Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. ЕООД придобива ЕТ чрез ликвидация

 ЕООД придобива ЕТ чрез ликвидация eldimitrova Профил Изпрати email 28.02.2018 21:02

Здравейте колеги, искам да Ви питам за следното нещо, ЕООД купува ЕТ чрез ликвидация, сделката е извършена на 26.02.2018 за тези два месеца ЕТ има печалба от около 2000 лева, кога трябва да се подаде декларация в НАП за облагането на тази печалба?
 

 RE: ЕООД придобива ЕТ чрез ликвидация Cromwell Профил Изпрати email 01.03.2018 10:25

Съгласно чл. 33, ал. 11 от ЗДДФЛ облагаемият доход при прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаване на едноличния търговец от търговския регистър е положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието. По смисъла на ЗДДФЛ "собствен капитал на предприятието" е „разликата между балансовата стойност па активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието" (§ 1, т.32 от ДР). На основание чл. 11, ал. 4 от ЗДДФЛ доходът от прехвърлянето на предприятието се смята за придобит на датата на съдебното решение за прехвърлянето със заличаване на едноличния търговец.
Съгласно чл.50 във връзка с чл.14, ал.1 ЗДДФЛ придобитите през данъчната година доходи от прехвърляне на права или имущество се декларират в годишната данъчна декларация и се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа.
Съгласно чл.77 от ЗДДФЛ при определяне на задълженията на лицата по този закон в случаите на сделки между свързани лица, на сделки, сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане и прилагане на пазарни цени, трансфери, свързани с определена база, както и за лихви по финансов лизинг, се прилагат съответно разпоредбите за предотвратяване на отклонението от данъчно облаганe предвидени в ЗКПО. Данъчното третиране на сделки между свързани лица е регламентирано с разпоредбата на чл. 15 от ЗКПО.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство