т. 16 се попълва по следния начин."

па нека платя извънреден/ недоработка, ако има.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО Blajena71 Профил 27.02.2018 12:23

Отговор на bonou2(27.02.2018 12:14):
bonou2 каза:
Интересно това дали още го мислиш/заради "новите" промени е темата, да не кажеш, че е старо/:


RE: СИРВ Задължение График = Норматива и въпреки това извънреден труд?!/чл.9г/
Blajena71
Профил Изпрати кратко съобщение
07.08.2017 16:57
Предложи за изтриване
Личен отговор
Отговор на Pupeshche(07.08.2017 16:54):

Pupeshche каза:
Екскюз ми, ама на кой свят хората са ощетени при надоработка, че не разбирам?
Обезщетението за платен престой не е осигурителен доход.
Дните в престо не са дни в осигуря...


Извини ме, но не разбрах въпроса.

Може ли с повече думи, моля!

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО bonou2 Профил 27.02.2018 12:27

Графикът се променя заради болничен и се получава престой на служителя, няма как да му се преработят смените, без да се нарушат почивките и т.н , та платения престой от работодателя не е ОД и ОС и се води обезщетение без осигуровки?
Цитирам теб в темата:
"Обезщетението за платен престой не е осигурителен доход.
Дните в престо не са дни в осигуряване. "

пп
не забравяй, че там където СИРВ се отичта що годе читаво, работодателят назначава допълнително хора, да обират извънредния и всякакви промени. Това някак си въобще не се отчита, като допълнителен разход.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО Blajena71 Профил 27.02.2018 12:39

Отговор на bonou2(27.02.2018 12:27):
bonou2 каза:
Графикът се променя заради болничен и се получава престой на служителя, няма как да му се преработят смените, без да се нарушат почивките и т.н , та платения престой от работодателя не е ОД и ОС и се води обезщетение без осигуровки?
Цитирам теб в темата:
"Обезщетението за платен престой не е осигурителен доход.
Дните в престо не са дни в осигуряване. "

пп
не забравяй, че там където СИРВ се отичта що годе читаво, работодателят назначава допълнително хора, да обират извънредния и всякакви проме...


Да така е.
Да речем, че за 10 г. съм направила стотици графици и всичко това ми е ясно, че понякога в края на периода няма опции да се оправят нещата.

Не съм подавала болнични за тях, но да речем, че и за това имам някаква яснота.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО Pupeshche Профил 27.02.2018 12:56

Уф, как го бях забравила това.
Ти, която ще ми казваш, че недоработката не е ТС и ОС, ще ми казваш, че ощетявам работника, като не му пиша някакъв измислен ИТ, който се е получил заради новото третиране на болничните....

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО Blajena71 Профил 27.02.2018 13:00

Отговор на Pupeshche(27.02.2018 12:56):
Pupeshche каза:
Уф, как го бях забравила това.
Ти, която ще ми казваш, че недоработката не е ТС и ОС, ще ми казваш, че ощетявам работника, като не му пиша някакъв измислен ИТ, който се е получил заради новото третиране на болничните....


Нешо си в грешка, мила!!!
Това са часове в ПЛЮС.

Вдяваш ли, че не може да ощетяваш работника с ОС, защото не си чела и нещо не си научила и разбрала.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО Pupeshche Профил 27.02.2018 13:09

Не, остави ги часовете в плюс и ми обясни за часовете в минус.

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО Blajena71 Профил 27.02.2018 13:14

Отговор на Pupeshche(27.02.2018 13:09):
Pupeshche каза:
Не, остави ги часовете в плюс и ми обясни за часовете в минус.


Ами ти говориш за Измисления извънреден труд

Какво за минусите да обясня?
 

 RE: СИРВ -болнични и нова НРВПО Pupeshche Профил 27.02.2018 13:17

Много ми ставаш забавна, като се правиш, че не разбираш какво те питам.

Бону го е написала по-горе

Цитирам теб в темата:
"Обезщетението за платен престой не е осигурителен доход.
Дните в престо не са дни в осигуряване. "

Аз съм ти писала, че това не е обезщетение, а възнаграждение, ама няма да изпадаме в семантики.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване