Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Задача бюджет - приватизация

 Задача бюджет - приватизация TD1304 Профил Изпрати email 14.03.2018 14:09

В Дирекция „Бюджет” към Министерството на финансите е открита процедура за приватизация на 80 процентен държавен дял от фирма “Булгартабак Холдинг” АД с основен капитал 9 000 000 лв. Купувач по сделката е „Инвест тийм” АД. Платени са 21 000 лв. на инвестиционен посредник „Карол”. Сумата е изплатена от текущата сметка на Републиканския бюджет в БНБ. Бюджетно платежно нареждане №№…
Отчетено е изпълнението на плана за бюджетните разходи.
Съгласно клаузите на сключения приватизационен договор са начислени приходи в размер на 8 800 000 лв. Отписана е отчетната стойност на приватизирания обект в страната.
Вземането по приватизационния договор е реализирано чрез постъпления по текущата сметка в БНБ и чрез компенсационни бонове в съотношение 70:30.

 RE: Задача бюджет - приватизация OpaSna TikVa Профил 14.03.2018 14:27

ай стига бе!
не приключихме ли с приватизацията?
са като гледам кво са съ омотали в жиците на ЧЕЗ, ми намирисва на национализация

 RE: Задача бюджет - приватизация TD1304 Профил Изпрати email 15.03.2018 08:42

дайте някакво решение :)

 RE: Задача бюджет - приватизация Budget2 Профил 15.03.2018 10:27

Ти нямаш ли някакво предположение?

 RE: Задача бюджет - приватизация TD1304 Профил Изпрати email 15.03.2018 11:59

Стопански операции Счетоводни записвания Сума (лв.)
Изплатена сума на инв. Посредник „Карол” Д-т с/ка .....
К-т с/ка 5000 21 000
Отчетено изпълнение на разходите Д-т с/ка 9981
К-т с /ка 9978
-99781
Начислени приходи Д-т с/ка 4371
К-т с/ка ......
Изписване на приватизирания дял Д-т с/ка 7319
К-т с/ка 5113 7 200 000
Инкасирано вземане чрез банков превод Д-т с/ка 5013
К-т с/ка 4371 5 040 000

Инкасирано вземане чрез компенсаторни записи Д-т с/ка 6426
К-т с/ка 4371 2 160 000
Не съм сигурна обаче

 RE: Задача бюджет - приватизация Budget2 Профил 15.03.2018 14:59

За инвестиционния посредник аз бих направил:
Дт 6209 Разходи за други финансови услуги и комисионни - 21 000
Кт 5000 Текущи сметки в левове на централния бюджет в БНБ - 21 000

Изпълнение на плана за разходи:
Дт 9981 Кореспондираща сметка за задбалансови активи - 21 000
Кт 99781 План за разходите по републиканския бюджет - 21 000

За начислените приходи:
Дт 4371 Краткосрочни вземания от приватизация от местни лица - 8 800 000
Кт 7311 Постъпления от продажба и приватизация на дялове и акции - 8 800 000

За отписаната отчетна стойност:
Дт 7319 Отчетна стойност на продадени и приватизирани дялове и акции - 7 200 000
Кт 5111 Мажоритарни дялове и акции в предприятия в страната - 7 200 000

За постъпленията:
Дт 5000 Текущи сметки в левове на централния бюджет в БНБ - 6 160 000
Дт ... нещо от 5 раздел за ценни книжа... - 2 640 000
Кт 4371 Краткосрочни вземания от приватизация от местни лица - 8 800 000
 

 RE: Задача бюджет - приватизация TD1304 Профил Изпрати email 15.03.2018 15:41

Много благодаря за включването.

Отговор на Budget2(15.03.2018 14:59):
Budget2 каза:
За инвестиционния посредник аз бих направил:
Дт 6209 Разходи за други финансови услуги и комисионни - 21 000
Кт 5000 Текущи сметки в левове на централния бюджет в БНБ - 21 000

Изпълнение на плана за разходи:
Дт 9981 Кореспондираща сметка за задбалансови активи - 21 000
Кт 99781 План за разходите по републиканския бюджет - 21 000

За начислените приходи:
Дт 4371 Краткосрочни вземания от приватизация от местни лица - 8 800 000
Кт 7311 Постъпления от продажба и приватизация на дялове и акции - 8 8...
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство