Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Обезщетение при освобождаване след ТЕЛК

 Обезщетение при освобождаване след ТЕЛК Sve91 Профил 08.03.2018 13:36

Служител след 12 месеца в болнични получава ТЕЛК решение, в което пише, че не може да изпълнява досегашната си длъжност. Предложихме му друга длъжност във фирмата, но лицето отказа и написа молба за напускане. Дължи ли се обезщетение на лицето в този случай при освобождаване, освен обезщетението за не използван отпуск?

 RE: Обезщетение при освобождаване след ТЕЛК XXXXX Профил 08.03.2018 14:07

Щом лицето ...написа молба за напускане - само за неползвания отпуск

 RE: Обезщетение при освобождаване след ТЕЛК Blajena71 Профил 08.03.2018 15:29

Отговор на Sve91(08.03.2018 13:36):
Sve91 каза:
Служител след 12 месеца в болнични получава ТЕЛК решение, в което пише, че не може да изпълнява досегашната си длъжност. Предложихме му друга длъжност във фирмата, но лицето отказа и написа молба за напускане. Дължи ли се обезщетение на лицето в този случай при освобождаване, освен обезщетението за не използван отпуск?


Чл. 327. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 327, доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;

 RE: Обезщетение при освобождаване след ТЕЛК Blajena71 Профил 08.03.2018 15:30

Сигурно ли е, че не е подал заявление на това основание?

Вие имате ли становище на ТЕЛК коя работа е ПОДХОДЯЩА?
 

 RE: Обезщетение при освобождаване след ТЕЛК Blajena71 Профил 08.03.2018 15:31

(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, ал. 1, т. 9 и чл. 327, ал. 1, т. 1) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения